All Posts (151)

Psalmii cap. 11

Psalmul 11 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

Către mai marele cântăreţilor. Făcut de David

" La Domnul găsesc scăpare !

Cum puteţi să-mi spuneţi: „Fugi în munţii voştri, ca o pasăre” ?Căci iată că cei răi îşi încordează arcul, îşi potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată.Şi, când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit ?

Domnul este în templul Lui cel sfânt, Domnul Îşi are scaunul de domnie în ceruri. Ochii Lui privesc, şi pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor.

Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăşte pe cel rău şi pe cel ce iubeşte silnicia.Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi pucioasă: un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui. "

Psalmul 10 = 11 , Traducerea Bartolomeu Anania

Pentru sfarsit ; un psalm al lui David

1Spre Domnul am nădăjduit; cum de-i ziceţi sufletului meu:
„Mută-te în munţi ca o pasăre!?“ (nota explicativa : Muntele e loc de ascunziş, un loc de care însă psalmistul nu are nevoie, de vreme ce el Îl are ocrotitor pe Domnul.)

2Că, iată, păcătoşii şi-au încordat arcul,
gătit-au săgeţi în tolbă
ca să-i săgeteze la întuneric pe cei drepţi la inimă.

3Că ei au stricat ceea ce Tu ai alcătuit;
dar dreptul ce-a făcut? (nota explicativa : Ebr.: „Atunci când temeliile sunt nimicite, / ce poate face dreptul?“)

4Domnul este în locaşul Său cel sfânt, (nota explicativa : „locaşul Său cel sfânt“: în Legea Veche, templul; în Legea Nouă, biserica (pe de-o parte, ca locaş de închinare, dar şi fiinţa fiecărui creştin, pe de alta, ca templu al lui Dumnezeu; vezi 1Cor.3:17 si 6:10) )Domnul în cer Îşi are tronul,
ochii Lui spre cel sărac se'ndreaptă,
genele Lui îi cercetează pe fiii oamenilor (nota explicativa : „fiii oamenilor“, aici: cei ce s'au lepădat de „omul cel vechi“ şi au devenit, prin primenire duhovnicească, oameni noi.)

5Domnul îl cercetează pe cel drept şi pe cel necredincios,
dar sufletul Său îl urăşte pe cel ce iubeşte nedreptatea.

6Cu laţuri va ploua El peste cei păcătoşi,
foc, pucioasă şi suflare de vifor e partea paharului lor.

Că drept este Domnul, iubeşte dreptatea,
iar faţa Lui spre cele drepte priveşte.

Psalmul 11 , Noua Traducere in Limba Romana

Pentru dirijor. Al lui David.

La Domnul găsesc adăpost! Cum puteţi să-mi spuneţi:
    „Fugi în munţii voştri ca o pasăre“?
Cei răi îşi încordează arcul,
    îşi potrivesc săgeata pe coardă,
ca să-l ţintească pe întuneric
    pe cel cu inima cinstită.
Când temeliile se surpă,
    ce mai poate face cel drept?

Domnul este în Templul Său cel sfânt,
    Domnul este pe tronul Lui din ceruri.
Ochii Lui privesc
    şi pleoapele Lui îi cercetează pe fiii oamenilor.
Domnul îl cercetează pe cel drept,
    dar pe cel rău şi pe cel ce iubeşte violenţa,
        sufletul Lui îi urăşte.[a]
Peste cei răi va face să plouă cărbuni aprinşi şi pucioasă,
    un vânt dogoritor este cupa de care au parte,
căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea,
    iar cei drepţi privesc faţa Lui.

Footnotes:

 1. Psalmii 11:5 Sau: Domnul îl cercetează pe cel drept şi pe cel rău / iar pe cel ce iubeşte violenţa, sufletul Lui îl urăşte.

Psalmii cap.11 , trateaza tema "verificarea celui neprihanit" (versetul5), si , putem vedea o incredere neclintita in Dumnezeu , contrastul dintre cei credinciosi si cei nelegiuiti, Domnul nu ramane indiferent fata de cei rai si cei neprihaniti, Domnul iubeste faptele drepte, El fiind drept,

- vedem doua imagini diferite , una este a unei lumi in care raufacatorii se agita , fac compromisuri, intind curse celor cinstiti, a doua imagine este a Domnului pe tronul Sau de unde vede orice lucru, si de unde hotarat este gata sa intervina pentru a face dreptate,

- de fiecare data cand un credincios este incercat se gasesc destui prieteni care indeamna la punerea sub o falsa protectie, sau doar intreaba :"Fugi în munţii voştri, ca o pasăre ?", si vrajmasii pot pune aceasta intrebare in batjocura, la care autorul raspunde ferm :"La Domnul găsesc scăpare ! ", demonstrand prin aceasta increderea pe care o are, fie in fata vrajmasilor , fie in fata dezastrelor naturale scriind :"Şi, când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit ?", autorul descrie ca o viziune despre actiunea Domnului, care incearca neprihanitii, si cum se manifesta ura Domnului fata de cel rau,

afirmatia :"cei neprihăniţi privesc Faţa Lui." ne arata si cum actioneaza cel credincios , dar si o perspectiva viitorista , in care "Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi pucioasă: un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte......şi cei neprihăniţi privesc Faţa Lui.", existand o interventie prompta a Domnului, dar si una in viitor , prevestita ,

acest psalm ne atrage atentia de a sti ca cel neprihanit este incercat , dar cel rau este pedepsit , astfel putem fi constienti de cauza problemelor prin care trecem , si ne vom ruga adecvat

- acest psalm ne deschide orizontul spre cateva teme de rugaciune :

a) sa multumim Domnului, ca El cunoaste totul, ca El nu este nepasator fata de omenire, ca El ne priveste si ne cerceteaza

b) sa cerem Domnului sa ne mareasca credinta ca sa credem din toata inima ca El este adevarata noastra scapare/salvare

c) sa cerem Domnului ca sa ne lumineze si sa cunoastem adevarata cauza a problemelor noastre

d) sa ne marturisim si sa ne cerem iertare Domnului pentru "greselile " noastre , multumindu-i ca din cauza dragostei Lui ne pedepseste

e) sa cerem Domnului ca sa ne umple de bucurie si cand trecem prin incercari, sa putem trece biruitori incercarile

f) sa ne rugam pentru toti cei incercati si pentru toti cei pedepsiti

g) sa ne rugam pentru constientizarea oamenilor ca Domnul iubeste dreptatea si uraste rautatea

h).....

Read more…

Psalmii cap. 10

Psalmul 10 , traducerea Dumitru Cornilescu (aranjamentul textului imi apartine)

"Pentru ce stai aşa de departe, Doamne ?

Pentru ce Te ascunzi la vreme de necaz ?

Cel rău, în mândria lui, urmăreşte pe cei nenorociţi, şi ei cad jertfă curselor urzite de el. Căci cel rău se făleşte cu pofta lui, iar răpitorul batjocoreşte şi nesocoteşte pe Domnul.Cel rău zice cu trufie: „Nu pedepseşte Domnul ! Nu este Dumnezeu !” Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme; judecăţile Tale sunt prea înalte pentru el, ca să le poată vedea, şi suflă cu dispreţ împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui: „Nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire !” Gura îi este plină de blesteme, de înşelătorii şi de vicleşuguri; şi sub limbă are răutate şi fărădelege.Stă la pândă lângă sate şi ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice: ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui, ca leul în vizuină: stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde şi-l trage în laţul lui: se îndoaie, se pleacă şi-i cad săracii în gheare ! El zice în inima lui: „Dumnezeu uită ! Îşi ascunde faţa, şi în veac nu va vedea !”

Scoală-Te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna !

Nu uita pe cei nenorociţi !

Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu ?

Pentru ce să zică în inima lui că Tu nu pedepseşti ?

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului. Zdrobeşte braţul celui rău, pedepseşte-i fărădelegile, ca să piară din ochii Tăi !

Domnul este Împărat în veci de veci; neamurile sunt nimicite din ţara Lui.

Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei, ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit şi ca să nu mai insufle groaza omul cel luat din pământ."

Psalmul 9 b = 10 ,  traducerea Bartolomeu Anania, in aceasta traducere , psalmul 10 se regaseste ca continuare la psalmul 9, versetele 21-38

Psalmul 9  (nota explicativa : Versiunea Ebraică a împărţit acest psalm în două părţi: versetele 1-21 alcătuiesc Psalmul 9, în timp ce versetele 22-38 formează Psalmul 10. De aici, un decalaj între Textul Ebraic, care numără 151 de psalmi, şi între Septuaginta şi Vulgata, care numără în total 150 de psalmi. Fireşte, versiunea de faţă păstrează ordinea Septuagintei şi, prin ea, a tradiţiei româneşti.)

21De ce, Doamne, stai Tu departe?
De ce ne treci cu vederea la vreme de necaz?

22Când se trufeşte necredinciosul, săracul se aţâţă; (nota explicativa : Trufia nelegiuitului îl poate face pe cel năpăstuit să-şi piardă şi el măsura şi să păcătuiască prin mânie.) ei se prind în sfaturile pe care le ticluiesc.

23Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său,
iar nedreptul pe sine se blagosloveşte.

24Păcătosul Îl întărâtă pe Domnul;
Acesta nu-l va căuta după mulţimea mâniei Sale:
în faţa lui nu este Dumnezeu.

25Spurcate sunt căile lui în toată vremea.
De la faţa lui lepădate sunt judecăţile Tale,
că el crede că peste toţi duşmanii lui va stăpâni;

26că a zis în inima lui: „Nu mă voi clătina,
nu-mi va fi mie rău cât va fi lumea.“

27Gura lui e plină de blestem, de amăreală şi vicleşug;
sub limba lui, osteneală şi durere.

