Psalmii cap.135

Psalmul 135 , Traducerea Dumitru Cornilescu

1. Laudati pe Domnul! Laudati Numele Domnului, laudati-L, robi ai Domnului,

2. care stati in Casa Domnului, in curtile Casei Dumnezeului nostru!

3. Laudati pe Domnul, caci Domnul este bun; cantati Numele Lui, caci este binevoitor.

4. Caci Domnul Si-a ales pe Iacov, pe Israel, ca sa fie al Lui.

5. Stiu ca Domnul este mare si ca Domnul nostru este mai presus de toti dumnezeii.

6. Domnul face tot ce vrea in ceruri si pe pamant, in mari si in toate adancurile.

7. El ridica norii de la marginile pamantului, da nastere la fulgere si ploaie si scoate vantul din camarile lui.

8. El a lovit pe intaii nascuti ai Egiptului, de la oameni pana la dobitoace.

9. A trimis semne si minuni in mijlocul tau, Egiptule: impotriva lui faraon si impotriva tuturor slujitorilor lui.

10. A lovit multe neamuri si a ucis imparati puternici:

11. pe Sihon, imparatul amoritilor, pe Og, imparatul Basanului, si pe toti imparatii Canaanului;

12. si le-a dat tara de mostenire, de mostenire poporului Sau, Israel.

13. Doamne, Numele Tau ramane pe vecie; Doamne, pomenirea Ta tine din neam in neam,

14. caci Domnul va judeca pe poporul Sau, si va avea mila de robii Sai.

15. Idolii neamurilor sunt argint si aur, lucrare facuta de mainile oamenilor.

16. Au gura, si nu vorbesc, au ochi, si nu vad,

17. au urechi, si totusi n-aud, da, n-au suflare in gura.

18. Ca ei sunt cei ce-i fac, toti cei ce se incred in ei.

19. Casa lui Israel, binecuvantati pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvantati pe Domnul!

20. Casa lui Levi, binecuvantati pe Domnul! Cei ce va temeti de Domnul, binecuvantati pe Domnul!

21. Domnul sa fie binecuvantat din Sion, El, care locuieste in Ierusalim! Laudati pe Domnul!

Psalmul 135 , Noua Traducere in Limba Romana

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi Numele Domnului,
    lăudaţi-L, slujitori ai Domnului,
care staţi[a] în Casa Domnului,
    în curţile Casei Dumnezeului nostru!

Lăudaţi-L pe Domnul, căci Domnul este bun!
    Cântaţi Numelui Său, căci este plăcut!
Căci Domnul l-a ales pe Iacov pentru Sine,
    l-a ales pe Israel ca să fie comoara Sa[b].

Eu recunosc că Domnul este mare:
    Domnul nostru este mai mare decât toţi zeii!
Domnul face tot ce-I place,
    atât în ceruri, cât şi pe pământ,
        atât pe mări, cât şi în toate adâncurile.

El face să se ridice norii de la capătul pământului;
    El trimite fulgerele care vestesc ploaia
        şi aduce vântul din cămările lui.

El este Acela Care a ucis pe întâii născuţi ai Egiptului,
    de la oameni până la dobitoace.
El a trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule,
    împotriva lui Faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui.
10 El a lovit multe neamuri
    şi a omorât regi puternici:
11 pe Sihon, regele amoriţilor,
    pe Og, regele Başanului,
        şi pe regii tuturor regatelor din Canaan.
12 Apoi a dat ţara acestora ca moştenire,
    ca moştenire lui Israel, poporul Său.

13 Doamne, Numele Tău este veşnic!
    Doamne, Tu eşti amintit din generaţie în generaţie.
14 Căci Domnul face dreptate poporului Său
    şi are milă de slujitorii Săi.

15 Idolii neamurilor sunt din argint şi din aur,
    sunt lucrarea mâinilor omeneşti.
16 Au gură, dar nu pot grăi,
    au ochi, dar nu pot vedea,
17 au urechi, dar nu aud,
    au nas, dar nu au suflare în nările lor.
18 Asemenea lor sunt şi cei care i-au întocmit,
    toţi cei ce se încred în ei.

