Psalmii cap.147

Psalmul 147 , Traducerea Dumitru Cornilescu

1. Laudati pe Domnul! Caci este frumos sa laudam pe Dumnezeul nostru, caci este placut si se cuvine sa-L laudam.

2. Domnul zideste iarasi Ierusalimul, strange pe surghiunitii lui Israel;

3. tamaduieste pe cei cu inima zdrobita si le leaga ranile.

4. El socoteste numarul stelelor si le da nume la toate.

5. Mare este Domnul nostru si puternic prin taria Lui, priceperea Lui este fara margini.

6. Domnul sprijina pe cei nenorociti, si doboara pe cei rai la pamant.

7. Cantati Domnului cu multumiri, laudati pe Dumnezeul nostru cu harpa!

8. El acopera cerul cu nori, pregateste ploaia pentru pamant si face sa rasara iarba pe munti.

9. El da hrana vitelor si puilor corbului cand striga.

10. Nu de puterea calului Se bucura El, nu-Si gaseste placerea in picioarele omului.

11. Domnul iubeste pe cei ce se tem de El, pe cei ce nadajduiesc in bunatatea Lui.

12. Lauda pe Domnul, Ierusalime, lauda pe Dumnezeul tau, Sioane!

13. Caci El intareste zavoarele portilor, El binecuvanta pe fiii tai in mijlocul tau;

14. El da pace tinutului tau si te satura cu cel mai bun grau.

15. El Isi trimite poruncile pe pamant, cuvantul Lui alearga cu iuteala mare.

16. El da zapada ca lana, El presara bruma alba ca cenusa;

17. El Isi azvarle gheata in bucati; cine poate sta inaintea frigului Sau?

18. El Isi trimite cuvantul Sau si le topeste; pune sa sufle vantul Lui, si apele curg.

19. El descopera lui Iacov cuvantul Sau, lui Israel, legile si poruncile Sale.

20. El n-a lucrat asa cu toate neamurile, si ele nu cunosc poruncile Lui. Laudati pe Domnul!

Psalmul 147 , Noua Traducere in Limba Romana

Lăudaţi-L pe Domnul!

    Cât de bine este să-I cântăm Dumnezeului nostru;
        cât de plăcută şi de potrivită este lauda!

Domnul zideşte Ierusalimul şi-i
    strânge pe deportaţii lui Israel.
El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită
    şi le leagă rănile.
El socoteşte numărul stelelor
    şi le cheamă pe nume pe toate.
Domnul nostru este mare şi plin de putere;
    înţelepciunea Sa nu are margini!
Domnul îi ridică pe cei smeriţi,
    dar pe cei răi îi apleacă până la pământ.

Închinaţi-vă Domnului cu mulţumire,
    cântaţi-I Dumnezeului nostru din liră!
El acoperă cerul cu nori,
    pregăteşte ploaia pentru pământ
        şi face să răsară iarba pe munţi.
El le dă hrană vitelor
    şi hrăneşte puii de corb când aceştia strigă.

10 Nu în puterea calului Îşi găseşte El plăcerea;
    nu de puterea omului se bucură;
11 ci Domnul Îşi găseşte plăcerea în cei ce se tem de El,
    în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui.

12 Laudă-L pe Domnul, Ierusalime,
    laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane!
13 Căci El întăreşte zăvoarele porţilor tale
    şi îţi binecuvântează fiii în mijlocul tău.
14 El dă pace hotarelor tale
    şi te satură cu cel mai ales grâu.

15 El trimite pe pământ porunca Sa;
    Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală.
16 El dă neaua ca lâna
    şi presară bruma ca cenuşa.
17 El azvârle gheaţa în bucăţi,
    – cine poate sta înaintea frigului Său? –
18 dă poruncă şi aceasta se topeşte,
    Îşi pune vântul să sufle şi apele curg!

19 A făcut cunoscut Cuvântul Său lui Iacov
    şi a descoperit hotărârile şi judecăţile Sale lui Israel!
20 Totuşi, El n-a făcut aşa cu nici un alt neam
    şi ele nu cunosc judecăţile Lui.