28Cu cei bogaţi el stă la pândă într'ascuns
ca să-l ucidă pe cel nevinovat,
ochii lui stau ţintă spre cel sărac;

29din ascunziş pândeşte ca leul din culcuşul său,
pândeşte ca să-l apuce pe cel sărac,
pe sărac îl pândeşte ca să-l tragă la el.

30În laţul său se va smeri,
se va pleca şi va cădea când îl va stăpâni pe cel sărman.

31Că a zis în inima lui: „Dumnezeu a uitat,
Şi-a întors faţa, ca pân' la urmă să nu mă vadă...“.

32Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalţă-se mâna Ta,
nu-i uita pe săracii Tăi până în sfârşit! 

33De ce L-a întărâtat necredinciosul pe Dumnezeu?
Pentru că a zis în inima lui: „Nu, El nu va cerceta!...“.

34Vezi, pentru că Tu înţelegi ca osteneala şi mânia
să le iei în mâinile Tale;
că Ţie Ţi s'a încredinţat sărmanul,
orfanului Tu i-ai fost ajutor.

35Zdrobeşte braţul celui păcătos şi rău;
păcatul său va fi căutat şi nu se va afla.

36Împărăţi-va Domnul în veac şi în veacul veacului,
voi, păgânilor, pieriţi din pământul Său!

37Dorinţa sărmanilor ai auzit-o, Doamne,
auzul Tău a luat aminte la râvna inimii lor

38spre judecarea orfanului şi sărmanului,
ca să nu se mai mândrească omul pe pământ.

Psalmul 10 , Noua Traducere in Limba Romana

De ce stai departe, Doamne,
    şi Te ascunzi în vreme de necaz?

Cel rău îl urmăreşte cu îngâmfare pe sărman,
    prinzându-l în planurile pe care le-a urzit.
Căci cel rău se laudă cu dorinţele sufletului său,
    binecuvântându-l pe cel lacom şi dispreţuindu-L pe Domnul.
În aroganţa lui, cel rău gândeşte tot timpul:
    Dumnezeu nu pedepseşte! Nu este Dumnezeu!“.[a]
Căile lui sunt prospere în orice vreme;
    judecăţile Tale sunt departe de el;
        el suflă cu dispreţ împotriva tuturor duşmanilor săi.
El zice în inima lui: „Nu mă voi clătina!
    Nu voi suferi niciodată!“
Gura îi este plină de blestem, înşelătorii şi ameninţări;
    sub limba lui este numai necaz şi nelegiuire.
El locuieşte în ascunzişurile din preajma aşezărilor;
    îl ucide în ascunzători pe cel nevinovat;
        îşi urmăreşte victimele.
Pândeşte din cotlon ca leul din desiş,
    pândeşte să-l prindă pe sărman,
        să-l prindă pe sărman şi să-l atragă în laţul lui.
10 Victimele lui sunt zdrobite şi se prăbuşesc;
    cad sub puterea lui.
11 El îşi zice în inima lui: „Dumnezeu a uitat!
    Pe veci Şi-a ascuns faţa, ca să nu mai vadă!“

12 Ridică-Te, Doamne Dumnezeule! Ridică-Ţi mâna!
    Nu-i uita pe cei sărmani!
13 De ce-L dispreţuieşte cel rău pe Dumnezeu?
    De ce zice în inima lui: „Tu nu pedepseşti!“?
14 Tu însă vezi necazul şi mâhnirea;
    te uiţi, ca să le iei în mâna Ta!
Ţie Îţi este încredinţat cel fără ajutor;
    Tu eşti ajutorul orfanului.
15 Fărâmă deci braţul celui rău şi al celui nelegiuit;
    cere-le socoteală de răutatea lor, ca să nu mai fie de găsit!

16 Domnul este Împărat în veci de veci!
    Neamurile vor pieri din ţara Lui!
17 Tu, Doamne, asculţi dorinţa celor sărmani;
    Tu le întăreşti inima, plecându-Ţi urechea la cererea lor,
18 ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit,
    pentru ca omul, care este din ţărână, să nu mai insufle groaza.

Footnotes:

 1. Psalmii 10:4 Sau: În mândria şi ura lui, cel rău nu-L caută pe Dumnezeu; / Nu există Dumnezeu! gândeşte el tot timpul.

- citind psalmii 9 si 10 , vedem ca au aceeas tema , astfel putem intelege usor ca traducerile care au la baza Septuaginta , ca cele ortodoxe, sa existe o mare probabilitate sa aibe dreptate si sa nu fie separati acesti doi psalmi, ei se complecteaza unul pe altul, deaceea este util sa-i citim ca unul singur

- In psalmul 10 vedem cateva intrebari pe care le pune autorul , un neprihanit , mirat de rabdarea Domnului, deaceea in primul verset, cele doua intrebari sunt si un strigat dupa ajutor , de la versetul 2 la 11 , autorul prezinta situatia, respectiv ca cel rau dar puternic triumfa, iar cel neprihanit, saracul este oprimat, versetele 12 si 13 , cotin alte intrebari sau am putea spune ca este un al doilea strigat dupa ajutor , versetele 14-18 vedem increderea autorului ca Domnul poarta de grija si va interveni

Psalmul este o lamentatie a autorului scandalizat de "tacerea Domnului" , o idee care apare frecvent in Cartea Psalmii , cele prezentate in versetele 2 la 11 sunt exact ce vedem si in prezent in aceasta lume, si doar interventia lui Dumnezeu rastoarna logica celor puternici , exact ce intrebari isi pune autorul le punem fiecare din noi cand vedem nedreptati

- acest psalm ne deschide orizontul spre cateva motive de rugaciune :

a) sa multumim Domnului ca El vede necazurile si suferintele, 

b) sa multumim Domnului pentru ca El, actioneaza si vine in ajutor

c) sa multumim Domnului ca El aude rugaciunile celor in suferinta

d) sa multumim Domnului ca prin acest psalm ne invata sa stim insusirile si actiunile celor rai, si sa ne autocercetam

e) ca Domnul sa ne ierte daca cumva ne mandrim,sau am blestemat, inselat ,dispretuit, vorbit cu viclesug, profitat de cei slabi,  daca cumva prin faptele noastre am fost batjocoritori, sau am nesocotit pe Domnul, sau ne-am bizuim pe puterea noastra ,

f) sa cerem Domnului sa ne lumineze ca nu cumva sa credem ca El nu vede , sau ca va uita ,ca nu pedepseste, deci sa nu savarsim nelegiuiri cu buna stiinta

g) sa cerem Domnului ca sa-i lumineze pe atei,

h) sa ne rugam pentru toti saracii, orfanii, cei asupriti

i)....

Read more…

Psalmii cap. 9

Psalmul 9 , Traducerea Dumitru Cornilescu (aranjamentul textului imi apartine)

Către mai marele cântăreţilor. Se cântă ca şi „Mori pentru fiul”. Un psalm al lui David.

"Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din Tine bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele Tău, Dumnezeule preaînalt, pentru că vrăjmaşii mei dau înapoi, se clatină şi pier dinaintea Ta. Căci Tu îmi sprijini dreptatea şi pricina mea şi stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept.

Tu pedepseşti neamurile, nimiceşti pe cel rău, le ştergi numele pentru totdeauna şi pe vecie. S-au dus vrăjmaşii ! N-au rămas din ei decât nişte dărâmături veşnice! Nişte cetăţi dărâmate de Tine! Li s-a şters pomenirea ! Ei s-au dus, dar Domnul împărăţeşte în veac şi Şi-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire.

Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne !

Cântaţi Domnului, care împărăţeşte în Sion, vestiţi printre popoare isprăvile Lui ! Căci El răzbună sângele vărsat şi Îşi aduce aminte de cei nenorociţi, nu uită strigătele lor.

Ai milă de mine, Doamne ! Vezi ticăloşia în care mă aduc vrăjmaşii mei şi ridică-mă din porţile morţii, ca să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului şi să mă bucur de mântuirea Ta.

Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o şi li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns.

Domnul Se arată, face dreptate şi prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. (Joc de instrumente. Oprire) Cei răi se întorc la Locuinţa morţilor: toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie.

Scoală-Te, Doamne, ca să nu biruie omul; neamurile să fie judecate înaintea Ta ! Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să ştie popoarele că nu sunt decât oameni! (Oprire)"

Psalmul 9, Traducerea Bartolomeu Anania ( in aceasta traducere acest psalm are in continut si psalmul 10 , din traducerea Cornilescu, deaceea nu-l voi scrie integral cum scrie in aceasta traducere , ce doar primele 20 de versete pentru a fi echivalentul celorlalte traduceri)

Psalmul 9 (nota explicativa : Versiunea Ebraică a împărţit acest psalm în două părţi: versetele 1-21 alcătuiesc Psalmul 9, în timp ce versetele 22-38 formează Psalmul 10. De aici, un decalaj între Textul Ebraic, care numără 151 de psalmi, şi între Septuaginta şi Vulgata, care numără în total 150 de psalmi. Fireşte, versiunea de faţă păstrează ordinea Septuagintei şi, prin ea, a tradiţiei româneşti.)

Pentru sfarsit ; un psalm al lui David cu privire la cele ascunse ale Fiului (nota explicativa : Fericitul Ieronim raportează acest titlu enigmatic (şi specific Septuagintei) la taina morţii Fiului lui Dumnezeu, într'un text profetic, pe care traducătorii evrei care ne-au dat Septuaginta l-au intuit prin revelaţie, dar pe care n'au cutezat, la vremea lor, să-l exprime.)

1Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, cu toată inima mea,
spune-voi toate minunile Tale;

2mă voi veseli şi mă voi bucura de Tine,
cânta-voi numele Tău, Preaînalte!

3Când se vor întoarce vrăjmaşii mei,
slăbi-vor şi vor pieri de dinaintea feţei Tale,

4că Tu mi-ai făcut mie judecata şi dreptatea,
şezut-ai pe scaun, Tu, Cel ce judeci după dreptate.

