Psalmii cap.4

Psalmul 4 , Traducerea Dumitru Cornilescu  (aranjamentul textului imi apartine)

Către mai-marele cântăreţilor.De cântat pe instrumente cu coarde. Un psalm al lui David

"Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare!

Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea !

Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni? (Oprire)

Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubeşte: Domnul aude când strig către El.Cutremuraţi-vă, şi nu păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre când staţi în pat: apoi tăceţi. (Oprire)

Aduceţi jertfe neprihănite şi încredeţi-vă în Domnul.

Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale, Doamne!”

Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului.

Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea."

Psalmul 4 - Traducerea Bartolomeu Anania

    Pentru sfarsit (nota explicativa : Fericitul Ieronim notează că, deşi titlurile psalmilor nu se află – sau nu sunt aceleaşi – în toate manuscrisele ebraice, greceşti sau latineşti, importanţa lor nu trebuie neglijată, ele făcând parte integrantă din textul Sfintei Scripturi. Expresia „Pentru sfârşit“ (eis tò télos), întâlnită de mai multe ori în fruntea psalmilor, denotă dimensiunea profetică a psalmului respectiv. În cazul de faţă, „moştenirea“ nu poate fi altceva decât împărăţia lui Dumnezeu; dacă evreii socotesc că au dobândit-o dintru început, noi, creştinii, ştim că ea nu va veni decât la „sfârşitul“ veacurilor, şi anume prin Biserica lui Hristos. Adăugăm observaţia că télos înseamnă nu numai „sfârşit“, ci şi „ţintă“, „finalitate“, „scop“, „termen final“, „plinire“, „realizare“, „rezultat“, „consecinţă“, „plenitudine“, „culminaţie“, corolar“, „desăvârşire“, „deznodământ“. Textul „sfârşitul Legii este Hristos“ de la Romani 10:4 trebuie înţeles ca şi cum ai citi: „sfârşitul seminţei este planta“.). o cântare a lui David, printre psalmi.

1Când eu am strigat, Tu m'ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele;
întru necaz m'ai alinat (nota explicativa : Literal: „mi-ai lărgit inima“ = m'ai eliberat din suferinţa lăuntrică.)

ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!

2Voi, fii ai oamenilor, până când veţi fi greoi la inimă?
de ce iubiţi voi deşertăciunea şi cătaţi după minciună?

3Să ştiţi că minunat l-a făcut Domnul pe cel sfânt (nota explicativa : Cuvântul hósios poate însemna „drept“, „evlavios“, „cuvios“, dar conotaţia sa primară e mult mai aproape de sfera sfinţeniei.) al Său;
Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul.

4Mâniaţi-vă, dar nu păcătuiţi (nota explicativa : Mânia poate fi proprie naturii omeneşti, dar păcatul constă în prelungirea şi amplificarea ei (vezi nota de la Efeseni 4:26 unde versul e citat aidoma). De aceea, psalmistul îi cere omului (în următoarele două versuri) ca înainte de a intra în aşternut, seara, să-şi adune gândurile şi să se căiască de ceea ce a păcătuit lăuntric.)
deasupra paturilor voastre
căiţi-vă de cele ce-aţi grăit în inimile voastre.

5Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul.

6Mulţi zic: „Cine ni le va arăta nouă pe cele bune?“
Însemnatu-s'a peste noi lumina feţei (nota explicativa : Grecescul prósopon înseamnă nu numai „faţă“, ci şi „persoană“ (ca în expresia „faţă bisericească“). Tâlcuirea duhovnicească a versului: Lumina persoanei lui Dumnezeu a fost însemnată (întipărită, pecetluită) în om prin aceea că el a fost făcut după chipul Creatorului, dar şi prin aceea că, mai târziu, a primit „însemnarea“ botezului şi pecetea Duhului Sfânt, devenind astfel „fiu al luminii“) Tale, Doamne;

7dat-ai bucurie în inima mea mai mult decât în ei
când roada lor de grâu, de vin şi untdelemn s'a înmulţit (nota explicativa : Către sensul acesta converg toate traducerile Versiunii Ebraice. Bucuria pe care i-o oferă omului comuniunea cu Dumnezeu e mult mai mare decât aceea oferită de recoltele îmbelşugate.).

8În pace de'ndată mă voi culca şi voi adormi,
că Tu, Doamne, osebit m'ai aşezat întru nădejde."

Psalmul 4 , Noua Traducere in Limba Romana

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un psalm al lui David.

Răspunde-mi când strig,
    Dumnezeul dreptăţii mele!
Deşi sunt în strâmtorare, Tu mă vei scoate la loc larg!
    Îndură-te de mine, ascultă-mi rugăciunea!

Fii ai oamenilor, până când Îmi veţi preface slava în ruşine[a]?
    Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni[b]?Sela
Să ştiţi că Domnul l-a pus deoparte pentru Sine pe cel evlavios[c];
    Domnul aude când strig către El.
Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi!
    Cugetaţi când staţi în pat şi tăceţi!Sela
Aduceţi jertfe potrivite
    şi încredeţi-vă în Domnul!

