a) Iisus ajunge in Galileea

- Ioan 4:43-45

43. După aceste două zile, Isus a plecat de acolo, ca să se ducă în Galilea.

44. Căci El însuş spusese că un prooroc nu este preţuit în patria sa.

45. Cînd a ajuns în Galilea, a fost primit bine de Galileeni, cari văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului; căci fuseseră şi ei la praznic.

- Luca 4:14-15

Isus în Galilea.

14. Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galilea, şi I s-a dus vestea în tot ţinutul deprimprejur.

15. El învăţa pe oameni în sinagogile lor, şi era slăvit de toţi.

b) Iisus reintors in Cana din Galileea, unde vindeca fiul unui slujbas imparatesc

- Ioan 4:46-54

Vindecarea fiului unui slujbaş împărătesc.

46. Isus S-a întors deci în Cana din Galilea, unde prefăcuse apa în vin.

În Capernaum era un slujbaş împărătesc, al cărui fiu era bolnav.

47. Slujbaşul acesta a aflat că Isus venise din Iudea în Galilea, s-a dus la El, şi L-a rugat să vină şi să tămăduiască pe fiul lui, care era pe moarte.

48. Isus i-a zis: „Dacă nu vedeţi semne şi minuni, cu niciun chip nu credeţi!“

49. Slujbaşul împărătesc I-a zis: „Doamne, vino pînă nu moare micuţul meu.“

50. „Du-te“, i-a zis Isus, „fiul tău trăieşte.“ Şi omul acela a crezut cuvintele pe cari i le spusese Isus, şi a pornit la drum.

51. Pe cînd se pogora el, l-au întîmpinat robii lui, şi i-au adus vestea că fiul lui trăieşte.

52. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Şi ei i-au zis: „Ieri, în ceasul al şaptelea, l-au lăsat frigurile.“

53. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: „Fiul tău trăieşte“. Şi a crezut el şi toată casa lui.

54. Acesta este iarăş al doilea semn, făcut de Isus, după ce S-a întors din Iudea în Galilea.

c) Iisus in Nazaret, unde este respins

- Luca 4:16-30

Isus propovăduieşte la Nazaret.

16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,

17. şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Cînd a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:

18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi,

19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.“

20. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, şi a şezut jos. Toţi ceice se aflau în sinagogă, aveau privirile pironite spre El.

21. Atunci a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe cari le-aţi auzit.“

22. Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har, cari ieşiau din gura Lui, şi ziceau: „Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?“

23. Isus le-a zis: „Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea: «Doftore, vindecă-te pe tine însuţi»; şi Îmi veţi zice: «Fă şi aici, în patria Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum.“

24. „Dar“, a adăugat El „adevărat vă spun că, niciun prooroc nu este primit bine în patria lui.

25. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, cînd a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani şi şase luni, şi cînd a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe văduve în Israel;

26. şi totuş Ilie n-a fost trimes la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului.

27. Şi mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea proorocului Elisei; şi totuş niciunul din ei n-a fost curăţit, afară de Naaman, Sirianul.“

28. Toţi cei din sinagogă, cînd au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mînie.

29. Şi s-au sculat, L-au scos afară din cetate, şi L-au dus pînă în sprînceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce jos în prăpastie.

30. Dar Isus a trecut prin mijlocul lor, şi a plecat de acolo.

d ) Iisus pleaca din Nazaret, dupa intemnitarea lui Ioan Botezatorul, si ajunge in Capernaum, in tinutul Zabulon si Neftali, moment in care Iisus incepe sa propovaduiasca pocainta

- Matei 4:12-17

Isus la Capernaum.

12. Cînd a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galilea.

13. A părăsit Nazaretul, şi a venit de a locuit în Capernaum, lîngă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali,

14. ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice:

15. „Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali,

înspre mare, dincolo de Iordan,

Galilea Neamurilor,

16. Norodul acesta, care zăcea în întunerec,

a văzut o mare lumină;

şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii,

a răsărit lumina.“

17. De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.“

- Marcu 1:14-15

Începutul propovăduirii lui Isus.

14. După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.

15. El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie.“

- daca in urma citirii acestor texte ai vreun gand, vreo meditatie, un motiv de rugaciune care sa reiasa din text, te rog sa scrii ca raspuns

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –

Replies

 • Ioan 4:43-54 , Noua Traducere in Limba Romana

  Vindecarea fiului unui slujbaş al regelui

  43 După cele două zile, Isus a plecat de acolo spre Galileea. 44 Căci El Însuşi spusese că un profet nu are parte de onoare în patria lui. 45 Când a ajuns în Galileea, galileenii L-au primit bine. Ei văzuseră tot ce făcuse în Ierusalim la sărbătoare, căci şi ei fuseseră la sărbătoare.

  46 A venit din nou în Cana Galileii, unde prefăcuse apa în vin. Era acolo un slujbaş al regelui[i], al cărui fiu era bolnav în Capernaum. 47 Când acesta a auzit că Isus a venit din Iudeea în Galileea, s-a dus la El şi L-a rugat să vină să-i vindece fiul, căci era pe moarte.

  48 Isus i-a zis:

  – Dacă nu vedeţi semne şi minuni, nicidecum nu veţi crede!

  49 Slujbaşul regelui I-a zis:

  – Doamne, vino până nu moare copilaşul meu!

  50 Isus i-a răspuns:

  – Du-te; fiul tău trăieşte!

