Psalmii cap. 1

Psalmul 1 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

"Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori ! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui ! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.

Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi. Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire."

- Psalmul 1 este atat primul psalm din cartea de cantari ale iudaismului, cat si psalmul 1 din primul volum al acestei carti de cantari , practic continutul acestui psalm este ca o nota introductiva in cartea Psalmii, nu ne este specificat autorul, deci il putem considera ca fiind un autor anonim, 

Autorul prim modul in care scrie ne arata ca detinea o intelepciune aparte , si explica oamenilor existenta a doua cai pe care umbla oamenii,

- In primele secole ale crestinismului, se cauta legarea Psalmului 1 de Psalmul 2, iar prin aceasta fuziune , se facea o perspectiva hermeneutica al intregii carti , perspectiva antropologico-etica a vietii celui drept, si cea teologico-mesianica a sperantei, astfel psalmul 1si 2, ar fi un portret al Suveranului, al celui ce urma sa fie intronat , Ps.1 -un fel de manual pentru o guvernare dreapta , iar Ps.2 ar fi ritualul propriu-zis al incoronarii, imaginile simbolice ar face apel la pomul vietii plantat , la inceput de Dumnezeu si la fluviul ce iesea din Eden, pentru a iriga gradina,

- Folosind acest psalm cum este , separat de psalmul 2, se poate observa

a) in primele 3 versete confirmarea prosperitatii celui neprihanit , fiind considerat "fericit" , ne arata ce face si ce nu face un neprihanit, care are ca rezultat o viata plina de roade , care reuseste in tot ce face

b) in versetul 4 ne arata lipsa de perspectiva pentru cei rai,

c) versetele 5 si 6 ne trage o conluzie , a destinelor celor ce urmeaza aceste doua cai, aratand ca Domnul cunoaste calea urmata de fiecare om, fie pacatos, fie neprihanit

- pentru a intelege mai bine mesajul psalmului este util sa vedem cu ce complecteaza alte traduceri , astfel traducerea GBV 2001 , mai de remarcat este ca in versetul 3 unde afirma : " un pom sădit lângă pâraie de apă, care îşi dă rodul la timpul lui şi a cărui frunză nu se veştejeşte; şi tot ce face prosperă." de observat pluralul la "izvor de apa" - "paraie de apa", si concretizarea finalului acestui verset in a explica simplu prin "prosperitate" , in versetul 6 traduce "Pentru că Domnul cunoaşte calea celor drepţi, dar calea celor răi va pieri.",

- cum majoritatea romanilor sunt ortodocsi, in mod normal e absolut necesar sa vedem ce cunosc ei despre acest psalm, si vom afla :

"PSALMUL 1
Al lui David.

1. Fericit barbatul, care n-a umblat in sfatul necredinciosilor si in calea pacatosilor nu a stat si pe scaunul hulitorilor n-a sezut;
2. Ci in legea Domnului e voia lui si la legea Lui va cugeta ziua si noaptea.
3. Si va fi ca un pom rasadit langa izvoarele apelor, care rodul sau va da la vremea sa si frunza lui nu va cadea si toate cate va face vor spori:
4. Nu sunt asa necredinciosii, nu sunt asa! Ci ca praful ce-l spulbera vantul de pe fata pamantului.
5. De aceea nu se vor ridica necredinciosii la judecata, nici pacatosii in sfatul dreptilor.
6. Ca stie Domnul calea dreptilor, iar calea necredinciosilor va pieri.
5. Atunci va grai catre ei intru urgia Lui si intru mania Lui ii va tulbura pe ei;
6. Iar Eu sunt pus imparat de El peste Sion, muntele cel sfant al Lui, vestind porunca Domnului.
7. Domnul a zis catre Mine: “Fiul Meu esti Tu, Eu astazi Te-am nascut!
8. Cere de la Mine si-ti voi da neamurile mostenirea Ta si stapanirea Ta, marginile pamantului.
9. Le vei paste pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei zdrobi!”
10. Si acum imparati, intelegeti! Invatati-va toti, care judecati pamantul!
11. Slujiti Domnului cu frica si va bucurati de El cu cutremur.
12. Luati invatatura, ca nu cumva sa Se manie Domnul si sa pieriti din calea cea dreapta, cand se va aprinde degrab mania Lui! Fericiti toti cei ce nadajduiesc in El."

- de aici observam ca ortodocsii au la fel ca neoprotestantii primele 6 versete , dar la ei continua acest psalm cu inca alte 6 versete , dupa cum se poate observa , dar, de observat ca un alt site ortodox , arata acest psalm ca avand tot sase versete , astfel trebuie sa vedem si traducerea Bartolomeu Anania, o traducere tot ortodoxa,

Psalmul 1 (nota explicativa : Psalmul abordează paralela dintre omul credincios şi cel nelegiuit, ce anume i se întâmplă sau i se poate întâmpla fiecărui om din cele două categorii. Comentatorii îl consideră drept o introducere la întreaga Carte a Psalmilor.)