5Tu i-ai mustrat pe păgâni şi pierit-au necredincioşii;
stins-ai numele lor în veac şi în veacul veacului;

6vrăjmaşul a fost pân' la urmă lipsit de sabie, iar cetăţile lui le-ai surpat;
pierit-a pomenirea lui cu răsunet.

7Dar Domnul rămâne în veac,
întru judecată Şi-a pregătit scaunul

8şi lumea o va judeca întru dreptate,
după îndreptar va judeca popoarele.

9Şi S-a făcut Domnul scăpare sărmanului,
ajutor la vreme de necaz.

10Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău,
că nu i-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne!

11Cântaţi-I Domnului Celui ce locuieşte în Sion,
faptele Lui vestiţi-le întru neamuri.

12Că Cel ce le caută sângele Şi-a adus aminte de ei,
n'a uitat strigarea săracilor.

13Miluieşte-mă, Doamne, vezi-mi înjosirea din partea duşmanilor mei,
Tu, Cel ce mă înalţi din porţile morţii (nota explicativa : „Porţile morţii“ : porţile care închid împărăţia morţilor (iadul, hades-ul, Şeol-ul). Expresie folosită şi în Ps. 9:13, 106:18 ). Dumnezeu este singurul Care poate pătrunde, ca un Stăpân, prin aceste încuietori, aşa cum o va face Iisus Hristos, la Înviere, prin pogorârea la iad.),

14ca să vestesc toate laudele Tale
în porţile fiicei Sionului; (nota explicativa : „porţile fiicei Sionului“, în contrast cu „porţile morţii“. Prin „Sion“ se înţelege Ierusalimul, cetatea care era socotită drept mama locuitorilor ei; aşadar, „fiicele Sionului“ = poporul Ierusalimului. De reţinut: nu se spune „la porţile“, ci „în porţile“, adică în interiorul cetăţii, acolo unde laudele aduse cu glas mare Domnului răscumpără tăcerea din Şeol.)veseli-mă-voi de mântuirea Ta!

15Căzut-au păgânii (nota explicativa : Grecescul éthne (de la éthnos) se traduce fie prin „neamuri“, fie prin „păgâni“, în funcţie de context. Al doilea înţeles era: „ne-evrei“, adică toţi cei de alt neam decât fiii lui Avraam. Pavel a fost numit „apostolul neamurilor“, adică al păgânilor.)în groapa pe care-au făcut-o;
în cursa aceasta pe care au ascuns-o s'a prins piciorul lor.

16Cunoscut e Domnul când face judecată,
pe păcătos îl prinde în faptele mâinilor lui.

17În iad întoarcă-se păcătoşii,
toate neamurile care-L uită pe Dumnezeu!

18Că nu până'n sfârşit va fi uitat sărmanul,
răbdarea săracilor în veac nu va pieri.

19Scoală-Te, Doamne, să nu se întărească omul, ( nota explicativa : Omul, fiinţă orgolioasă, mai ales prin necredinţă.)
păgânii să fie judecaţi în faţa Ta;

20pune, Doamne, legiuitor peste ei,
ca să cunoască păgânii că oameni sunt. (nota explicativa : Păgânul, necredinciosul lipsit de evlavie şi bun simţ, pierde măsura şi nu-şi dă seama de limitele lui.)

Psalmul 9 , Noua Traducere in Limba Romana

Psalmul 9[a]

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Moartea fiului“. Un psalm al lui David.

Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea,
    voi povesti toate minunile Tale.
Mă voi bucura şi mă voi veseli în Tine,
    voi cânta laudă Numelui Tău, Preaînalte!

Duşmanii mei dau înapoi,
    se poticnesc şi pier dinaintea Ta,
căci Tu ai judecat cauza mea şi mi-ai făcut dreptate;
    ai şezut pe tron ca Unul Care judeci cu dreptate.
Tu ai mustrat neamurile şi l-ai nimicit pe cel rău;
    le-ai şters numele pentru veci de veci.
Duşmanul a sfârşit în ruine veşnice!
    I-ai smuls cetăţile
        şi ai dat uitării amintirea lor.

Domnul însă va trona pe vecie!
    El Îşi pregăteşte tronul pentru judecată.
El va judeca lumea cu dreptate,
    va cântări noroadele cu nepărtinire.
Domnul este o fortăreaţă pentru cel asuprit,
    o fortăreaţă în vremuri de necaz.
10 Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine,
    căci Tu nu-i părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!
11 Cântaţi Domnului, Care este întronat în Sion!
    Vestiţi printre popoare isprăvile Lui!
12 Căci El, Care răzbună sângele vărsat, Îşi aduce aminte
    şi nu trece cu vederea strigătul sărmanilor.

13 Îndură-te de mine, Doamne,
    uită-te la suferinţa pe care mi-o pricinuiesc duşmanii mei!
        Ridică-mă de la porţile morţii!
14 Atunci voi vesti toate laudele Tale la porţile fiicei Sionului,
    mă voi veseli de mântuirea Ta!
15 Neamurile se vor cufunda în groapa pe care au săpat-o;
    chiar în laţul pe care l-au ascuns li se va prinde piciorul.
16 Domnul Se descoperă şi face judecată[b];
    Cel rău este prins chiar prin lucrarea mâinilor lui.Higgaion[c]. Sela
17 Cei răi se întorc în Locuinţa Morţilor,
    împreună cu toate neamurile care uită de Dumnezeu.
18 Dar El nu-l uită pe cel sărman pentru totdeauna,
    nici nu-i lasă fără nădejde pe cei asupriţi.

19 Ridică-Te, Doamne, să nu biruie omul!
    Să fie judecate neamurile înaintea Ta!
20 Pune groaza în ei, Doamne!
    Să recunoască neamurile că sunt doar nişte oameni!Sela

Footnotes:

 1. Psalmii 9:1 Titlu. Psalmii 9 şi 10 au fost, probabil, la origini, un singur poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor); în LXX Psalmul 9 şi 10 constituie un singur psalm
 2. Psalmii 9:16 Sau: făcând judecată
 3. Psalmii 9:16 Meditaţie, probabil un interludiu muzical, ca şi Sela

Psalmii cap.9 , este un psalm in care vedem un indemn la lauda deoarece Domnul judeca si are mila . un psalm care-L prezinta pe Dumnezeu ca Judecatorul cel drept , refugiul celui asuprit , astfel psalmul este o rugaciune a celui sarac,

- in titlul psalmului vedem ca este mentionat ca trebuia sa se cante ca un alt cantec cunoscut de evrei "Mori pentru fiul"(trad.Cornilescu, "Moartea fiului"(NTLR), titlul difera la trad. Anania, dar majoritatea exegetilor considera ca fiind o indicatie la ce melodie sa se foloseasca , chiar daca unii au mai tradus cu :"A murit fiul", sau :"in surdina", "pentru voci de copii", " pentru tinere fete", "pentru oboi si harfa"

- versetele 1 si 2 sunt o multumire adusa lui Dumnezeu

- versetele 3-8 ne arata motivul multumirii , respectiv judecarea celor nelegiuiti

- versetele 9-12 este o alta multumire adusa lui Dumnezeu Judecatorul care salveaza pe cel sarac

- versetele 13-14 vedem ce pot savarsi nelegiuitii

- versetele 15-20 , ne arata ca Domnul face dreptate , si rugaciunea autorului

astfel psalmul ii are ca protagonisti pe: 

a) sarac, Dumnezeu si nelegiuitii , sau:

b)pe poporul Israel, Dumnezeul Judecator si natiunile pagane,

acest psalm 9 in interpretarea strigatului autorului pentru ca cei saraci ,impotriva asupritorilor , autorul intervenind pentru saracii neputinciosi care stau la dispozitia celor puternici , carora saracii nu le pot opune nici o rezistenta , fiind din starea sociala victime a puterii

- mai este interpretat si ca o multumire in urma unei victorii decisive asupra dusmanilor si o noua implorare a ajutorului impotriva dusmanilor , descriind nenorocirea pe care ei au suportat-o ca urmare a judecatii divine

- unii considera ca acest psalm este o multumire a lui Iisus adusa Tatalui dupa invierea Sa , El dorind ca Biserica sa ia parte la multumirea Lui, si ca judecata lui Dumnezeu va fi clara la final, cand saracii(Biserica) va vedea condamnarea celor nelegiuiti, pagani, necredinciosi , Domnul fiind chemat de Biserica ca ateii sa nu biruiasca

acest psalm ne deschide orizontul ca sa ne rugam pentru :

- cei saraci

- sa multumim Domnului pentru minunile savarsite de El

- sa se pocaiasca toti nelegiuitii, pana nu va veni judecata

- sa fim constienti ca trebuie sa sprijinim saracii , si sa nu cumva sa-i oprimam, stiind consecintele

- sa multumim Domnului ca face dreptate

- sa multumim Domnului ca nu-i uita pe cei nenorociti, sarmani

- sa multumim Domnului ca El este nadejdea pe vecie a celor sarmani si nenorociti ,

- .....

Read more…

Psalmii cap.8

Psalmul 8 , Traducerea Dumitru Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui David.

"Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri. Din gura copiilor şi a celor ce sug la ţâţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmaşului şi omului cu dor de răzbunare.

Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai făcut, îmi zic:

-Ce este omul, ca să Te gândeşti la el ? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă ?

L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui: oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului, păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor.

Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul !"

Psalmul 8 , Traducerea Bartolomeu Anania

Pentru sfarsit ; un psalm al lui David, privitor la teascurile de vin (nota explicativa : Titlul acestui psalm nu acoperă conţinutul, deoarece nicicum nu e vorba de teascuri. Aşadar, el este un simbol profetic asupra Bisericii: aşa cum prin treier grâul se separă de pleavă şi cum prin tescuire se separă vinul de ciorchine, tot astfel în Biserica luptătoare se aleg cei buni de cei ce rămân prea mult legaţi de lume (Fer. Augustin).)

1Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!
Că măreţia Ta s'a înălţat mai presus de ceruri.

2Din gura pruncilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă (nota explicativa : Text citat de Iisus asupra copiilor care-L aclamau cu ramuri la intrarea Sa în Ierusalim (Matei 21:16)din pricina vrăjmaşilor Tăi,
ca să-i nimiceşti pe duşman şi pe răzbunător.

3Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale,
luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat:

4Ce este omul, că-Ţi aminteşti de el ?
sau fiul omului, că-l cercetezi pe el ? (nota explicativa :„Omul“ semnifică prototipul speciei umane (BJ îl traduce prin „Adam“) sau omul ca specie, în timp ce „fiul omului“ (denumire ce nu-i poate fi atribuită lui Adam, de vreme ce el nu s'a născut din alt om) semnifică omul individual. Versetul are un ecou în cartea lui Iov 7:17-18 într'o parafrază din care nu lipseşte ironia.)

5Micşoratu-l-ai pentru-o clipă (nota explicativa :Ebr.: „Făcutu-l-ai cu puţin mai prejos decât un zeu“. Apostolul Pavel va raporta întregul text din versetele 5 si 6  la Iisus Hristos, citând însă după Septuaginta (vezi Evrei 2:6-8  ), unde sensul temporal „pentru scurtă vreme“ (pe durata întrupării „Fiului Omului“) e preferat celui spaţial-calitativ din Versiunea Ebraică.)mai prejos de îngeri,
cu slavă şi cu cinste l-ai încununat

6şi l-ai pus peste lucrul mâinilor Tale,
pe toate le-ai supus sub picioarele lui,

7oile şi boii, da, totul,
chiar şi fiarele câmpului,

8păsările cerului şi peştii mării,
cele ce străbat cărările mărilor.

9Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!

Psalmul 8 , Noua Traducere in Limba Romana

Pentru dirijor. De cântat în ghitit[a]. Un psalm al lui David.

Doamne, Stăpânul nostru,
    cât de maiestuos este Numele Tău pe întreg pământul!
        Fie înălţată slava Ta mai presus de ceruri![b]

Din gura copiilor şi a celor ce sunt alăptaţi
    ai întemeiat o fortăreaţă
împotriva duşmanilor Tăi,
    ca să fie astfel reduşi la tăcere vrăjmaşul şi răzbunătorul.

Când privesc cerurile,
    lucrarea mâinilor Tale,
        luna şi stelele pe care le-ai zidit, îmi zic:
Ce este omul ca să-Ţi aminteşti de el
    şi fiul omului ca să-Ţi pese de el?
Tu l-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu[c]
    şi l-ai încoronat cu slavă şi cu cinste.

L-ai pus să domnească peste lucrările mâinilor Tale;
    i-ai pus totul sub picioare:
oi şi boi deopotrivă,
    chiar şi fiarele câmpului;
păsările cerului şi peştii mării,
    tot ce străbate căile mărilor.

Doamne, Stăpânul nostru,
    cât de maiestuos este Numele Tău pe întreg pământul!

Footnotes:

 1. Psalmii 8:1 Titlu. Termenul ghitit se poate referi la un instrument cu coarde sau o melodie din Gat
 2. Psalmii 8:1 Sau: Ţi-ai înălţat slava mai presus de ceruri!
 3. Psalmii 8:5 Ebr.: elohim, termen care poate avea sensurile următoare: Dumnezeu, dumnezei, fiinţe cereşti (îngeri) sau judecători; vezi LXX şi Evrei 2:7

Psalmii cap.8 este un psalm de seara, o cugetare in urma revelatiei lui Dumnezeu in natura.prin care se proclama maiestatea lui Dumnezeu care se manifesta prin creatie si demnitatea omului , creatura lui Dumnezeu privilegiata

- Titulul , "ghitit (gittit)", termenul este nesigur , el poate insemna fie melodie, ton sau instrument din Gat cum enunta unii traducatori, fie un cantec legat de culesul si tescuitul strugurilor , cum mentioneaza traducerile Ortodoxe in titlu, ei folosind ca baza de traducere Septuaginta , un titlu care ar putea da de inteles sursa de inspiratie a autorului, sub impresia bucuriei rezultatelor la recoltare

- astfel acest psalm este interpretat diferit :

a) unii considera ca in acest psalm este vorba de Iisus, despre El ar fi exclamatiile din primul verset , intarind ideea cu ce a argumentat Petru in Fapte 5:29-32 " ...Pe acest Isus, Dumnezeu L-a inaltat cu puterea Lui si L-a facut Domn si Mantuitor,...". 1Petru 3:21-22 "...Isus Hristos,care sta la dreapta lui Dumnezeu, dupa ce S-a inaltat la cer si Si-a supus ingerii, stapanirile si puterile.", cum a scris Pavel, in, Efeseni 1:17-23 "...Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos,...nemarginita marime a puterii Sale, dupa lucrarea puterii tariei Lui, pe care a desfasurat-o in Hristos, prin faptul ca L-a inviat din morti si L-a pus sa sada la dreapta Sa, in locurile ceresti, mai presus de orice domnie, de orice stapanire, de orice putere, de orice dregatorie si de orice nume care se poate numi, nu numai in veacul acesta, ci si in cel viitor. El I-a pus totul sub picioare si L-a dat capetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinatatea Celui ce indeplineste totul in toti." , Filipeni 2:6-11 " El, macar ca avea chipul lui Dumnezeu, totusi n-a crezut ca un lucru de apucat sa fie deopotriva cu Dumnezeu, ci S-a dezbracat pe Sine insusi si a luat un chip de rob, facandu-Se asemenea oamenilor. La infatisare a fost gasit ca un om, S-a smerit si S-a facut ascultator pana la moarte, si inca moarte de cruce. De aceea si Dumnezeu L-a inaltat nespus de mult si I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, in Numele lui Isus, sa se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pamant si de sub pamant, si orice limba sa marturiseasca, spre slava lui Dumnezeu Tatal, ca Isus Hristos este Domnul." etc.

pe aceste baze acestor texte ei considera psalmul ca fiind un imn profetic dedicat lui Iisus , a carui Nume urma sa se raspandeasca peste tot pamantul , si care urma sa fie "inaltat mai presus de ceruri" , versetul 2 ar fi confirmarea ca despre El este vorba deoarece sunt cuvinte amintite de Iisus ca argument pentru reactia celor ce L-au intampinat la intrarea in Ierusalim , iar de la versetul 3 este un omagiu lui Iisus Cel prin care "Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El."(Ioan 1:1-3), "El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut." (Ioan 1:10), 1Corinteni 8:6 "... un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, şi prin El şi noi.",  Coloseni 1:15-23, Evrei 1, astfel despre "Omul, Iisus" ar fi vorba de la versetul 3 la 9, care a fost pus stapan peste toate de Dumnezeu, El, in calitate si de Cel de-al doilea Adam

- altii , nu contesta ca in versetul 2 sunt referire la Iisus , pe baza argumentului dat de Iisus, astfel primele doua versete ei le considera ca fiind vorba de Iisus si doar urmatoarele versete in care se vorbeste despre omul cel creat , si se face o asemanare cu Geneza cap.1

- dupa altii, in liturgia traditionala a unora , ei recita acest psalm ca un imn de lauda adus lui Cristos , celebrand glorificarea si inaltarea Lui la cer, Cristos, fiind "omul perfect" El, fiind si Capul Bisericii, astfel Biserica prin influenta Duhului Sfant este in cautarea perfectiunii indreptandu-se spre aceasta datorita planului divin final.
- dupa altii, acest psalm este o contemplare a naturii care au inspirat autorul, recunoscand ca Domnul este Creatorul, iar versetul 2 este o recunoastere a miracolului nasterii bilogice , procreerea devenind ceva de neimitat, o capodopera a creatiei, prin care se demonstreaza ca deasupra tuturor lucrurilor exista un Creator , astupanduse in acest mod gura vrajmasilor care contesta existenta lui Dumnezeu, autorul continuind sa arate ce a cugetat despre om, care a fost creat dupa Chipul si asemanarea lui Dumnezeu, si pus sa stapaneasca peste cele create de Domnul pe acest pamant , motiv de lauda adusa Creatorului intr-un ambient de recunostinta admirativa :"Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul !"

trecand peste diferitele interpretari acest psalm ne deschide orizontul spre cateva motive de rugaciune :

- sa-L slavim pe Domnul ca este minunat , ca este Creatorul

- sa-I multumim Domnului pentru ca ne-a creat, ca datorita lui se nasc copii

- sa- L laudam pe Domnul pentru tot ce vedem in jurul nostru creat de El,

- sa ne faca constienti de cine suntem , ce rol avem in intreaga creatie, si sa nu ne schimbam aceasta sub prexte de "smerenie"

- sa ne rugam pentru atei , ca Domnul sa le deschida ochii si sa vada ca nu exista doar o evolutie intamplatoare , ce ca exista El ca Creator

- ....

Read more…

Psalmii cap. 7

Psalmul 7 , Traducerea Dumitru Cornilescu

O cântare de jale a lui David. Cântată Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuş

"Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea !

Scapă-mă de toţi prigonitorii mei şi izbăveşte-mă, ca să nu mă sfâşie ca un leu care înghite, fără să sară cineva în ajutor.

Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fărădelege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine, şi n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci: să mă urmărească vrăjmaşul şi să m-ajungă, să-mi calce viaţa la pământ, şi slava mea în pulbere să mi-o arunce! (Oprire)

Scoală-Te, Doamne, cu mânia Ta ! Scoală-Te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezeşte-Te ca să-mi ajuţi şi rânduieşte o judecată !

Să Te înconjoare adunarea popoarelor, şi şezi mai sus decât ea, la înălţime !

Domnul judecă popoarele: fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea şi nevinovăţia mea !

