Psalmii cap. 10

Psalmul 10 , traducerea Dumitru Cornilescu (aranjamentul textului imi apartine)

"Pentru ce stai aşa de departe, Doamne ?

Pentru ce Te ascunzi la vreme de necaz ?

Cel rău, în mândria lui, urmăreşte pe cei nenorociţi, şi ei cad jertfă curselor urzite de el. Căci cel rău se făleşte cu pofta lui, iar răpitorul batjocoreşte şi nesocoteşte pe Domnul.Cel rău zice cu trufie: „Nu pedepseşte Domnul ! Nu este Dumnezeu !” Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme; judecăţile Tale sunt prea înalte pentru el, ca să le poată vedea, şi suflă cu dispreţ împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui: „Nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire !” Gura îi este plină de blesteme, de înşelătorii şi de vicleşuguri; şi sub limbă are răutate şi fărădelege.Stă la pândă lângă sate şi ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice: ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui, ca leul în vizuină: stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde şi-l trage în laţul lui: se îndoaie, se pleacă şi-i cad săracii în gheare ! El zice în inima lui: „Dumnezeu uită ! Îşi ascunde faţa, şi în veac nu va vedea !”

Scoală-Te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna !

Nu uita pe cei nenorociţi !

Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu ?

Pentru ce să zică în inima lui că Tu nu pedepseşti ?

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului. Zdrobeşte braţul celui rău, pedepseşte-i fărădelegile, ca să piară din ochii Tăi !

Domnul este Împărat în veci de veci; neamurile sunt nimicite din ţara Lui.

Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei, ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit şi ca să nu mai insufle groaza omul cel luat din pământ."

Psalmul 9 b = 10 ,  traducerea Bartolomeu Anania, in aceasta traducere , psalmul 10 se regaseste ca continuare la psalmul 9, versetele 21-38

Psalmul 9  (nota explicativa : Versiunea Ebraică a împărţit acest psalm în două părţi: versetele 1-21 alcătuiesc Psalmul 9, în timp ce versetele 22-38 formează Psalmul 10. De aici, un decalaj între Textul Ebraic, care numără 151 de psalmi, şi între Septuaginta şi Vulgata, care numără în total 150 de psalmi. Fireşte, versiunea de faţă păstrează ordinea Septuagintei şi, prin ea, a tradiţiei româneşti.)

21De ce, Doamne, stai Tu departe?
De ce ne treci cu vederea la vreme de necaz?

22Când se trufeşte necredinciosul, săracul se aţâţă; (nota explicativa : Trufia nelegiuitului îl poate face pe cel năpăstuit să-şi piardă şi el măsura şi să păcătuiască prin mânie.) ei se prind în sfaturile pe care le ticluiesc.

23Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său,
iar nedreptul pe sine se blagosloveşte.

24Păcătosul Îl întărâtă pe Domnul;
Acesta nu-l va căuta după mulţimea mâniei Sale:
în faţa lui nu este Dumnezeu.

25Spurcate sunt căile lui în toată vremea.
De la faţa lui lepădate sunt judecăţile Tale,
că el crede că peste toţi duşmanii lui va stăpâni;

26că a zis în inima lui: „Nu mă voi clătina,
nu-mi va fi mie rău cât va fi lumea.“

27Gura lui e plină de blestem, de amăreală şi vicleşug;
sub limba lui, osteneală şi durere.

28Cu cei bogaţi el stă la pândă într'ascuns
ca să-l ucidă pe cel nevinovat,
ochii lui stau ţintă spre cel sărac;

29din ascunziş pândeşte ca leul din culcuşul său,
pândeşte ca să-l apuce pe cel sărac,
pe sărac îl pândeşte ca să-l tragă la el.

30În laţul său se va smeri,
se va pleca şi va cădea când îl va stăpâni pe cel sărman.

31Că a zis în inima lui: „Dumnezeu a uitat,
Şi-a întors faţa, ca pân' la urmă să nu mă vadă...“.

32Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalţă-se mâna Ta,
nu-i uita pe săracii Tăi până în sfârşit! 

33De ce L-a întărâtat necredinciosul pe Dumnezeu?
Pentru că a zis în inima lui: „Nu, El nu va cerceta!...“.

34Vezi, pentru că Tu înţelegi ca osteneala şi mânia
să le iei în mâinile Tale;
că Ţie Ţi s'a încredinţat sărmanul,
orfanului Tu i-ai fost ajutor.

35Zdrobeşte braţul celui păcătos şi rău;
păcatul său va fi căutat şi nu se va afla.

36Împărăţi-va Domnul în veac şi în veacul veacului,
voi, păgânilor, pieriţi din pământul Său!

37Dorinţa sărmanilor ai auzit-o, Doamne,
auzul Tău a luat aminte la râvna inimii lor

38spre judecarea orfanului şi sărmanului,
ca să nu se mai mândrească omul pe pământ.

Psalmul 10 , Noua Traducere in Limba Romana

De ce stai departe, Doamne,
    şi Te ascunzi în vreme de necaz?