1Fericit bărbatul (nota explicativa : Deşi psalmistul foloseşte cuvântul „bărbat”, Sf. Vasile cel Mare, comentând textul, precizează că virtutea este aceeaşi, atât pentru bărbat cât şi pentru femeie, şi că aceasta din urmă este subînţeleasă, ca fiind parte din una şi aceeaşi natură umană. De notat acum scara ascendentă a acestor trei stihuri ale versetului, prin treptele celor trei verbe în asociere cu trei categorii de oameni: 1) „Necredinciosul” (asevés) este un termen generic: cel fără Dumnezeu şi, ca atare, lipsit de evlavie şi de orice sentiment religios; a nu umbla în sfatul necredincioşilor înseamnă a nu te lua după părerile sau după orientările lor, a nu te lăsa influenţat de ei. 2) „Păcătosul” este un termen specific: cel ce perseverează în păcat şi-l practică întocmai ca un profesionist; literal: „şi în calea păcătoşilor nu a stat”, dar în limba română „a sta în calea cuiva” înseamnă a încerca să-l opreşti, de unde trebuinţa tălmăcitorului de a apela la funcţia genitivului instrumental; mai mult, dacă în primul stih e vorba de o singură direcţie a mişcării, aici structura gramaticală sugerează două direcţii opuse, ceea ce ar însemna: fericit e omul care, întâlnindu-se în cale cu păcătoşii, nu s-a oprit, n-a intrat în vorbă cu ei, ci a trecut pe alături, văzându-şi de drumul său propriu. 3) „Ucigaşul” traduce termenul grecesc loimós, al cărui sens generic este acela de plagă nimicitoare, prăpăd, dezastru. (Textul Masoretic foloseşte cuvântul „batjocoritor” = cel ce ia în derâdere cele sfinte, ca şi pe cei ce cred în ele). A şedea pe scaunul ucigaşilor (pierzătorilor, nimicitorilor) înseamnă a te stabili în tagma lor şi, într-un fel, a le fi urmaş: un asemenea om e foarte aproape de prăbuşirea în neant. Pe de altă parte, Sf. Vasile cel Mare notează exactitatea termenilor: nu se spune: „fericit cel ce nu umblă...”, ci „cel ce n-a umblat”; fericirea nu-i este adresată omului în această viaţă, fiindcă nu se ştie cum va sfârşi: ea le este rânduită celor ce şi-au încheiat viaţa în sensul celor spuse de psalmist.) carele (nota explicativa: „carele” nu este o variantă a pronumelui relativ simplu „care”, ci un vechi cuvânt românesc folosit adesea în locul sintagmei „cel care” sau „cel ce”; aşadar, cu rol determinativ. Când se spune: „Tatăl nostru Carele eşti în ceruri”, expresia nu vizează relaţia „Tată ceresc” – „tată pământesc”, ci determinarea, cu valoare apoziţională, a lui Dumnezeu în transcendenţă – imanenţă. Femininul lui „carele” este „carea”, aşa cum apare, de pildă, în imnul Axion, cu sensul de „cea care”.)   n'a umblat în sfatul necredincioşilor
şi cu păcătoşii'n cale nu a stat
şi pe scaunul ucigaşilor n'a şezut;

2ci în legea Domnului îi este voia,
în legea Lui va cugeta( nota explicativa :Unii tălmăcitori ai T. M. preferă sensul primar al cuvântului ebraic şi traduc „murmură” (BJ, OSTY) sau „recită” (TOB), pornind de la vechiul obicei al evreilor de a recita zilnic, cu voce joasă, fragmente din Legea dată de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai. KJ şi RSV însă reţin sensul al doilea: „meditează”, sens pe care-l implică şi grecescul meletáo (cu toate că şi acesta se referă la practica declamaţiei). A cugeta în (iar nu despre) legea Domnului are acum şi un sens creştin: a te concentra lăuntric asupra esenţei la care se reduce, în ultimă instanţă, legea lui Moise: iubirea de Dumnezeu şi iubirea de aproapele (Mt.22:37-40). În dimensiunea mistică a textului, necontenita cugetare lăuntrică se învecinează şi cu practica isihastă a rugăciunii lui Iisus (a minţii în inimă).   ziua şi noaptea.

3Şi va fi ca pomul răsădit lângă izvoarele apelor,
cel ce roada şi-o va da la vreme,
a cărui frunză nu, nu va cădea
şi ale cărui fapte, toate, vor spori.

4Nu aşa-s necredincioşii, nu aşa, nu!,
ci-s ca praful ce-l spulberă vântul de pe faţa pământului...

5De aceea nu se vor scula necredincioşii în judecată,(nota explicativa : Necredincioşii nu vor avea dreptul să-i judece pe alţii, aşa cum în viziunea creştină sfinţii sunt aceia care, împreună cu Iisus Hristos, vor judeca lumea (vezi 1Corinteni 6:2). Sensul acestui stih e luminat de cel următor.)
nici păcătoşii în sfatul celor drepţi.

6Că Domnul cunoaşte (nota explicativa :„A cunoaşte” are aici sensul de „a purta grija”, „a ocroti”, ceea ce traduce exact şi termenul ebraic.)   calea drepţilor,
iar calea necredincioşilor va pieri."

- astfel si aceasta traducere are tot sase versete

- tot util este de a se vedea cu ce ar complecta in a cunoaste mai bine mesajul acestui psalm, comparand si cu Noua Traducere in Limba Romana ,

deci, acest Psalm ne da ca motive de rugaciune :

1) multumim Domnului ca prin acest psalm ne face constienti ca El cunoastea trairile noastre ,ale fiecaruia

2), multumim Domnului ca ne arata cum putem fi fericiti, cum putem prospera ,

3), multumim Domnului ca ne arata rezultatul celor rai, si astfel suntem indemnati sa ne ferim de sfaturile celor rai, sa ne ferim ca sa cochetam cu drumul celor pacatosi, sa ne ferim de a fi batjocoritori,

4), Sa-L rugam pe Domnul ca sa ne ierte ca nu meditam chiar zi si noapte la voia Lui, sa aprinda si mai tare in noi ravna pentru a medita la El,

5 )....

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"