Psalmii cap.149

Psalmul 149 , Traducerea Dumitru Cornilescu

1. Laudati pe Domnul! Cantati Domnului o cantare noua, cantati laudele Lui in adunarea credinciosilor Lui!

2. Sa se bucure Israel de Cel ce l-a facut, sa se inveseleasca fiii Sionului de imparatul lor!

3. Sa laude Numele Lui cu jocuri, sa-L laude cu toba si cu harpa!

4. Caci Domnul are placere de poporul Sau si slaveste pe cei nenorociti, mantuindu-i.

5. Sa salte de bucurie credinciosii Lui, imbracati in slava, sa scoata strigate de bucurie in asternutul lor!

6. Laudele lui Dumnezeu sa fie in gura lor, si sabia cu doua taisuri, in mana lor,

7. ca sa faca razbunare asupra neamurilor si sa pedepseasca popoarele;

8. sa lege pe imparatii lor cu lanturi, si pe mai marii lor, cu obezi de fier,

9. ca sa aduca la indeplinire impotriva lor judecata scrisa! Aceasta este o cinste pentru toti credinciosii Lui. Laudati pe Domnul!

Psalmul 149 , Noua Traducere in Limba Romana

Lăudaţi-L pe Domnul!

Cântaţi Domnului un cântec nou;
    cântaţi lauda Lui în adunarea credincioşilor!

Să se bucure Israel de Făcătorul lui
    şi să se înveselească fiii Sionului de Împăratul lor!
Să-I laude Numele prin dansuri
    şi să-I cânte cu tamburine şi cu lira!
Căci Domnul Îşi găseşte plăcerea în poporul Său;
    El îi încununează pe cei smeriţi cu izbăvire.
Să salte de veselie credincioşii îmbrăcaţi în slavă!
    Să strige de bucurie în aşternuturile lor!

Fie ca proslăvirea lui Dumnezeu să fie în gura lor
    şi sabia cu două tăişuri în mâna lor,
ca să se răzbune pe neamuri,
    să pedepsească popoarele,
să le lege regii cu lanţuri
    şi nobilii cu obezi de fier,
şi să împlinească astfel judecata scrisă.
    Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Săi!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Psalmul 149 , Traducerea Bartolomeu Anania

Aliluia

1Cântaţi-I Domnului cântare nouă,
lauda Lui în adunarea celor cuvioşi (nota : Textul original permite şi traducerea: „lauda Lui în Biserica sfinţilor“ şi se poate referi, profetic, fie la Biserica luptătoare, alcătuită din creştini, care erau numiţi „sfinţi“ (vezi şi în Liturghie: „Sfintele, sfinţilor!“), fie la Biserica triumfătoare, cea din cer.)

2Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut
şi fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor.

3Să laude numele Lui în horă (nota : Grecescul horós înseamnă „dans“. Evreii obişnuiau să-L laude pe Dumnezeu nu numai prin rugăciuni, cântări, procesiuni cu bătăi din palme şi instrumente muzicale, dar şi prin jocuri. În Biserica Etiopiei se păstrează şi se practică până astăzi „dansurile davidice“.) ;
din timpane şi din psaltire să-I cânte.

4Că binevoieşte Domnul întru poporul Său
şi-i va înălţa pe cei blânzi întru mântuire.

5Lăuda-se-vor cuvioşii întru slavă
şi'n aşternuturile lor se vor bucura.

6Laudele'nalte ale lui Dumnezeu fi-vor în gura lor
şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor,

7ca să facă răzbunare printre păgâni
şi pedepse printre popoare,

8ca să-i lege pe regii lor în obezi
şi pe boierii lor în cătuşe de fier,

9ca să facă printre ei judecată scrisă (nota : Literatura ascetică răsăriteană transferă acest text în aria „războiului nevăzut“, unde lupta împotriva păcatelor nu cunoaşte cruţare.) ;
aceasta va fi slava pentru toţi cuvioşii Lui.

Psalmul 149 , indemn de a se canta o cantare noua pentru Imparatul care va razbuna prin judecata , recunostinta poporului lui Dumnezeu

(in lucru)

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"