Cel rău îl urmăreşte cu îngâmfare pe sărman,
    prinzându-l în planurile pe care le-a urzit.
Căci cel rău se laudă cu dorinţele sufletului său,
    binecuvântându-l pe cel lacom şi dispreţuindu-L pe Domnul.
În aroganţa lui, cel rău gândeşte tot timpul:
    Dumnezeu nu pedepseşte! Nu este Dumnezeu!“.[a]
Căile lui sunt prospere în orice vreme;
    judecăţile Tale sunt departe de el;
        el suflă cu dispreţ împotriva tuturor duşmanilor săi.
El zice în inima lui: „Nu mă voi clătina!
    Nu voi suferi niciodată!“
Gura îi este plină de blestem, înşelătorii şi ameninţări;
    sub limba lui este numai necaz şi nelegiuire.
El locuieşte în ascunzişurile din preajma aşezărilor;
    îl ucide în ascunzători pe cel nevinovat;
        îşi urmăreşte victimele.
Pândeşte din cotlon ca leul din desiş,
    pândeşte să-l prindă pe sărman,
        să-l prindă pe sărman şi să-l atragă în laţul lui.
10 Victimele lui sunt zdrobite şi se prăbuşesc;
    cad sub puterea lui.
11 El îşi zice în inima lui: „Dumnezeu a uitat!
    Pe veci Şi-a ascuns faţa, ca să nu mai vadă!“

12 Ridică-Te, Doamne Dumnezeule! Ridică-Ţi mâna!
    Nu-i uita pe cei sărmani!
13 De ce-L dispreţuieşte cel rău pe Dumnezeu?
    De ce zice în inima lui: „Tu nu pedepseşti!“?
14 Tu însă vezi necazul şi mâhnirea;
    te uiţi, ca să le iei în mâna Ta!
Ţie Îţi este încredinţat cel fără ajutor;
    Tu eşti ajutorul orfanului.
15 Fărâmă deci braţul celui rău şi al celui nelegiuit;
    cere-le socoteală de răutatea lor, ca să nu mai fie de găsit!

16 Domnul este Împărat în veci de veci!
    Neamurile vor pieri din ţara Lui!
17 Tu, Doamne, asculţi dorinţa celor sărmani;
    Tu le întăreşti inima, plecându-Ţi urechea la cererea lor,
18 ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit,
    pentru ca omul, care este din ţărână, să nu mai insufle groaza.

Footnotes:

  1. Psalmii 10:4 Sau: În mândria şi ura lui, cel rău nu-L caută pe Dumnezeu; / Nu există Dumnezeu! gândeşte el tot timpul.

- citind psalmii 9 si 10 , vedem ca au aceeas tema , astfel putem intelege usor ca traducerile care au la baza Septuaginta , ca cele ortodoxe, sa existe o mare probabilitate sa aibe dreptate si sa nu fie separati acesti doi psalmi, ei se complecteaza unul pe altul, deaceea este util sa-i citim ca unul singur

- In psalmul 10 vedem cateva intrebari pe care le pune autorul , un neprihanit , mirat de rabdarea Domnului, deaceea in primul verset, cele doua intrebari sunt si un strigat dupa ajutor , de la versetul 2 la 11 , autorul prezinta situatia, respectiv ca cel rau dar puternic triumfa, iar cel neprihanit, saracul este oprimat, versetele 12 si 13 , cotin alte intrebari sau am putea spune ca este un al doilea strigat dupa ajutor , versetele 14-18 vedem increderea autorului ca Domnul poarta de grija si va interveni

Psalmul este o lamentatie a autorului scandalizat de "tacerea Domnului" , o idee care apare frecvent in Cartea Psalmii , cele prezentate in versetele 2 la 11 sunt exact ce vedem si in prezent in aceasta lume, si doar interventia lui Dumnezeu rastoarna logica celor puternici , exact ce intrebari isi pune autorul le punem fiecare din noi cand vedem nedreptati

- acest psalm ne deschide orizontul spre cateva motive de rugaciune :

a) sa multumim Domnului ca El vede necazurile si suferintele, 

b) sa multumim Domnului pentru ca El, actioneaza si vine in ajutor

c) sa multumim Domnului ca El aude rugaciunile celor in suferinta

d) sa multumim Domnului ca prin acest psalm ne invata sa stim insusirile si actiunile celor rai, si sa ne autocercetam

e) ca Domnul sa ne ierte daca cumva ne mandrim,sau am blestemat, inselat ,dispretuit, vorbit cu viclesug, profitat de cei slabi,  daca cumva prin faptele noastre am fost batjocoritori, sau am nesocotit pe Domnul, sau ne-am bizuim pe puterea noastra ,

f) sa cerem Domnului sa ne lumineze ca nu cumva sa credem ca El nu vede , sau ca va uita ,ca nu pedepseste, deci sa nu savarsim nelegiuiri cu buna stiinta

g) sa cerem Domnului ca sa-i lumineze pe atei,

h) sa ne rugam pentru toti saracii, orfanii, cei asupriti

i)....

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"