Ah ! pune odată capăt răutăţii celor răi şi întăreşte pe cel neprihănit, Tu, care cercetezi inimile şi rinichii, Dumnezeule drept !

Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată.

Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu Îşi ascute sabia, Îşi încordează arcul şi-l ocheşte,îndreaptă asupra lui săgeţi omorâtoare şi-i aruncă săgeţi arzătoare !

Iată că cel rău pregăteşte răul, zămisleşte fărădelegea şi naşte înşelăciunea: face o groapă, o sapă, şi tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fărădelegea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui, şi silnicia pe care a făcut-o se coboară înapoi pe ţeasta capului lui.

Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt."

Psalmul 7 , Traducerea Bartolomeu Anania

Un psalm al lui David, pe care l-a cantat Domnului pentru cuvintele lui Husai , fiul lui Iemeni (nota explicativa :Huşai este cel ce a salvat viaţa lui David când acesta se afla în război cu Abesalom, şi tot el i-a vestit regelui moartea fiului său (vezi 2 Samuel 17-18). Totuşi, istoria nu-l numeşte „fiul lui Iemeni“, ci „Huşai Archianul“, Iemeni fiind un nume inexistent. Sf. Ioan Gură de Aur crede că psalmistul i-a dat un nume simbolic: „fiul dreptei“, după fapta cea dreaptă pe care o săvârşise; exemple asemănătoare în Sfânta Scriptură: Iuda = „fiul pierzării“ (Ioan 17:12) , diavolul = „fiul pierzării“ (2Tesaloniceni 2:3) , omul primitor = „fiu al păcii“ (Luca 10:6 )

.1Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit,
mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc şi izbăveşte-mă,

2ca nu cumva ei asemenea unui leu să-mi răpească sufletul,
nefiind cel ce mântuieşte şi nici cel ce izbăveşte.(nota explicativa : În legătură cu dubla folosire a celor două verbe, „a mântui“ şi „a izbăvi“: Omul se poate mântui şi prin puterea lăuntrică a propriei sale credinţe (Luca 7:50, Matei 8:13) , dar pentru izbăvire (eliberare din robie) are nevoie de cineva din afară care să-l răscumpere. Psalmistul se roagă să fie mântuit de duşmanii săi de acum, din această viaţă, şi izbăvit de cei ce în ceasul morţii sale, la pragul trecerii în viaţa de dincolo – diavolii şi propriile sale păcate – se vor repezi, asemenea unui leu, să-i răpească sufletul. Aşadar, o lectură posibilă: Mântuieşte-mă de mulţimea celor ce mă prigonesc şi izbăveşte-mă, pentru ca să nu fiu răpit ca şi cum n'ar exista Cel-Ce-Răscumpără (Sf. Ioan Hrisostom).)

3Doamne, Dumnezeul meu, dac'am făcut eu aceasta,
dacă'n mâinile mele e cumva nedreptate,

4dac'am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău, (nota explicativa : T. M.: „Dac'am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut bine“.)atunci gol să cad eu din faţa vrăjmaşilor mei;

5vrăjmaşul să-mi prigonească sufletul şi să-l prindă,
viaţa în lut să mi-o calce
şi slava să mi-o culce'n ţărână!

6Scoală-Te, Doamne, întru mânia Ta,
înalţă-Te pân' la hotarele duşmanilor mei;
scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca pe care ai poruncit-o,

7şi adunare de popoare Te va înconjura,
şi de dragul lor în înălţime Te vei întoarce.

8Domnul va judeca popoarele (nota explicativa : Verbul „a judeca“ are în Sfânta Scriptură mai multe înţelesuri: „a face dreptate“, „a pedepsi“, „a cerceta“, „a examina“ (după anumite criterii), „a cumpăni“, „a cataloga“. În cazul de faţă, el înseamnă „a cerceta“ circumstanţele prin care unui iudeu, unui elin sau unui scit, de exemplu, i se poate atribui o vină mai mare sau mai mică.)Doamne, judecă-mă după dreptatea mea
şi după nerăutatea de deasupra mea.

9Isprăvească-se răutatea păcătoşilor,
iar Tu îl vei călăuzi pe cel drept,
Tu, Cel ce pătrunzi inimile şi rărunchii, (nota explicativa : În sens biblic, inima este locaşul simţămintelor nobile, în timp ce rărunchii (măruntaiele) sunt sediul pasiunilor carnale.)Dumnezeule!

10Drept e ajutorul meu de la Dumnezeu,
Cel ce-i mântuieşte pe cei drepţi la inimă! (nota explicativa : „Drept la inimă“ este cel ce nu are mintea pornită spre exagerare, nici spre micşorare, ci se îndreaptă spre calea de mijloc a virtuţii (Sf. Ioan Hrisostom).)

11Dumnezeu, judecător drept şi tare şi îndelung-răbdător,
mânia nu Şi-o aduce'n fiecare zi.

12Dacă nu vă veţi întoarce, El sabia Şi-o va face să lucească,
arcul Şi l-a încordat şi l-a pregătit

13şi'n el a gătit unelte de moarte,
săgeţile Lui sunt gata pentru cei ce ard în mânie:

14Iată, s'a chinuit să nască nedreptate,
a zămislit durere, a născut nelegiuire;  (nota explicativa : Aici subiectul e subînţeles: omul rău. Verbele predicative sunt preluate din actul naşterii, dar nu în ordinea lor naturală: a zămisli, a avea dureri, a naşte, ci după o altă logică, pe care Sf. Ioan Hrisostom o explică: poftele nebuneşti, repezi, provoacă spasme chinuitoare; nestăpânirea gândului rău zămisleşte durere; răutatea aprinsă în inimă naşte nelegiuire.)

15a deschis o groapă, şi a adâncit-o
şi va cădea în groapa pe care a făcut-o;

16durerea lui se va întoarce pe capul său,
pe creştetul său nedreptatea lui se va coborî.

17Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea Lui
şi voi cânta numele Domnului Celui-Preaînalt.

Psalmul 7 , Noua Traducere in Limba Romana

Un şiggaion[a] al lui David, pe care el l-a cântat Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuş.

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine îmi caut scăparea!
    Izbăveşte-mă de toţi prigonitorii mei, scapă-mă,
ca să nu mă sfâşie ca un leu,
    să nu mă rupă în bucăţi fără ca cineva să mă poată scăpa!

Doamne, Dumnezeul meu, dacă am săvârşit aşa ceva,
    dacă este fărădelege pe mâinile mele,
dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine,
    dacă mi-am jefuit duşmanul pe nedrept,
atunci fie ca duşmanul să mă urmărească
    şi să mă ajungă,
să-mi calce viaţa în picioare
    şi să-mi culce slava în ţărână!Sela
Ridică-Te, Doamne, în mânia Ta,
    scoală-Te din pricina furiei duşmanilor mei,
        trezeşte-Te, Dumnezeul Meu, şi porunceşte o judecată!
Adunarea popoarelor să Te înconjoare;
    stăpâneşte asupra ei din înălţime!
        Să judece Domnul noroadele!
Judecă-mă, Doamne, şi pe mine;
    fă-mi după dreptatea şi integritatea mea, o Preaînalte[b]!
Opreşte răutatea celor răi
    şi întăreşte-l pe cel drept,
Tu, Care cercetezi inimile şi rărunchii,
    Dumnezeule drept!

10 Scutul meu este Dumnezeu,
    Mântuitorul celor cu inima cinstită.
11 Dumnezeu este un judecător drept,
    Dumnezeu se înverşunează împotriva celui rău în fiecare zi.
12 Pentru cel care nu se întoarce la Dumnezeu,
    El Îşi ascute sabia,
        Îşi încordează arcul şi-l ţinteşte.
13 Lui[c] îi pregăteşte armele morţii,
    săgeţi aprinse îi pregăteşte.

14 Iată-l pe cel ce naşte răutate,
    zămisleşte necazul
        şi dă naştere înşelăciunii!
15 Sapă o groapă, o adânceşte
    şi cade chiar el în adâncitura pe care a făcut-o.
16 Necazul pe care-l provoacă se întoarce împotriva capului său
    şi violenţa lui se răsfrânge asupra creştetului său.

17 Eu voi aduce mulţumiri Domnului pentru dreptatea Lui
    şi voi cânta laudă Numelui Domnului Preaînalt.

Footnotes:

 1. Psalmii 7:1 Titlu. Termen cu sens nesigur, însemnând probabil un cântec cu un ritm foarte dinamic. Mai apare la începutul psalmului lui Habacuc (Hab. 3:1)
 2. Psalmii 7:8 Sau: integritatea mea, care este în mine, termenul tradus cu Preaînalte putând fi tradus şi cu: peste mine
 3. Psalmii 7:13 Pronumele se poate referi, fie la cel care nu se pocăieşte, fie la arc

- acest psalm ne arata rugaciunea unui om(David) vorbit de rau , fiind o lamentatie care oscileaza spre un apel la mantuire, declararea nevinovatiei si cererea judecatii

- primele doua versete sunt rugaciunea de inceput prin care psalmistul isi cauta refugiul la Dumnezeu

- versetele 3-5 , psalmistul isi declara nevinovatia si o apara prin ce afirma despre el insusi

- versetele 6-8, psalmistul invoca judecata lui Dumnezeu

- versetele 9-16, psalmistul, nevinovat , acuzat pe nedrept, invoca judecata lui Dumnezeu in Templu, Dumnezeu ii face dreptate si-l pedepseste pe calomniator,

- versetul 17 , este lauda finala pentru ca a judecat cu dreptate problema psalmistului

Desi , avem acest psalm pe paginile Sfintelor Scripturi, noi trebuie sa nu uitam vreo clipa ca a fost scris pe vremea Vechiului Testament cand domnea "Legea Talionului" , iar noi acum suntem in epoca Legii Dragostei , care ne face sa ne rugam pentru cei ce ne fa rau ca sa fie luminati si in nici un caz sa cerem pedeapsa lor ,

- totusi acest psalm ne deschide orizontul spre cateva motive de rugaciune :

a) sa ne rugam Domnului ca sa ne ierte daca s-au intamplat situatii si nu am putut iubi, ierta 

b) sa ne rugam ca Domnul sa-i binecuvinteze pe vrajmasii nostri si sa ajunga la pocainta ,

c) sa ne rugam Domnului ca sa ne dea putere sa fim lumini si in fata vrajmasilor

d) sa nu uitam vreo clipa ca orice fapta rea este pedepsita (Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.)

e)ca sa putem fi drepti si sa putem spune cu adevarat ca noi am trait cum declara psalmistul in versetele 3 si 4

f) sa fim constienti de efectele asupra noastra daca invocam judeata Domnului

g) sa cerem " Ah ! pune odată capăt răutăţii celor răi şi întăreşte pe cel neprihănit, Tu, care cercetezi inimile şi rinichii, Dumnezeule drept !" doar daca nu mai avem rautate in noi, dar trebuie sa cerem Domnului sa ne elibereze de orice rautate, sa ne preschimbe in neprihaniti

h) sa ne rugam pentru cei prigoniti , sa poata birui prin dragoste si sa nu doreasca razbunare

i) sa avem mai multa credinta ca : "Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată."

j)......

