Psalmii cap.130

Psalmul 130 , Traducerea Dumitru Cornilescu

1. (O cantare a treptelor.) Din fundul adancului, Te chem, Doamne!

2. Doamne, asculta-mi glasul! Sa ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele!

3. Daca ai pastra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta in picioare, Doamne?

4. Dar la Tine este iertare, ca sa fii de temut.

5. Eu nadajduiesc in Domnul, sufletul meu nadajduieste, si astept fagaduinta Lui.

6. Sufletul meu asteapta pe Domnul mai mult decat asteapta strajerii dimineata, da, mai mult decat asteapta strajerii dimineata.

7. Israele, pune-ti nadejdea in Domnul, caci la Domnul este indurarea si la El este belsug de rascumparare!

8. El va rascumpara pe Israel din toate nelegiuirile lui.

Psalmul 130, Noua Traducere in Limba Romana

Un cântec de pelerinaj

Din adâncuri strig, Doamne!
    Stăpâne, ascultă glasul meu!
Fie urechile Tale cu luare-aminte
    la glasul cererii mele!

Dacă Tu, Stăpâne, ai păstra aducerea aminte a vinii noastre,
    cine ar putea sta în picioare?
Dar la Tine este iertarea,
    ca astfel să fii de temut.

Aştept pe Domnul.
    Sufletul meu aşteaptă
        şi nădăjduieşte în Cuvântul Lui.
Sufletul meu Îl aşteaptă pe Stăpânul
    mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa,
        da, mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa.
Israele, nădăjduieşte în Domnul,
    căci îndurarea este a Domnului
        şi la El găsim belşug de răscumpărare!
El îl răscumpără pe Israel
    din toate vinovăţiile sale.

Psalmul 129 = 130 , Traducerea Bartolomeu Anania

O cantare a treptelor

1Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne;
Doamne, auzi glasul meu! (nota : Fer. Augustin: Iona se afla nu numai sub valurile mării, ci şi în pântecele chitului; de acolo a strigat către Domnul, iar Acesta l-a auzit pentru că Iona Îl avea pe Dumnezeu în inima sa. Pentru noi, adâncul este însăşi viaţa aceasta trecătoare, şi din ea strigăm către Dumnezeu, atunci când nu gemem şi nu suspinăm. Cei ce nu strigă dintru adânc sunt foarte adânciţi în adâncuri; neavându-L în inimă pe Cel ce este deasupra oricăror adâncuri, nu sunt în stare să strige. Aşadar, să ne rugăm lui Dumnezeu.)

2Fie urechile Tale cu luare-aminte
la glasul rugăciunii mele.

3De Te vei uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine va suferi? (nota : Sf. Ioan Hrisostom: Cât de multe pot fi fărădelegile noastre? Să lăsăm la o parte păcatele mari, grele, deja cuibărite în conştiinţa noastră, şi să cugetăm numai la faptul că zilnic ne rugăm cu mintea împrăştiată la tot felul de lucruri lumeşti şi necuvioase, fără să-I acordăm lui Dumnezeu nici cel puţin respectul pe care un ostaş i-l acordă ofiţerului, sau un funcţionar şefului său. Nu sunt acestea adevărate insulte la adresa lui Dumnezeu?)

4Că la Tine este iertarea (nota : ilasmós = „ispăşire“; iertare obţinută în urma unei penitenţe. Sf. Ignatie al Antiohiei tâlcuieşte: Să nu fim nesimţitori faţă de bunătatea lui Dumnezeu. Că dacă ar fi ca El să ne plătească după faptele noastre, noi am înceta să mai existăm. De aceea spune psalmistul: „Că la Tine este iertarea“.)

5De dragul numelui Tău, îndelung Te-am aşteptat (nota : hypoméno = „a aştepta cu răbdare şi fermitate“.) , Doamne,
îndelung aşteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău,

6nădăjduit-a sufletul meu spre Domnul.
Din straja dimineţii până'n noapte,
din straja dimineţii să nădăjduiască Israel spre Domnul.

7Că la Domnul este mila
şi la El e multă mântuire

8şi El Îl va mântui pe Israel
de toate fărădelegile lui.

Psalmul 130(128) , psalmul 24 din volumul 5 al imnologiei iudaice, unde vedem o rugaciune de cainta

(in lucru)

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"