Psalmii cap.2

Psalmul 2 , Traducerea Dumitru Cornilescu  (aranjamentul textului imi apartine)

 "Pentruce se întărîtă nemulţumirile, şi pentruce cugetă popoarele lucruri deşerte ?

 Împăraţii pămîntului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicînd:,,Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor !`` -

 Celce şade în ceruri rîde, Domnul Îşi bate joc de ei. Apoi, în mînia Lui, le vorbeşte, şi -i îngrozeşte cu urgia Sa, zicînd: ,,Totuş, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfînt.

``,,Eu voi vesti hotărîrea Lui,`` -zice Unsul-,,Domnul Mi -a zis: ,Tu eşti Fiul Meu ! Astăzi Te-am născut. Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pămîntului în stăpînire! Tu le vei zdrobi cu un toiag de fer, şi le vei sfărîma ca pe vasul unui olar.`

 Acum dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune ! Luaţi învăţătură, judecătorii pămîntului! Slujiţi Domnului cu frică, şi bucuraţi-vă, tremurînd.

 Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mînie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mînia Lui este gata să se aprindă ! Ferice de toţi cîţi se încred în El !"

- un psalm care in aceasta traducere nu ne este prezentat vreun autor, , dar in alte traduceri psalmul este atribuit lui David

Psalmul 2, Traducerea Bartolomeu Anania , aici, ne este prezentat ca autor pe David si se da o nota explicativa :"Psalm profetic prin excelenţă, cu trimiteri mesianice şi eshatologice, fapt pentru care el stă alături de Psalm 109(110). Personajul central al acestui psalm transcende cu mult circumstanţele istorice ale regelui David, aşa încât El a putut fi uşor identificat cu Iisus Hristos: „fiul lui David”.

1De ce oare s'au întărâtat neamurile
şi de ce'n deşert au cugetat popoarele?

2S'au strâns laolaltă regii pământului,
mai-marii între ei s'au sfătuit
împotriva Domnului şi a Hristosului Său:(nota explicativa : „Hristos“ înseamnă „uns“ şi e corespondentul ebraicului „Maşiah“ = rege învestit prin ungere. Unele traduceri din T. M. redau: „împotriva lui Mesia al Său“ (BJ, TOB), în timp ce altele (KJV, RSV, OSTY) preferă: „împotriva unsului Său“.)

3„Să rupem legăturile lor de pe noi
şi jugul lor de pe noi să-l azvârlim!“

4Cel ce locuieşte'n ceruri Îşi va râde de ei,
Domnul îi va lua'n bătaie-de-joc.

5Atunci va grăi către ei întru pornirea Sa
şi întru mânia Sa îi va îngrozi:

6„Eu Împărat sunt pus de El peste Sion
– muntele cel sfânt al Lui –

7ca să vestesc porunca Domnului. (nota explicativa :Sf. Grigorie de Nyssa pune acest text în relaţie cu profeţia din Isaia 9:6. Pe de altă parte, Fericitul Augustin crede că dacă „Sion“ înseamnă „contemplaţie“, acest cuvânt nu se poate referi decât la Biserică, potrivit textului din 2Corinteni 3:18 unde se mai explica :Fiinţa reflectată care-şi atrage propria-i imagine. Text fundamental referitor la îndumnezeirea treptată a omului prin contemplaţie. Cuvântul „icoană“ îl traduce pe eikón = chip, imagine, portret, reprezentare, chip reflectat în oglindă; verbul metamorfóo = a (se) schimba, a (se) transforma, a (se) transfigura, este acelaşi cu cel folosit în Marcu 9:2 pentru schimbarea la faţă a Domnului. ; aşadar, traducerea lăuntrică ar fi: „Eu Împărat sunt, pus de El peste Biserică“.)

Zis-a Domnul către Mine: – Fiul Meu eşti Tu,
Eu astăzi Te-am născut (nota explicativa : „Astăzi“, înseamnă prezentul continuu. E vorba, aşadar, de naşterea Fiului din Tatăl în eternitate („mai înainte de toţi vecii“), eternitatea în care nu poate exista nici trecut, nici viitor, de vreme ce tot ceea ce e veşnic e pururea în fiinţă (Fer. Augustin).

8cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile să-Ţi fie moştenire
şi marginile pământului să-ţi fie stăpânire.

9Pe ei îi vei păstori cu toiag de fier,
ca pe un vas al olarului îi vei zdrobi în bucăţi“.

10Şi acum, voi, regilor, înţelegeţi,
învăţaţi-vă voi toţi cei ce judecaţi pământul!

11Slujiţi Domnului cu frică
şi vă bucuraţi Lui cu cutremur ! (nota explicativa : Ebr.: „tremurând sărutaţi-I picioarele“.)

12Luaţi învăţătură, ca nu cumva Domnul să Se-aprindă de mânie
şi să pieriţi din calea cea dreaptă!
Atunci, când degrab I Se va aprinde mânia,
fericiţi vor fi toţi cei ce se încred într'Însul!