19 Casă a lui Israel, binecuvântează-L pe Domnul!
    Casă a lui Aaron, binecuvântează-L pe Domnul!
20 Casă a lui Levi, binecuvântează-L pe Domnul!
    Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-L pe Domnul!
21 Binecuvântat să fie Domnul din Sion,
    El Care locuieşte în Ierusalim!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Footnotes:

  1. Psalmii 135:2 Sau: slujiţi
  2. Psalmii 135:4 Sau: proprietatea Sa prețioasă

Psalmul 134 = 135 , Traducerea Bartolomeu Anania , (nota : Psalmul acesta şi cel următor alcătuiesc Polieleul ce se cântă la utrenia praznicelor împărăteşti şi a unor sfinţi mai însemnaţi. De obicei, se cântă versetele 1, 5, 13 şi 21 din Psalmul 134 şi 1, 12, 24 şi 26 din Psalmul 135.)

Aliluia

1Lăudaţi numele Domnului,
lăudaţi-L, voi, slugi, pe Domnul,

2voi, cei ce staţi în casa Domnului,
în curţile casei Dumnezeului nostru.

3Lăudaţi-L pe Domnul, că este bun,
cântaţi numelui Său, că este bun;

4că pe Iacob Şi l-a ales Domnul,
pe Israel să-I fie moştenire.

5Că eu am cunoscut că mare este Domnul (nota : Sf. Ioan Damaschin: Cunoaştem măreţia lui Dumnezeu nu numai din faptul că El a creat universul, inclusiv pământul cu toate ale lui, că l-a făcut pe om, că a săvârşit minuni prin sfinţii Săi, dar şi din faptul că El face minuni zilnice în faţa noastră, cum este Sfânta Euharistie; căci, dacă El a avut puterea de a-I da Fiului Său un trup născut fără sămânţă trupească, oare nu posedă aceeaşi putere de a preface pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Hristosului Său?)

şi Domnul nostru-i peste toţi dumnezeii.

6Pe toate câte Domnul le-a vrut, El le-a şi făcut
în cer şi pe pământ,
în mări şi'n toate adâncurile;

7nori a ridicat de la marginea pământului,
fulgere spre ploaie a făcut;
El scoate vânturile din vistieriile Sale;

8El i-a lovit pe întâi-născuţii Egiptului,
de la om pân'la dobitoc;

9semne şi minuni a trimis în mijlocul tău, Egipte,
lui Faraon şi tuturor slugilor lui.

10El a lovit neamuri multe
şi regi puternici a ucis:

11pe Sihon, regele Amoreilor,
şi pe Og, regele Vasanului,
şi toate regatele Canaanului;

12şi pământul lor l-a dat ca moştenire,
moştenire lui Israel, poporul Său.

13Doamne, numele Tău rămâne în veac,
Doamne, pomenirea Ta este din neam în neam.

14Că Domnul îl va judeca pe poporul Său
şi asupra robilor Săi mângâiat va fi  (nota : „Robii lui Dumnezeu“ sunt aceia care-I cunosc şi-I păzesc poruncile. Atunci când întru dreptate va judeca poporul şi cu inima strânsă va da pedepse, prezenţa robilor Săi Îi va fi o adevărată mângâiere.)

15Idolii neamurilor sunt argint şi aur,
lucruri de mâini omeneşti:

16gură au şi nu vor grăi,
ochi au şi nu vor vedea,

17urechi au şi nu vor auzi,
că'n gura lor suflare nu se află.

18Precum sunt ei să se facă toţi cei care-i făuresc
şi toţi cei ce se încred în ei!

19Voi, casa lui Israel, binecuvântaţi-L pe Domnul!;
voi, casa lui Aaron, binecuvântaţi-L pe Domnul!;

20voi, casa lui Levi, binecuvântaţi-L pe Domnul!;
voi, cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-L pe Domnul!

21Binecuvântat este Domnul din Sion,
Cel ce locuieşte în Ierusalim!

Psalmul 135(134) , psalmul 29 din volumul 5 al imnologiei iudaice, lauda Dumnezeului Cel Viu ,

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"