Psalmii cap.133

Psalmul 133, Traducerea Dumitru Cornilescu

1. (O cantare a treptelor. Un psalm al lui David.) Iata, ce placut si ce dulce este sa locuiasca fratii impreuna!

2. Este ca untdelemnul de pret, care, turnat pe capul lui, se coboara pe barba, pe barba lui Aaron, se coboara pe marginea vesmintelor lui.

3. Este ca roua Hermonului care se coboara pe muntii Sionului, caci acolo da Domnul binecuvantarea, viata, pentru vesnicie.

Psalmul 133, Noua Traducere in Limba Romana

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

Iată ce bine şi ce plăcut este
    când fraţii locuiesc împreună în armonie!

Este ca untdelemnul de preţ pe creştetul capului,
    coborând pe barbă, pe barba lui Aaron,
        coborând pe marginea veşmintelor lui.

Este ca roua Hermonului,
    ca roua coborând pe munţii Sionului,
căci acolo a poruncit Domnul binecuvântarea,
    viaţa veşnică.

Psalmul 132 = 133 , Traducerea Bartolomeu Anania

O cantare a treptelor ; a lui David

1Iată acum: ce este atât de bun sau atât de frumos
decât să locuiască fraţii împreună ( nota : „împreună“, sensul exact: laolaltă în unitate. Fer. Augustin: Acest verset a devenit adevărată trâmbiţă a vieţii monahale. Cuvântul „monah“ vine de la mónos, care înseamnă „singur“. Atunci, de ce li se recomandă monahilor să locuiască împreună? Nu cumva, prin aceasta, ei îşi dezic numele? Nicidecum. În obştea monahală sunt mai multe fiinţe, dar o singură minte şi o singură inimă, după cuvintele Sfintei Scripturi: „Inima şi sufletul mulţimii celor ce au crezut erau una“ (FA 4, 32).) ?

2Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, (nota : Fer. Ieronim: Din Ieşirea 30, 23-25 ştim că mirul era pregătit din mai multe mirodenii, fiecare cu simbolismul ei. Unul era mirul cu care erau unşi preoţii, altul era pentru profeţi şi altul era pentru regi. Mirul însuşi simbolizează binecuvântarea. În ordinea coborârii lui: capul este Dumnezeirea, barba este semnul bărbăţiei, al acelui „bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos“ (Ef 4, 13).) pe barba lui Aaron,
ce se coboară pe marginea veşmântului său;

3e ca roua Ermonului ce se coboară pe Munţii Sionului;
că acolo a poruncit Domnul binecuvântarea
şi viaţă până'n veac.

Psalmul 133(132) , in doar trei versete, David, pelerinul, multumeste Domnului pentru partasia avuta cu ceilalti frati suiti la Ierusalim,

( in lucru)

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"