Psalmii cap. 7

Psalmul 7 , Traducerea Dumitru Cornilescu

O cântare de jale a lui David. Cântată Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuş

"Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea !

Scapă-mă de toţi prigonitorii mei şi izbăveşte-mă, ca să nu mă sfâşie ca un leu care înghite, fără să sară cineva în ajutor.

Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fărădelege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine, şi n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci: să mă urmărească vrăjmaşul şi să m-ajungă, să-mi calce viaţa la pământ, şi slava mea în pulbere să mi-o arunce! (Oprire)

Scoală-Te, Doamne, cu mânia Ta ! Scoală-Te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezeşte-Te ca să-mi ajuţi şi rânduieşte o judecată !

Să Te înconjoare adunarea popoarelor, şi şezi mai sus decât ea, la înălţime !

Domnul judecă popoarele: fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea şi nevinovăţia mea !

Ah ! pune odată capăt răutăţii celor răi şi întăreşte pe cel neprihănit, Tu, care cercetezi inimile şi rinichii, Dumnezeule drept !

Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată.

Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu Îşi ascute sabia, Îşi încordează arcul şi-l ocheşte,îndreaptă asupra lui săgeţi omorâtoare şi-i aruncă săgeţi arzătoare !

Iată că cel rău pregăteşte răul, zămisleşte fărădelegea şi naşte înşelăciunea: face o groapă, o sapă, şi tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fărădelegea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui, şi silnicia pe care a făcut-o se coboară înapoi pe ţeasta capului lui.

Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt."

Psalmul 7 , Traducerea Bartolomeu Anania

Un psalm al lui David, pe care l-a cantat Domnului pentru cuvintele lui Husai , fiul lui Iemeni (nota explicativa :Huşai este cel ce a salvat viaţa lui David când acesta se afla în război cu Abesalom, şi tot el i-a vestit regelui moartea fiului său (vezi 2 Samuel 17-18). Totuşi, istoria nu-l numeşte „fiul lui Iemeni“, ci „Huşai Archianul“, Iemeni fiind un nume inexistent. Sf. Ioan Gură de Aur crede că psalmistul i-a dat un nume simbolic: „fiul dreptei“, după fapta cea dreaptă pe care o săvârşise; exemple asemănătoare în Sfânta Scriptură: Iuda = „fiul pierzării“ (Ioan 17:12) , diavolul = „fiul pierzării“ (2Tesaloniceni 2:3) , omul primitor = „fiu al păcii“ (Luca 10:6 )

.1Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit,
mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc şi izbăveşte-mă,

2ca nu cumva ei asemenea unui leu să-mi răpească sufletul,
nefiind cel ce mântuieşte şi nici cel ce izbăveşte.(nota explicativa : În legătură cu dubla folosire a celor două verbe, „a mântui“ şi „a izbăvi“: Omul se poate mântui şi prin puterea lăuntrică a propriei sale credinţe (Luca 7:50, Matei 8:13) , dar pentru izbăvire (eliberare din robie) are nevoie de cineva din afară care să-l răscumpere. Psalmistul se roagă să fie mântuit de duşmanii săi de acum, din această viaţă, şi izbăvit de cei ce în ceasul morţii sale, la pragul trecerii în viaţa de dincolo – diavolii şi propriile sale păcate – se vor repezi, asemenea unui leu, să-i răpească sufletul. Aşadar, o lectură posibilă: Mântuieşte-mă de mulţimea celor ce mă prigonesc şi izbăveşte-mă, pentru ca să nu fiu răpit ca şi cum n'ar exista Cel-Ce-Răscumpără (Sf. Ioan Hrisostom).)

3Doamne, Dumnezeul meu, dac'am făcut eu aceasta,
dacă'n mâinile mele e cumva nedreptate,

4dac'am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău, (nota explicativa : T. M.: „Dac'am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut bine“.)atunci gol să cad eu din faţa vrăjmaşilor mei;

5vrăjmaşul să-mi prigonească sufletul şi să-l prindă,
viaţa în lut să mi-o calce
şi slava să mi-o culce'n ţărână!

