Psalmii cap.151

Psalmul 151 , Traducerea Bartolomeu Anania

Psalmul acesta a fost scris de David cu propria sa mana , desi nu se numara printre cei o suta cincizeci . Alcatuit la vremea cand el se afla in lupta cu Goliat (nota : Acest psalm trece drept necanonic. El se află inclus în Septuaginta (extranumerar), dar nu şi în Versiunea Ebraică.)

1Cel mai mic eram între fraţii mei
şi cel mai tânăr în casa tatălui meu;
eu păstoream oile tatălui meu (nota :
Îndeletnicirea, alegerea şi ungerea lui David sunt relatate în 1 Rg 16, 11-13.)

2Mâinile mele au făcut o harpă
şi degetele mele au alcătuit o psaltire.

3Şi cine-I va vesti Domnului meu?

Însuşi Domnul, El Însuşi va auzi.

4El l-a trimis pe îngerul Său
şi de la oile tatălui meu m'a luat
şi cu untdelemnul ungerii Sale m'a uns.

5Fraţii mei erau buni şi mari,
dar nu întru ei a binevoit Domnul (nota :

Sf. Ioan Hrisostom: Acesta e paradoxul pe care Dumnezeu îl introduce în istorie, răsturnând ordinea logică a oamenilor şi instaurând propria Sa raţiune. Numai aşa vom putea pricepe şi spusele Apostolului: „Pe cele dispreţuite le-a ales Dumnezeu, pe cele ce nu sunt, ca să le facă de nimic pe cele ce sunt“ (1 Co 1, 28). Ce se înţelege prin „cele ce nu sunt“? Persoanele socotite „de nimic“ din pricină că ele, în ordinea socială, sunt insignifiante, dar prin care Dumnezeu Îşi arată puterea de a răsturna valorile şi de a le reaşeza după criterii care sunt numai ale Lui. În acest sens va spune iarăşi Pavel: „Mă voi lăuda mai degrabă'ntru slăbiciunile mele, pentru ca'ntru mine să locuiască puterea lui Hristos“ (2 Co 12, 9).)

6Ieşit-am să stau faţă'n faţă cu străinul,
şi el m'a blestemat cu idolii lui.
Dar eu, smulgându-i sabia, i-am tăiat capul

7şi am îndepărtat ocara de la fiii lui Israel.

 Psalmul 151, Traducerea Ortodoxa

l. Mic eram intre fratii mei si tanar in casa tatalui meu; pasteam oile tatalui meu.
2. Mainile mele au facut harpa si degetele mele au intocmit psaltirea.
3. Si cine va vesti Domnului meu? Insusi Domnul, Insusi va auzi.
4. El a trimis pe ingerul Lui si m-a luat de la oile tatalui meu si m-a uns cu untdelemnul ungerii Lui.
5. Fratii mei erau buni si mari si nu a binevoit intru dansii Domnul.
6. Iesit-am in intampinarea celui de alt neam si m-a blestemat cu idolii lui.
7. Iar eu, smulgandu-i sabia, i-am taiat capul si am ridicat ocara de pe fiii lui Israel.

Psalmul 151, traducerea Pr. Tertulian Langa

1. Psalm scris anume pentru David , pentru numarul randuit cand a luptat singur cu Goliat

Eram cel mai micut dintre toti fratii mei ,

la Tatal meu, feciorul cel mai tanar .

Duceam sa pasca turma pe care-o avea tata .

2. Cu mana mea mi-am faurit un fluier,

din degetele mele s-a injghebat o harfa .

3. Prin cine va afla aceasta Domnul meu ?

Chiar Domnul meu e cel ce ma aude

4. Pe vestitorul sau , el l-a trimis la mine ,

m-a luat de langa turma pe care-o avea tata

si ungere mi-a dat din untdelemnul sau .

5. Frumosi si mari erau toti fratii mei ;

Stapanul, totusi nu i-a ales pe ei .

6. Purces-am sa-l infrunt atunci pe filistean ,

ci el m-a blestemat prin toti idolii lor .

7. Eu insa i-am smuls spada si l-am decapitat ,

spalandu-i de ocara pe fiii lui Israel

.
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"