- pentru a intelege mai bine psalmul e util sa vedem cum este scris in Noua Traducere in Limba Romana , aici psalmului nu-i este atribuit vreun autor

De ce se întărâtă[a] neamurile
    şi de ce cugetă popoarele lucruri deşarte[b]?
Regii pământului iau poziţie
    şi conducătorii se strâng laolaltă
împotriva Domnului şi împotriva Unsului[c] Său, zicând:
„Să rupem legăturile Lor
    şi să aruncăm funiile Lor de pe noi!“

Cel Ce tronează în ceruri râde;
    Stăpânul îşi bate joc de ei.
Apoi le vorbeşte în mânia Lui
    şi-i îngrozeşte în furia Lui, zicând:
„Totuşi Eu Însumi L-am înscăunat pe Împăratul[d] Meu peste Sion,
    muntele Meu cel sfânt.“

Voi vesti hotărârea Domnului:
    El Mi-a zis: „Tu eşti Fiul[e] Meu!
        Astăzi Te-am născut!
Cere-Mi
    şi-Ţi voi da neamurile drept moştenire
        şi marginile pământului în stăpânire!
Tu le vei zdrobi[f] cu un toiag de fier
    şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!“

10 De aceea, regilor, purtaţi-vă cu înţelepciune!
    Judecători ai pământului, luaţi învăţătură!
11 Slujiţi Domnului cu frică
    şi bucuraţi-vă tremurând!
12 Daţi sărutare Fiului[g],
ca nu cumva să se mânie şi să pieriţi pe cale,
    căci mânia Lui este gata să se aprindă!

Ferice de toţi cei ce-şi găsesc refugiul în El!

Footnotes:

  1. Psalmii 2:1 TM; LXX: se mânie
  2. Psalmii 2:1 LXX; TM: în zadar sau un lucru deşart
  3. Psalmii 2:2 Sau: unsului; psalmul era rostit iniţial la încoronarea regilor davidici, însă este unul mesianic, citat în NT cu referire la Cristos (corespondentul grecesc al ebraicului Mesia, care înseamnă Unsul); vezi F.A. 4:25-26
  4. Psalmii 2:6 Sau: regele; vezi nota de la 2:2
  5. Psalmii 2:7 Sau: fiul (vezi nota de la 2:2); şi în v. 12
  6. Psalmii 2:9 TM; LXX: le vei conduce
  7. Psalmii 2:12 Termenul (bar) este, probabil, de origine aramaică, versetul adresându-se conducătorilor popoarelor, care vorbeau această limbă; vezi nota la 2 Regi 18:26

- astfel comparand traducerile suntem teribil de tentati sa consideram acest psalm ca fiind unul in care ne sunt dezvaluite adevaruri despre Iisus - Regele , dar care parca contravin cu unele concepte teologice despre Iisus,

- in primele versete vedem o razvratire a regilor vasali impotriva Domnului si impotriva "Unsului Domnului" :" Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând: „Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!” razvratire observata de Domnul care si intreaba :"Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?" continuind sa ni se arate reactia lui Dumnezeu :"Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei. Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicând: „Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt.”

- deci, pana la versetul 5 inclusiv ar fi usor de inteles,dar versetul 6 se complica un pic , deoarece Dumnezeu arata ca El La uns pe Imparatul dorit de El ,"„Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu", dar problema este continuarea afirmatiei :"pe Sion, muntele Meu cel sfânt.” , si astfel , aici unii pot interpreta ca : a) Imparatul este Sionul si Muntele cel sfant al lui Dumnezeu ,b) Imparatul a fost uns pe Sion care este Muntele cel sfant al lui Dumnezeu, c) Imparatul a fost uns de doua ori ,odata pe Sion si odata pe Muntele el sfant al lui Dumnezeu

-iar,  de la versetul 7 la versetul 9 inclusiv, incep alte controverse , in aceste versete ne sunt relatate afirmatiile Imparatului sau Unsului, El zice :
„Eu voi vesti hotărârea Lui” – zice Unsul", confirmand prin aceasta rolul Unsului/Imparatului , de a vesti hotararile Domnului, si continua :
„Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu!" prin aceasta am putea deduce ca e vorba de confirmarile lui Dumnezeu ca Iisus este Fiul Sau, confirmari spuse la Botezul in apa, la "Schimbarea la fata" si ucenicilor inainte de Moartea lui Mesia pe Cruce, problema apare afirmatia care urmeaza :"
Astăzi Te-am născut", si se pune intrebarea la cand a avut acea nastere ? aceasta afirmatie pare sa sprijine interpretarea celor ce cred ca Iisus a fost un om pe care Dumnezeu La ales de pe pamant si ca in urma Botezului in apa , prin pogorarea Duhului Sfant peste El la Iordan , ar fi avut loc acel " Astăzi Te-am născut", sau ca a avut loc acea nastere la Invierea Unsului/Imparatului (Fapte 13:33, Evrei 1:2-9, Evrei 5:5)cand a devenit si Marele Preot, si a fost Inaltat peste toti ingerii si a ajuns sa stea la dreapta Scaunului de Domnie al lui Dumnezeu, dar, tot aceasta afirmatie am vazut cum o explica Bartolomeu Anania in traducere 

astfel afirmatiile din versetul 7 par a contraveni conceptelor marii majoritati a crestinilor , dar cum este loc mereu de rastalmacire se ajunge si la cum se crede despre Originea lui Iisus