6Scoală-Te, Doamne, întru mânia Ta,
înalţă-Te pân' la hotarele duşmanilor mei;
scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca pe care ai poruncit-o,

7şi adunare de popoare Te va înconjura,
şi de dragul lor în înălţime Te vei întoarce.

8Domnul va judeca popoarele (nota explicativa : Verbul „a judeca“ are în Sfânta Scriptură mai multe înţelesuri: „a face dreptate“, „a pedepsi“, „a cerceta“, „a examina“ (după anumite criterii), „a cumpăni“, „a cataloga“. În cazul de faţă, el înseamnă „a cerceta“ circumstanţele prin care unui iudeu, unui elin sau unui scit, de exemplu, i se poate atribui o vină mai mare sau mai mică.)Doamne, judecă-mă după dreptatea mea
şi după nerăutatea de deasupra mea.

9Isprăvească-se răutatea păcătoşilor,
iar Tu îl vei călăuzi pe cel drept,
Tu, Cel ce pătrunzi inimile şi rărunchii, (nota explicativa : În sens biblic, inima este locaşul simţămintelor nobile, în timp ce rărunchii (măruntaiele) sunt sediul pasiunilor carnale.)Dumnezeule!

10Drept e ajutorul meu de la Dumnezeu,
Cel ce-i mântuieşte pe cei drepţi la inimă! (nota explicativa : „Drept la inimă“ este cel ce nu are mintea pornită spre exagerare, nici spre micşorare, ci se îndreaptă spre calea de mijloc a virtuţii (Sf. Ioan Hrisostom).)

11Dumnezeu, judecător drept şi tare şi îndelung-răbdător,
mânia nu Şi-o aduce'n fiecare zi.

12Dacă nu vă veţi întoarce, El sabia Şi-o va face să lucească,
arcul Şi l-a încordat şi l-a pregătit

13şi'n el a gătit unelte de moarte,
săgeţile Lui sunt gata pentru cei ce ard în mânie:

14Iată, s'a chinuit să nască nedreptate,
a zămislit durere, a născut nelegiuire;  (nota explicativa : Aici subiectul e subînţeles: omul rău. Verbele predicative sunt preluate din actul naşterii, dar nu în ordinea lor naturală: a zămisli, a avea dureri, a naşte, ci după o altă logică, pe care Sf. Ioan Hrisostom o explică: poftele nebuneşti, repezi, provoacă spasme chinuitoare; nestăpânirea gândului rău zămisleşte durere; răutatea aprinsă în inimă naşte nelegiuire.)

15a deschis o groapă, şi a adâncit-o
şi va cădea în groapa pe care a făcut-o;

16durerea lui se va întoarce pe capul său,
pe creştetul său nedreptatea lui se va coborî.

17Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea Lui
şi voi cânta numele Domnului Celui-Preaînalt.

Psalmul 7 , Noua Traducere in Limba Romana

Un şiggaion[a] al lui David, pe care el l-a cântat Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuş.

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine îmi caut scăparea!
    Izbăveşte-mă de toţi prigonitorii mei, scapă-mă,
ca să nu mă sfâşie ca un leu,
    să nu mă rupă în bucăţi fără ca cineva să mă poată scăpa!

Doamne, Dumnezeul meu, dacă am săvârşit aşa ceva,
    dacă este fărădelege pe mâinile mele,
dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine,
    dacă mi-am jefuit duşmanul pe nedrept,
atunci fie ca duşmanul să mă urmărească
    şi să mă ajungă,
să-mi calce viaţa în picioare
    şi să-mi culce slava în ţărână!Sela
Ridică-Te, Doamne, în mânia Ta,
    scoală-Te din pricina furiei duşmanilor mei,
        trezeşte-Te, Dumnezeul Meu, şi porunceşte o judecată!
Adunarea popoarelor să Te înconjoare;
    stăpâneşte asupra ei din înălţime!
        Să judece Domnul noroadele!
Judecă-mă, Doamne, şi pe mine;
    fă-mi după dreptatea şi integritatea mea, o Preaînalte[b]!
Opreşte răutatea celor răi
    şi întăreşte-l pe cel drept,
Tu, Care cercetezi inimile şi rărunchii,
    Dumnezeule drept!