Lăudaţi-L pe Domnul!

Psalmul 146 +147 = 147 , Traducerea Bartolomeu Anania

Psalmul 146

Aliluia. Al lui Agheu si Zaharia

1Lăudaţi-L pe Domnul, că bun lucru este un psalm;
dulce să-I fie Dumnezeului nostru lauda.

2Când Domnul va zidi Ierusalimul,
El la un loc îi va aduna pe risipiţii lui Israel,

3El, Cel ce-i vindecă pe cei cu inima zdrobită
şi le leagă la un loc frânturile (nota : sýntrimma înseamnă „fractură“.)

4Cel ce numără mulţimea stelelor
şi pe toate le cheamă pe nume (nota : Sf. Chiril al Ierusalimului: Ca să-ţi dai seama de nemărginirea lui Dumnezeu, încearcă mai întâi să-ţi aţinteşti privirea în soare şi apoi să-L scrutezi pe Cel ce l-a făcut.)

5Mare este Domnul nostru şi mare Îi este tăria
şi priceperii Sale nu-i este hotar.

6Domnul îi ia asupra Sa pe cei blânzi,
dar pe cei păcătoşi pân'la pământ îi smereşte.

7Începeţi cântare Domnului prin cântare de laudă,
în alăută cântaţi-I Dumnezeului nostru,

8Celui ce cu nori înveleşte cerul,
Celui ce pregăteşte ploaie pământului,
Celui ce'n munţi face să răsară iarbă
şi verdeaţă spre slujba oamenilor,

9Celui ce le dă animalelor hrana
şi puilor de corb care pe El Îl cheamă.

10Nu în puterea calului Îi este vrerea,
nici în gleznele omului bunăvoirea.

11Bunăvoirea Domnului este în cei ce se tem de El
şi în cei ce nădejdea şi-o pun în mila Lui.

Psalmul 147

Aliluia. Al lui Agheu si Zaharia

1Laudă-L pe Domnul, Ierusalime,
laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane,

2că El a întărit stâlpii porţilor Tale,
El i-a binecuvântat pe fiii tăi în tine;

3El, Cel ce pace a pus la hotarele tale
şi cu fruntea grâului te-a săturat (nota : Fer. Ieronim: Vedeţi că nimic nu consună cu adevărul istoric. Care „stâlpi ai porţilor“, de vreme ce acestea au fost distruse de duşmani? Care „fii în tine“, de vreme ce Ierusalimul va rămâne ca o casă pustie (Lc 13, 35)? Care „pace la hotare“, de vreme ce prin cetate au trecut războaie? Care „fruntea grâului“, de vreme ce se ştie că Ierusalimul nu are grâul cel mai bun? Toate acestea duc la concluzia că interpretarea textului nu poate fi decât alegorică: „stâlpii“ sunt profeţii inspiraţi de Dumnezeu, prin a căror poartă Vechiul Testament intră firesc în cel Nou. Cât despre „fruntea grâului“, Domnul Iisus e bobul de grâu care a căzut în pământ şi ne-a adus nouă roadă multă (cf. In 12, 24).)

4Cel ce graiul Său i-l trimite pământului
– cât de repede aleargă cuvântul Său! –,

5Cel ce dă zăpadă ca lâna
şi negura o presară precum cenuşa;

6El gheaţa Şi-o azvârle ca pe dumicaţi
– în faţa gerului Său cine va sta? –;

7El cuvântul Şi-l va trimite şi-i va topi,
vântul Său va sufla şi apele vor curge.

8Cuvântul Său i-l vesteşte lui Iacob,
îndreptările şi judecăţile Sale lui Israel.

9Nu astfel a făcut oricărui neam
şi nici nu le-a arătat judecăţile Sale.

Psalmul 147(146+147) , indemn de a fi laudat Domnul pentru rezidirea Ierusalimului, eliberarea celor din surghiun, tamaduirea ranilor, , lauda Domnului Creator, care cunoaste totul, lauda Domnului pentru tot ce face , Dumnezeul cel atotstiutor se ingrijeste de poporul Sau

(in lucru)

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"