Read more…

Psalmii cap.6

Psalmul 6 , Traducerea Dumitru Cornilescu  (aranjamentul textului imi apartine)

Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu corzi. Pe harpa cu opt corzi. Un psalm al lui David.

"Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta şi nu mă mustra cu urgia Ta.

Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc !

Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot; şi Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine ?

Întoarce-Te, Doamne, izbăveşte-mi sufletul! Mântuieşte-mă, pentru îndurarea Ta ! Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine; şi cine Te va lăuda în Locuinţa morţilor ?

Nu mai pot gemând !

În fiecare noapte îmi stropesc aşternutul şi-mi scald patul în lacrimi. Mi s-a supt faţa de întristare şi a îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc.

Depărtaţi-vă de la mine, toţi cei ce faceţi răul ! Căci Domnul a auzit glasul plângerii mele !

Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte rugăciunea ! Toţi vrăjmaşii mei vor fi acoperiţi de ruşine şi cuprinşi de spaimă; într-o clipă vor da înapoi, acoperiţi de ruşine."

Psalmul 6 , Traducerea Bartolomeu Anania

Pentru sfarsit ; un psalm al lui David . printre cantarile pentru Octava (nota explicativa : Fericitul Augustin tâlcuieşte: Octava (într'un fel, ziua a opta) nu poate fi altceva decât veşnicia de după sfârşitul veacurilor. Dacă timpul e repetarea ritmică a celor şapte zile, cea de a opta înseamnă ieşirea din timp, trecerea existenţei dincolo de cronologie.)

1Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerţi.

2Miluieşte-mă, Doamne, că sunt neputincios (nota explicativa : În neputinţa limitelor sale, omul ştie că nu se poate salva prin el însuşi şi că are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu.); vindecă-mă, Doamne, că oasele mele s'au tulburat,

3şi sufletul mi s'a tulburat foarte;
dar Tu, Doamne, până când?

4Întoarce-Te spre mine, Doamne, izbăveşte-mi sufletul,
de dragul milei Tale mântuieşte-mă.

5Că nu din moarte Te va pomeni cineva;
cine, în iad fiind, se va mărturisi Ţie? (nota explicativa : Păcatul, a cărui plată este moartea (iadul), nu face altceva decât să-l separe pe om de Dumnezeu şi de lucrarea Duhului Sfânt, aruncându-l în imposibilitatea comunicării şi comuniunii.)

6Ostenit-am întru suspinul meu,
în fiece noapte scălda-voi patul meu,
în lacrimi aşternutul mi-l voi uda.

7Ochiul meu s'a tulburat de supărare,
în mijlocul duşmanilor mei m'am învechit.

8Îndepărtaţi-vă de mine voi, meşteri ai fărădelegii,
căci auzit-a Domnul glasul plângerii mele;

9Domnul mi-a auzit ruga,
Domnul mi-a primit rugăciunea. (nota explicativa : În acest verset sunt folosite două cuvinte înrudite, dar cu înţelesuri specifice: în primul stih, déisis = rugă de mijlocire pentru alţii (cuvânt ce a dat numele icoanei „Deisis“, a Dreptului Judecător Care ascultă ruga Maicii Domnului pentru omenire); în cel de-al doilea, prosevhé = rugăciune în general, personală.)

10Să se ruşineze şi foarte să se tulbure toţi vrăjmaşii mei,
acum, degrab să dea înapoi copleşiţi de ruşine!

Psalmul 6 Noua Traducere in Limba Romana

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi, în şeminit[a]. Un psalm al lui David.

Doamne, nu mă mustra în mânia Ta
    şi nu mă disciplina în furia Ta!
Îndură-te de mine, Doamne, căci sunt slab!
    Vindecă-mă, Doamne, căci fiinţa-mi[b] este îngrozită!
Sufletul mi-e îngrozit de tot,
    iar Tu, Doamne, până când întârzii?

Întoarce-Te, Doamne, eliberează-mi sufletul,
    mântuieşte-mă din pricina îndurării Tale,
căci morţii nu Te mai pomenesc
    şi în Locuinţa Morţilor[c] cine Te mai laudă?

Sunt sleit de atâtea suspine!
    În fiecare noapte îmi scald patul
        şi-mi inund aşternutul cu lacrimi.
Mi s-au prăpădit ochii de atâta întristare,
    mi-a slăbit vederea din pricina tuturor vrăjmaşilor mei!

Depărtaţi-vă de la mine, voi, toţi cei ce săvârşiţi răul,
    căci Domnul a auzit glasul bocetului meu!
Domnul a auzit ruga mea,
    Domnul mi-a primit rugăciunea!
10 Toţi duşmanii mei vor fi făcuţi de ruşine şi nespus de îngroziţi;
    vor da înapoi şi vor fi acoperiţi de ruşine într-o clipă.

Footnotes:

 1. Psalmii 6:1 Titlu. Indicaţie muzicală necunoscută, probabil octavă
 2. Psalmii 6:2 Lit: oasele-mi
 3. Psalmii 6:5 Ebr.: Şeol; peste tot în carte

Psalmul 6 este o rugaciune cantata, pentru vremea de incercare, o rugaciune pentru indurare in timpul in care Domnul disciplineaza omul ,sau o comunitate , o natiune,

- in titlul psalmului vedem cuvantul ebraic "seminit" adica "pentru a opta", care poate insemna : un instrument cu opt coarde, ca o harfa , sau poate fi o indicatie muzicala ca "octava de sus" sau "octava de jos", poate fi si indicatia de a se canta bas , presupuneri mai apropiate de adevar decat ce afirma traducerea Anania

- in versetele 1-5 vedem o rugaciune de implorare

- versetele 6-7 , ne arata starea de suferinta psihico-fizica a autorului

- versetele 8-9 ne arata ca autorul este incredintat ca a fost ascultat de Domnul

- versetul 10 , autorul trage o concluzie

astfel aceasta rugaciune simpla individuala devine o rugaciune comunitara, liturgica , de la o lamentatie personala s-a extins la o invocatie pe care tot poporul poate sa o inalte spre Dumnezeu care pare ca tace, si e absent , intarziat,

- unii considera ca acest psalm este rugaciunea lui Cristos in timpul patimirii,

- unii considera acest psalm necesar Bisericii intrucat in sanul ei are si pacatosi, si astfel e necesara o purificare , apelandu-se la acest psalm pentru reinnoirea spirituala

- unele traditii au plasat acest psalm intre "psalmii penitentiali" (psalmii 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143)

- cea mai apropiata interpretare de adevar este ca autorul isi avertizeaza vrajmasii :"Toţi vrăjmaşii mei vor fi acoperiţi de ruşine, şi cuprinşi de spaimă;într-o clipă vor da înapoi, acoperiţi de ruşine. " deaceea le cere : " Depărtaţi-vă dela mine, toţi cei ce faceţi răul ! " deoarece : "Căci Domnul a auzit glasul plîngerii mele ! Domnul îmi ascultă cererile,şi Domnul îmi primeşte rugăciunea ! " motiv pentru care in prima parte a aratat ca era constient ca din cauza pacatului era pedepsit , deaceea el nici nu arata ca ar avea ceva bun in viata lui ca argument inaintea Domnului, ca in alte situatii, deci, neavand cu ce sa se prezinte inaintea Domnul, el apeleaza la mila , la iubirea induratoare a Domnului, astfel in limita culpabilitatii, a amaraciunii interioare, posibil si a unei afectiuni fizice care necesita vindecare , nu doar vindecare spirituala , el striga catre Domnul 

(- privind versetul 5 , putem usor deduce ca autorul era cam putin increzator in inviere ("Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine;şi cine Te va lăuda în locuinţa morţilor ?")

- astfel acest psalm ne deshide orizontul spre cateva de teme de rugaciune :

a) ca Domnul sa ne faca constienti cand suntem pedepsiti si sa nu confundam cu o incercare 

b) pentru toti cei pedepsiti de Domnul si au ajuns sa fie trecuti prin necazuri

c) pentru toti cei ce sunt prigoniti

d) sa multumim Domnului deoarece chiar prin pedepse ,El, ne iubeste, ne asculta ,

e)  sa cerem Domnului mila ,ca sa nu ne pedepseasca prea aspru , fiind slabi

f) sa cerem Domnului putere de a suporta pedeapsa din partea Lui

g)......

Read more…

Psalmii cap.5

Psalmul 5 , Traducerea Dumitru Cornilescu

Către mai marele cântăreţilor. De cântat cu flautele. Un psalm al lui David.

"Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne !

Ascultă suspinele mele !

Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog !

Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept. Căci Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-I placă răul; cel rău nu poate locui lângă Tine.

Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi;

Tu urăşti pe cei ce fac fărădelegea şi pierzi pe cei mincinoşi; Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşală. Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în Casa Ta şi să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfânt.

Doamne, călăuzeşte-mă pe calea plăcută Ţie, din pricina vrăjmaşilor mei! Netezeşte calea Ta sub paşii mei. Căci nu este nimic adevărat în gura lor; inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis, şi pe limbă au vorbe linguşitoare. Loveşte-i ca pe nişte vinovaţi, Dumnezeule! Fă-i să cadă prin înseşi sfaturile lor. Prăbuşeşte-i în mijlocul păcatelor lor fără număr! Căci se răzvrătesc împotriva Ta. Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău. Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut."

Psalmul 5 , Traducerea Bartolomeu Anania

    Pentru sfarsit ; un psalm al lui David , pentru cea care a dobandit mostenirea .

1Graiurile mele ascultă-le, Doamne,
înţelege-mi strigarea!

2Ia aminte la glasul rugăciunii mele,
Împăratul meu şi Dumnezeul meu,
căci Ţie mă voi ruga, Doamne!

3Dimineaţa vei auzi glasul meu,
dimineaţa voi sta înaintea Ta şi Tu mă vei vedea.

4Că Tu nu eşti un dumnezeu care vrea fărădelegea,
nici va locui cu Tine cel ce doreşte răul;

5nelegiuiţii nu vor rămâne în preajma ochilor Tăi,
urâtu-i-ai pe toţi cei ce lucrează fărădelege;

6pe cei ce grăiesc minciuna Tu îi vei da pierzării,
pe omul ucigaş şi viclean îl urăşte Domnul (nota explicativa : Fericitul Ieronim crede că omul păcătos (ucigaş, viclean), deşi urât de Dumnezeu, rămâne încă viu (deci, capabil de pocăinţă şi îndreptare), pe când omul minciunii, care nu e altcineva decât ereticul, e destinat pieirii, adică unei condamnări sufleteşti definitive, ca unul care se nimiceşte pe sine şi-i atrage şi pe alţii către pieire.)

7Dar întru mulţimea milei Tale voi intra în casa Ta,
în frica de Tine mă voi închina spre locaşul Tău cel sfânt.

8Din pricina vrăjmaşilor mei, Doamne, călăuzeşte-mă întru dreptatea Ta,
calea Ta fă-o dreaptă înaintea mea.

9Că'n gura lor nu este adevăr,
inima lor e deşartă,
gâtlejul lor, mormânt deschis,
cu limba lor lucrează viclenii.

10Judecă-i, Dumnezeule;
surpă-i din gândurile lor,
pentru mulţimea răutăţilor lor alungă-i afară,
că ei, Doamne, Te-au amărât.

11Şi se vor veseli toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine;
ei în veac se vor bucura, Tu (nota explicativa : T. M.: „Tu le vei fi sălaş“ (apărător, ocrotitor, adăpost). Aici însă e vorba de omul care devine sălaş al lui Dumnezeu (theofor); textul prefigurează misterul euharistic şi calea omului spre îndumnezeire.)

12Că Tu pe cel drept îl vei binecuvânta, Doamne,
cu pavăza bunăvoinţei ne-ai încununat.

Psalmul 5, Noua Traducere in Limba Romana

Pentru dirijor. De cântat cu fluiere[a]. Un psalm al lui David.

Ascultă-mi plângerea, Doamne,
    ia aminte la suspinul meu!
Ascultă strigătul meu,
    Împăratul meu şi Dumnezeul meu,
        căci Ţie mă rog!
Doamne, ascultă-mi glasul dimineaţa,
    dimineaţa când stau gata pregătit înaintea Ta şi aştept.

Căci Tu nu eşti un Dumnezeu Căruia să-I placă răutatea
    iar cel rău nu-Ţi poate sta în preajmă.
Nici lăudăroşii nu pot sta înaintea ochilor Tăi,
    iar Tu îi urăşti pe toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea
şi-i dai pierzării pe cei ce rostesc minciuni.
    Domnul îi detestă pe oamenii setoşi de sânge şi înşelători.

Eu însă, prin marea Ta îndurare[b],
    voi intra în Casa Ta
şi, în frică de Tine,
    mă voi prosterna cu faţa spre Templul[c] Tău cel sfânt.
Doamne, condu-mă cu dreptatea Ta,
    din pricina duşmanilor mei!
        Netezeşte cărarea Ta înaintea mea!

Căci nu este nimic adevărat în gura lor,
    iar inima le este plină de nimicire.
Gâtlejul le este un mormânt deschis;
    cu limbile lor ei înşală[d].
10 Osândeşte-i, Dumnezeule!
    Să cadă prin propriile lor uneltiri!
Pentru multele lor păcate, izgoneşte-i,
    căci s-au răzvrătit împotriva Ta!

11 Să se bucure toţi cei ce-şi găsesc refugiul în Tine!
    Pe vecie să strige de bucurie!
Ocroteşte-i Tu,
    ca să strige de bucurie
        toţi cei ce iubesc Numele Tău.
12     Căci Tu îi binecuvântezi pe cei drepţi, Doamne,
        iar bunăvoinţa Ta le ţine loc de scut.

Footnotes:

 1. Psalmii 5:1 Titlu. Sensul ebraic al acestui termen este nesigur
 2. Psalmii 5:7 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică). Se referă atât la relaţiile dintre oameni, cât şi, într-un mod cu totul special, la relaţia dintre YHWH şi Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri, cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului; peste tot în carte
 3. Psalmii 5:7 Ebr.: hehal, termen diferit de cel care a fost tradus cu Casă (bait); peste tot în carte
 4. Psalmii 5:9 Sau: linguşesc

Dupa cum se poate vedea din Psalmul 5:3 "Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept."  acest psalm este o rugaciune de diminiata , astfel in primele 3 versete sunt introducerea rugaciunii , si ne dezvaluie 4 pasi de urmat pentru o rugaciune  : a) invocarea prezentei Domnului , pentru a venit sa-l asculte,"Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne!" b) exunerea intentiei rugaciunii ,"Ascultă suspinele mele!" , c) cererea ca Domnul sa tina cont de rugaciune "Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog! ", d) asteptarea raspunsului la rugaciune ,"Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept."

- la afirmatia : "Ia aminte la strigatele mele " , termenul ebraic aici este rar intalnit si indica doua atitudini : a) strigat sfasietor , prin care omul constient de situatia sa de pacatos i se adreseaza direct lui Dumnezeu prin expresia tipica lamentarilor orientale . b) o rugaciune tipica liturgiei sinagogale, in care recitarea se uneste cu meditatia , cu participarea intregii fiinte

- la afirmatia : "Diminiata eu imi indrept rugaciunea spre Tine si astept " dupa traducerea Cornilescu , "diminiata voi sta inaintea Ta si Tu ma vei vedea ", traducerea Anania , "diminiata cand stau pregatit inaintea Ta si astept" , traducerea NTLR, expresia poate indica fie pozitia pentru prezentarea unei cereri , fie prezentarea unor daruri pentru jertfa ,

- versetele 4 la 8 , ne arata cine are si cine nu are acces la Dumnezeu

- versetele 9 si 10 este o rugaciune pe care noi nu trebuie sa o facem , noi nu trebuie sa dorim pedepsirea celor vinovati, ce trebuie sa dorim intoarcerea lor la Cristos , impacarea , iubirea vrajmasilor , nu mai suntem in perioada Vechi Testamantala , cand era "dinte pentru dinte" , totusi aceste versete trebuie sa ne aduca aminte ca nelegiuirea este aspru pedepsita 

- versetele 11 si 12, ne arata ca cei neprihaniti (drepti) sunt sub binecuvantarea Domnului

- si acest psalm are mai multe interpretari ,

a) o traditie veche considera psalmul 5 ca fiind o rugaciune a lui Cristos , la inceputul misiunii Sale, El isi indreapta rugaciunea spre Tatal, proclama sfintenia Lui inaintea oamenilor , care toti zac sub stapanirea pacatului, si isi arata dorinta de a indeplini voia Tatalui, pentru a da marturie despre adevar in fata dusmanilor Sai, Cristos denunta coruptia lor si invoca asupra lor condamnarea binemeritata . rugaciunea lui Iisus arata siguranta ca binecuvantarile Tatalui il insotes si-l protejeaza si acest fapt va fi un motiv de bucurie si speranta pentru toti cei ce vor invata de la El sa iubeasca pe Tatal

b) altii considera ca acest psalm 5 este o rugaciune a Bisericii si identifica dusmanii din acest psalm pe atei, eretici, schismtici, iar motivul principal dezvoltat de psalm ar fi ca Dumnezeu uraste raul, duce la pieire pe cel mincinos, si-i dedetesta pe criminali, el binecuvinteaza pe cel drept (neprihanit) si-l protejeaza prin bunavointa Lui,

c) autorul apartine comunitatii celor drepti, amenintati de un grup de nelegiuiti, si cere in rugaciune judecata lui Dumnezeu impotriva celor intriganti, punandu-si speranta in Dumnezeu,

d) este o lamentatie intensa impotriva ateismului,nedreptatii, violentei , fiind un protest sever a celui ce se roaga impotriva lor

e )cea mai posibila interpretare ar fi : acest psalm, o lamentatie, era recitata si acompaniata la "nehilot" un posibil instrument de suflat ca oboiul, in Templu ,in timpul sacrificiului de diminiata , "Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept.", "Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în Casa Ta şi să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfânt.", astfel prin aceasta rugaciune cantata diminiata in Templu se venea inaintea Domnului si era chemat Domnul sa asculte rugaciunile, si sa se arate ca se astepta raspuns de la Domnul, se marturisea ca exista cunoasterea ca cei rai nu pot sta in preajma lui Dumnezeu,si se arata ca cine se ruga de diminiata are privilegiul sa intre cu teama in Templu , se cerea calauzire pentru ca pe timpul zilei sa fie urmata calea placuta Domnului , din pricina necredinciosilor care nu le recunosteau neprihanirea , ce erau doar lingusitori, dorind ca prefacutii sa fie demascati si astfel poporul neprihanit sa aibe motive de bucurie , sa aibe convingerea ca sunt ocrotiti de Domnul , ca sunt binecuvantati de Domnul 