10 Scutul meu este Dumnezeu,
    Mântuitorul celor cu inima cinstită.
11 Dumnezeu este un judecător drept,
    Dumnezeu se înverşunează împotriva celui rău în fiecare zi.
12 Pentru cel care nu se întoarce la Dumnezeu,
    El Îşi ascute sabia,
        Îşi încordează arcul şi-l ţinteşte.
13 Lui[c] îi pregăteşte armele morţii,
    săgeţi aprinse îi pregăteşte.

14 Iată-l pe cel ce naşte răutate,
    zămisleşte necazul
        şi dă naştere înşelăciunii!
15 Sapă o groapă, o adânceşte
    şi cade chiar el în adâncitura pe care a făcut-o.
16 Necazul pe care-l provoacă se întoarce împotriva capului său
    şi violenţa lui se răsfrânge asupra creştetului său.

17 Eu voi aduce mulţumiri Domnului pentru dreptatea Lui
    şi voi cânta laudă Numelui Domnului Preaînalt.

Footnotes:

  1. Psalmii 7:1 Titlu. Termen cu sens nesigur, însemnând probabil un cântec cu un ritm foarte dinamic. Mai apare la începutul psalmului lui Habacuc (Hab. 3:1)
  2. Psalmii 7:8 Sau: integritatea mea, care este în mine, termenul tradus cu Preaînalte putând fi tradus şi cu: peste mine
  3. Psalmii 7:13 Pronumele se poate referi, fie la cel care nu se pocăieşte, fie la arc

- acest psalm ne arata rugaciunea unui om(David) vorbit de rau , fiind o lamentatie care oscileaza spre un apel la mantuire, declararea nevinovatiei si cererea judecatii

- primele doua versete sunt rugaciunea de inceput prin care psalmistul isi cauta refugiul la Dumnezeu

- versetele 3-5 , psalmistul isi declara nevinovatia si o apara prin ce afirma despre el insusi

- versetele 6-8, psalmistul invoca judecata lui Dumnezeu

- versetele 9-16, psalmistul, nevinovat , acuzat pe nedrept, invoca judecata lui Dumnezeu in Templu, Dumnezeu ii face dreptate si-l pedepseste pe calomniator,

- versetul 17 , este lauda finala pentru ca a judecat cu dreptate problema psalmistului

Desi , avem acest psalm pe paginile Sfintelor Scripturi, noi trebuie sa nu uitam vreo clipa ca a fost scris pe vremea Vechiului Testament cand domnea "Legea Talionului" , iar noi acum suntem in epoca Legii Dragostei , care ne face sa ne rugam pentru cei ce ne fa rau ca sa fie luminati si in nici un caz sa cerem pedeapsa lor ,

- totusi acest psalm ne deschide orizontul spre cateva motive de rugaciune :

a) sa ne rugam Domnului ca sa ne ierte daca s-au intamplat situatii si nu am putut iubi, ierta 

b) sa ne rugam ca Domnul sa-i binecuvinteze pe vrajmasii nostri si sa ajunga la pocainta ,

c) sa ne rugam Domnului ca sa ne dea putere sa fim lumini si in fata vrajmasilor

d) sa nu uitam vreo clipa ca orice fapta rea este pedepsita (Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.)

e)ca sa putem fi drepti si sa putem spune cu adevarat ca noi am trait cum declara psalmistul in versetele 3 si 4

f) sa fim constienti de efectele asupra noastra daca invocam judeata Domnului

g) sa cerem " Ah ! pune odată capăt răutăţii celor răi şi întăreşte pe cel neprihănit, Tu, care cercetezi inimile şi rinichii, Dumnezeule drept !" doar daca nu mai avem rautate in noi, dar trebuie sa cerem Domnului sa ne elibereze de orice rautate, sa ne preschimbe in neprihaniti

h) sa ne rugam pentru cei prigoniti , sa poata birui prin dragoste si sa nu doreasca razbunare

i) sa avem mai multa credinta ca : "Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată."

j)......

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"