Mulţi zic: „Cine ne va arăta ce este bine?“
    Doamne, fă să răsară peste noi lumina feţei Tale!
Mi-ai dat mai multă bucurie în inimă
    decât au ei când le sporeşte grâul şi mustul.
Mă voi culca şi voi adormi în pace,
    căci numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranţă.Sela

Footnotes:

  1. Psalmii 4:2 Sau: Îmi veţi batjocori onoarea
  2. Psalmii 4:2 Sau: iluzii; sau: idoli, în contrast cu Slava, care este Dumnezeu (vezi nota precedentă)
  3. Psalmii 4:3 Ebr.: hasid, înrudit cu hesed (vezi nota de la 5:7); peste tot în carte

Un psalm prin care vedem ca increderea in Dumnezeu da pace sufletului .

- Titlul ne arata ca acest psalm este un cantec care trebuia sa fie cu un acompaniament cu instrumente cu coarde, cuvantul ebraic este "neghinot" care indica "stralucirea" dar si "conducerea" - dirijarea, o posibila indicatie pentru dirijor si pentru instrumentisti , aceasta indicatie apare la 56 de psalmi,

- Psalmul este o marturie , un imn izvorat din bucuria interioara , o rugaciune de incredere, un psalm de seara , dupa cum ar putea reiesi din afirmatia :"Eu mă culc şi adorm în pace, ", cel care se roaga a avut experienta bucuriei depline primite de la Domnul, totodata aceasta rugaciune individuala , este un indemn pentru toti care din diferite motive nu se incred in Domnul, si au ajuns sa se indrepte spre idoli,

- unii considera ca acest psalm era o rugaciune pentru a obtine ploaie , in timp ce altii se indoiau ca Domnul ii va asculta si apelau la idoli, psalmistul indemnand ca pentru obtinerea ploii sa se aduca jertfe potrivite ,

-  citind psalmul putem vedea ca primul verset este o lamentatie :"Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare ! Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea !" sunt strigatele cuiva disperat care se afla la stramtorare, implorand salvarea, mila , si sa fie ascultat

- versetul 2 este interpretat diferit de analisti,

a) unii considera ca afirmatiile :" Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea ? Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni ?" ar trebui intelese ca si cum ar fi fost raspunsul Domnului care ar fi aratat prin asta motivul lipsei de raspuns , a ajungerii in stramtorare , mai ales ca versetul se incheie cu cuvantul din paranteza :"(Oprire)"

b) altii bazati pe faptul ca in scrieri, cand se arata ca cineva anume vorbea se scrie intre ghilimele , iar aici nu este scris asa , ca in scrieri cand e vorba de dumnezeire , se scrie cu litera mare si astfel ar fi fost scris cel putin "Mea" cu litera mare  , daca nu si cuvantul "Slava" , astfel versetele 2 la 5 pot fi legate intre ele fiind un indemn adresat celor neincrezatori, asta trecand peste cuvantul (oprire) care este o indicatie muzicala, :"Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea ? Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni ? Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubeşte: Domnul aude când strig către El. Cutremuraţi-vă, şi nu păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre când staţi în pat: apoi tăceţi.Aduceţi jertfe neprihănite şi încredeţi-vă în Domnul." se da de inteles in acest mod ca autorul mentioneaza in versetul 2 ca cerea sa nu fie desconsiderat , batjocorit el, pentru ce le cerea , crezand mai repede minciunile desarte ale altora , deaceea atrage atentia ca Domnul l-a ales si ca Domnul il asculta , prin faptul ca Domnul il asculta dovedind ca este ales de Domnul. , iar prin versetul 4 le cere sa se caiasca de neascultarea lor , de faptul ca l-au desconsiderat si le cere sa aduca jertfe neprihanite si sa se increada in Domnul

- versetele 6-7 , arata bucuria interioara a autorului care in timp ce : "Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea ?”, el : "Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale, Doamne !”, astfel ne arata o diferenta in preocupari, o diferenta in incredintare , multi asteptand sa fie invatati de oameni, desi cel ce este redincios trebuie sa actioneze cum se da autorul de exemplu, iar efectul e vizibil : " Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului." astfel aratand solutia bucuriei, fericirii,

- versetul 8 este o concluzie :"Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea."

deci, acest psalm ne cheama sa ne rugam pentru :

- sa cerem ce a cerut psalmistul : " Fa sa rasara peste noi lumina Fetei Tale, Doamne ! "

- sa cerem ca Domnul sa dea credinta tuturor celor ce au indoieli

- ca Domnul sa-i lumineze pe toti care umbla dupa desertaciuni, minciuni,

- ca Domnul sa-i lumineze pe toti care cauta solutii prin metode "babesti"

- ca Domnul sa ne ierte daca am desconsiderat pe cineva ales de El

- ca Domnul sa-i ajute pe cei ce se afla in stramtorari,

- ca Domnul sa lase pacea in fiecare familie

- .....

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"