- in versetul 8 , Unsul, afirma ca Dumnezeu i-a spus :"Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire! ", fapt care ar explica de ce am ajuns si noi neamurile sa avem acces la mantuire , dar, apare o alta afirmatie in versetul 9 , "Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar.”, ceea ce ar insemna fie transformarea neamurilor din idolatri in copiii Domnului, fie pedepsirea neamurilor

- in versetele 10 la 12 , se da indemnul la ascultarea vasalilor Impartului , la a fi intelepti "judecatorii pamantului", se indeamna la slujire Domnului, si la a fi cinstit Fiul , ca sa nu se manie ,

-incheindu-se psalmul cu concluzia :"Ferice de toţi câţi se încred în El !"

-deci, interpretarea acestui psalm poate fi controversata , mai ales ca nu sunt multi crestini care cred ca "Mileniul"sau "Domnia de o mie de ani" va exista cu adevarat pe pamant , si astfel sa se creada interpretarea ca acest psalm e unul profetic pentru acele vremuri cand Mesia va domni pe acest pamant timp de o mie de ani si ca la finalul Domniei , neamurile se vor rascula , iar acest psalm ar fi unul care sa indemne popoarele din acele vremuri la ascultare , care ar dura o mie de ani ,

in timp, unii crestini au transmis interpretari ca acest psalm se refera la Nasterea lui Iisus, altii la ritualul Botezului, altii il considera un imn pascal, altii considera ca acest psalm ar vorbi despre Biserica, in calitate de trup al lui Cristos, fiind asociat cu suferintele Bisericii, conspiratiile guvernantilor si framantarile popoarelor impotriva ascultarii fata de Biserica , fapt care se poate vedea si in istorie si in prezent si cu toate ca nelegiuirea este in crestere, ca Satan castiga tot mai multi oameni spre revolta fata de Biserica ,psalmul avertizand cu autoritatea Biseriii acordata de Domnul in a pedepsi, a supune pe cei ce se revolta , nu asculta,  psalmul incurajeaza Biserica , zicand ca sunt fericiti toti cei ce se incred in Fiul lui Dumnezeu, iar ideea cu "Astazi Te-am nascut !" ,in religia ebraica este refuzat in mod radical orice forma de panteism, adica de emanare a regelui din divinitate , deaceea nu inseamna un act bilogic , si nu doar regele este "fiu al lui Dumnezeu" ci intreg Israelul , si astfel si interpretarea dominatiei Israelului peste omenire

- pentru a intelege acest psalm trebuie sa nu neglijam interpretarea va acest psalm apartine epocii regale ale Israelului, si a fost compus pentru sarbatoarea intronarii regelui , astfel el facea parte din contextul ritualului de celebrare liturgica la incoronari,

nu se cunoaste carui rege a fost initial dedicat , tinand cont de primele versete , precis a fost vorba intr-o perioada in care Israelul a dominat si alte natiuni, perioada in care natiunile dominate de Israel se framantau incercand sa se elibereze , de sub Israel si de sub religia Israelului, iar acel rege al Israelul isi avertizeaza vasalii ca el a primit puterea de la Domnul, si-i indeamna la supunere ,

- orice perioada care preceda o incoronare era o perioada de criza politica , nu doar din cauza vidului de putere, de numeroase intrigi pentru a se ajunge la putere, ci si o perioada in care vasalii puteau incerca sa profite si sa se revolte, acel "astazi Te-am nascut " ar arata ca din momentul incoronorii regele devenea adoptat ca fiu al lui Dumnezeu, fiind Unsul Domnului imputernicit de Domnul si de care trebuie oamenii sa asculte

trecand peste controversele de interpretare din analiza psalmului vedem cateva :

MOTIVE DE RUGACIUNE

- vedem ca exista posibilitatea nemultumirii noastre ca credinciosi , si dorinta de a renunta la supunerea noastra fata de Fiul lui Dumnezeu , deaceea trebuie sa-i multumim Domnului ca prin acest psalm ne avertizeaza de acest pericol care ne-ar duce sa fim pedepsiti

- sa cerem iertare pentru numeroasele noastre revolte sau tentative de revolta fata de Domnul, pentru numeroasele noastre nemultumiri de cum actioneaza Domnul

- sa ne rugam pentru cei nemultumiti de Domnul, pentru cei ce doresc sa se revolte , sa nu asculte

- sa multumim Domnului ca si noi ,care suntem dintre neamuri, adica care nu suntem evrei am primit mantuirea prin Cristos

- sa ne rugam Domnului pentru guvernanti ca sa se poarte cu intelepciune

- sa ne rugam Domnului sa ne dea putere sa-I slujim cu frica si bucurie tremurand

- sa-I multumim Domnului ca ne da credinta , si ca sa ne-o mareasca

- ...

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"