  Omul a crezut cuvintele pe care i le-a spus Isus şi a plecat. 51 În timp ce se cobora el spre casă, sclavii lui l-au întâmpinat şi i-au zis că fiul lui trăieşte! 52 Atunci el i-a întrebat de ceasul în care începuse să-i fie mai bine. Ei i-au răspuns: „Ieri la ceasul al şaptelea[j] l-a lăsat febra.“ 53 Tatăl a recunoscut că tocmai în ceasul acela Isus îi spusese: „Fiul tău trăieşte!“ Şi a crezut el şi toată casa lui.

  54 Acesta a fost al doilea semn pe care l-a făcut Isus după ce a venit din Iudeea în Galileea.

  Note explicative :
  Ioan 4:46 Probabil al tetrarhului Irod Antipa (4 î.Cr.-39 d.Cr.), unul dintre fiii lui Irod cel Mare (37-4 î.Cr.); tetrarhul domnea peste a patra parte a unei regiuni, fiind inferior unui rege şi stăpânind doar cu aprobarea romanilor
  Ioan 4:52 Ora 13:00
 • Ioan 4:43-54 , Traducerea Catolica
  Vindecarea fiului funcţionarului regal
  (Mt 8,5-13; Lc 7,1-10)
  43 După cele două zile, a plecat de acolo în Galileea. 44 Isus însuşi dăduse mărturie că nici un profet nu este preţuit în propria lui patrie. 45 Dar, când a ajuns în Galileea, galileenii l-au primit bine, pentru că văzuseră toate câte făcuse la Ierusalim la sărbătoare, căci şi ei fuseseră la sărbătoare.
  46 A venit deci, din nou, în Cana Galileii, unde prefăcuse apa în vin. Acolo era un funcţionar regal( i) al cărui fiu era bolnav în Cafarnaum. 47 Când a auzit acesta că Isus a venit din Iudeea în Galileea, a venit la el şi l-a rugat să coboare şi să-i vindece fiul, căci era pe moarte. 48 Atunci, Isus i-a zis: "Dacă nu vedeţi semne şi minuni, nu credeţi!" 49 Funcţionarul regal i-a zis: "Doamne, coboară înainte de a muri copilul meu!" 50 Isus i-a zis: "Mergi, fiul tău trăieşte!" Omul a crezut în cuvântul pe care i l-a spus Isus şi s-a dus. 51 Iar pe când cobora, servitorii lui i-au ieşit înainte, spunându-i că fiul lui trăieşte. 52 I-a întrebat, deci, la ce oră a început să-i fie mai bine, iar ei i-au spus: "Ieri, la ceasul al şaptelea, l-a lăsat febra". 53 Tatăl şi-a dat seama că în ceasul acela îi spusese Isus "fiul tău trăieşte". Şi a crezut el şi toată casa lui. 54 Acesta a fost al doilea semn pe care l-a făcut Isus când a venit din Iudeea în Galileea.

  Nota explicativa :
  Ioan 4:46 "funcţionar regal (i) " - Termenul grec basiliskós se poate înţelege ca indicând o persoană: 1) din familia regală; 2) de la curtea regală; 3) din garnizoana regelui; 4) din administraţia statului. Cu siguranţă, la Cafarnaum se aflau mulţi funcţionari administrativi.
 • (comparand traducerea Dumitru Cornilescu cu alte traduceri vom intelege mai bine cele citite )

  Ioan 43-54 , Traducerea Bartolomeu Anania

  43 Iar după cele două zile a plecat de acolo în Galileea.
  Mt 4:12 Mc 1:14 Lc 4:14 In 4:40
  44 Că Iisus Însuşi a mărturisit că un profet nu are cinstire în patria lui.
  Mt 13:57 Mc 6:4 Lc 4:24
  45 Aşadar, când a venit în Galileea L-au primit Galileenii, cei ce văzuseră toate câte le făcuse El în Ierusalim, la sărbătoare; că şi ei veniseră la praznic.
  In 2:23
  46 Şi a mers din nou în Cana Galileii, unde prefăcuse apa în vin. Şi era un slujitor regesc, al cărui fiu era bolnav în Capernaum.
  In 2:1-11 Mt 8:5-6 Lc 7:1-3
  47 Acesta, auzind că Iisus a venit din Iudeea în Galileea, s'a dus la El şi L-a rugat să Se coboare şi să-i vindece fiul, că era pe moarte.
  Mt 8:5-6 Lc 7:1-3
  48 Şi Iisus i-a zis: „Dacă n'aţi vedea semne şi minuni, n'aţi crede“.
  Mt 16:1-4 Mc 8:12 Mc 13:22 1Co 1:22
  49 Slujitorul regesc I-a zis: „Doamne, coboară-Te înainte de a-mi muri copilul...“.
  50 Iisus i-a zis: „Du-te, fiul tău trăieşte!“ Şi omul a crezut în cuvântul pe care i l-a spus Iisus şi a plecat.
  Mt 8:13 Mc 7:29
  51 Iar în timp ce el cobora, slugile lui l-au întâmpinat spunându-i că fiul său trăieşte.
  52 Atunci el le-a cerut să-i spună ceasul în care i-a fost mai bine. Şi i-au spus: „Ieri, în ceasul al şaptelea, l-au lăsat frigurile“.
  53 Aşadar, tatăl a cunoscut că acela a fost ceasul când Iisus i-a zis: „Fiul tău trăieşte“. Şi a crezut, el şi toată casa lui.
  FA 11:14 FA 16:14-15 FA 16:31
  54 Aceasta este a doua minune pe care a făcut-o Iisus, când a venit iarăşi din Iudeea în Galileea.
  In 2:11
 • HHD Prayers
  Şi omul acela a crezut cuvintele pe cari i le spusese Isus, şi a pornit la drum.( Du-te) i-a vazut credita lui .
This reply was deleted.