- trecand peste diferitele interpretari, acest psalm ne indeamna la cateva rugaciuni :

a) sa cerem Domnului ca in fiecare diminiata sa nu uitam de rugaiune , deoarece de ea depinde cum va decurge ziua noastra

b) sa multumim Domnului ca a turnat in noi dragoste fata de El

c) sa multumim Domnului ca ne bineuvinteaza , ca ne ocroteste

d) sa ne rugam ca Domnul sa ne asculte rugaciunile, suspinele, strigatele  , si sa asculte rugaciunile tuturor

e) sa ne rugam pentru necredinciosi, ca sa cunoasca adevarul,

f) sa ne rugam pentru pacatosii care fac faradelegi, care mint, ucid, insala, ca Domnul sa-i cerceteze, sa-i lumineze , in nici un caz sa nu ne lasam ca sa ne rugam ca psalmistul impotriva lor , noi nu trebuie sa dorim pieirea pacatosilor , ce trebuie sa dorim salvarea lor , indiferent cu ce ne-ar gresi , noi trebuie sa ne iubim chiar si vrajmasii

g) sa cerem ca psalmistul : " Doamne, călăuzeşte-mă pe calea plăcută Ţie, ..Netezeşte calea Ta sub paşii mei." si asta nu din pricina vrajmasilor ,ce din dragostea fata de El,

h) sa cerem ca Domnul sa ne ajute sa fim lumini pentru vrajmasii nostri

i ) sa ne rugam pentru toti fratii si surorile care se confrunta cu vrajmasi ca Domnul sa-i ocroteasca si sa nu-i lase sa deznadajduiasca

j)......

Read more…

Psalmii cap.4

Psalmul 4 , Traducerea Dumitru Cornilescu  (aranjamentul textului imi apartine)

Către mai-marele cântăreţilor.De cântat pe instrumente cu coarde. Un psalm al lui David

"Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare!

Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea !

Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni? (Oprire)

Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubeşte: Domnul aude când strig către El.Cutremuraţi-vă, şi nu păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre când staţi în pat: apoi tăceţi. (Oprire)

Aduceţi jertfe neprihănite şi încredeţi-vă în Domnul.

Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale, Doamne!”

Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului.

Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea."

Psalmul 4 - Traducerea Bartolomeu Anania

    Pentru sfarsit (nota explicativa : Fericitul Ieronim notează că, deşi titlurile psalmilor nu se află – sau nu sunt aceleaşi – în toate manuscrisele ebraice, greceşti sau latineşti, importanţa lor nu trebuie neglijată, ele făcând parte integrantă din textul Sfintei Scripturi. Expresia „Pentru sfârşit“ (eis tò télos), întâlnită de mai multe ori în fruntea psalmilor, denotă dimensiunea profetică a psalmului respectiv. În cazul de faţă, „moştenirea“ nu poate fi altceva decât împărăţia lui Dumnezeu; dacă evreii socotesc că au dobândit-o dintru început, noi, creştinii, ştim că ea nu va veni decât la „sfârşitul“ veacurilor, şi anume prin Biserica lui Hristos. Adăugăm observaţia că télos înseamnă nu numai „sfârşit“, ci şi „ţintă“, „finalitate“, „scop“, „termen final“, „plinire“, „realizare“, „rezultat“, „consecinţă“, „plenitudine“, „culminaţie“, corolar“, „desăvârşire“, „deznodământ“. Textul „sfârşitul Legii este Hristos“ de la Romani 10:4 trebuie înţeles ca şi cum ai citi: „sfârşitul seminţei este planta“.). o cântare a lui David, printre psalmi.

1Când eu am strigat, Tu m'ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele;
întru necaz m'ai alinat (nota explicativa : Literal: „mi-ai lărgit inima“ = m'ai eliberat din suferinţa lăuntrică.)

ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!

2Voi, fii ai oamenilor, până când veţi fi greoi la inimă?
de ce iubiţi voi deşertăciunea şi cătaţi după minciună?

3Să ştiţi că minunat l-a făcut Domnul pe cel sfânt (nota explicativa : Cuvântul hósios poate însemna „drept“, „evlavios“, „cuvios“, dar conotaţia sa primară e mult mai aproape de sfera sfinţeniei.) al Său;
Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul.

4Mâniaţi-vă, dar nu păcătuiţi (nota explicativa : Mânia poate fi proprie naturii omeneşti, dar păcatul constă în prelungirea şi amplificarea ei (vezi nota de la Efeseni 4:26 unde versul e citat aidoma). De aceea, psalmistul îi cere omului (în următoarele două versuri) ca înainte de a intra în aşternut, seara, să-şi adune gândurile şi să se căiască de ceea ce a păcătuit lăuntric.)
deasupra paturilor voastre
căiţi-vă de cele ce-aţi grăit în inimile voastre.

5Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul.

6Mulţi zic: „Cine ni le va arăta nouă pe cele bune?“
Însemnatu-s'a peste noi lumina feţei (nota explicativa : Grecescul prósopon înseamnă nu numai „faţă“, ci şi „persoană“ (ca în expresia „faţă bisericească“). Tâlcuirea duhovnicească a versului: Lumina persoanei lui Dumnezeu a fost însemnată (întipărită, pecetluită) în om prin aceea că el a fost făcut după chipul Creatorului, dar şi prin aceea că, mai târziu, a primit „însemnarea“ botezului şi pecetea Duhului Sfânt, devenind astfel „fiu al luminii“) Tale, Doamne;

7dat-ai bucurie în inima mea mai mult decât în ei
când roada lor de grâu, de vin şi untdelemn s'a înmulţit (nota explicativa : Către sensul acesta converg toate traducerile Versiunii Ebraice. Bucuria pe care i-o oferă omului comuniunea cu Dumnezeu e mult mai mare decât aceea oferită de recoltele îmbelşugate.).

8În pace de'ndată mă voi culca şi voi adormi,
că Tu, Doamne, osebit m'ai aşezat întru nădejde."

Psalmul 4 , Noua Traducere in Limba Romana

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un psalm al lui David.

Răspunde-mi când strig,
    Dumnezeul dreptăţii mele!
Deşi sunt în strâmtorare, Tu mă vei scoate la loc larg!
    Îndură-te de mine, ascultă-mi rugăciunea!

Fii ai oamenilor, până când Îmi veţi preface slava în ruşine[a]?
    Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni[b]?Sela
Să ştiţi că Domnul l-a pus deoparte pentru Sine pe cel evlavios[c];
    Domnul aude când strig către El.
Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi!
    Cugetaţi când staţi în pat şi tăceţi!Sela
Aduceţi jertfe potrivite
    şi încredeţi-vă în Domnul!

Mulţi zic: „Cine ne va arăta ce este bine?“
    Doamne, fă să răsară peste noi lumina feţei Tale!
Mi-ai dat mai multă bucurie în inimă
    decât au ei când le sporeşte grâul şi mustul.
Mă voi culca şi voi adormi în pace,
    căci numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranţă.Sela

Footnotes:

 1. Psalmii 4:2 Sau: Îmi veţi batjocori onoarea
 2. Psalmii 4:2 Sau: iluzii; sau: idoli, în contrast cu Slava, care este Dumnezeu (vezi nota precedentă)
 3. Psalmii 4:3 Ebr.: hasid, înrudit cu hesed (vezi nota de la 5:7); peste tot în carte

Un psalm prin care vedem ca increderea in Dumnezeu da pace sufletului .

- Titlul ne arata ca acest psalm este un cantec care trebuia sa fie cu un acompaniament cu instrumente cu coarde, cuvantul ebraic este "neghinot" care indica "stralucirea" dar si "conducerea" - dirijarea, o posibila indicatie pentru dirijor si pentru instrumentisti , aceasta indicatie apare la 56 de psalmi,

- Psalmul este o marturie , un imn izvorat din bucuria interioara , o rugaciune de incredere, un psalm de seara , dupa cum ar putea reiesi din afirmatia :"Eu mă culc şi adorm în pace, ", cel care se roaga a avut experienta bucuriei depline primite de la Domnul, totodata aceasta rugaciune individuala , este un indemn pentru toti care din diferite motive nu se incred in Domnul, si au ajuns sa se indrepte spre idoli,

- unii considera ca acest psalm era o rugaciune pentru a obtine ploaie , in timp ce altii se indoiau ca Domnul ii va asculta si apelau la idoli, psalmistul indemnand ca pentru obtinerea ploii sa se aduca jertfe potrivite ,

-  citind psalmul putem vedea ca primul verset este o lamentatie :"Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare ! Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea !" sunt strigatele cuiva disperat care se afla la stramtorare, implorand salvarea, mila , si sa fie ascultat

- versetul 2 este interpretat diferit de analisti,

a) unii considera ca afirmatiile :" Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea ? Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni ?" ar trebui intelese ca si cum ar fi fost raspunsul Domnului care ar fi aratat prin asta motivul lipsei de raspuns , a ajungerii in stramtorare , mai ales ca versetul se incheie cu cuvantul din paranteza :"(Oprire)"

b) altii bazati pe faptul ca in scrieri, cand se arata ca cineva anume vorbea se scrie intre ghilimele , iar aici nu este scris asa , ca in scrieri cand e vorba de dumnezeire , se scrie cu litera mare si astfel ar fi fost scris cel putin "Mea" cu litera mare  , daca nu si cuvantul "Slava" , astfel versetele 2 la 5 pot fi legate intre ele fiind un indemn adresat celor neincrezatori, asta trecand peste cuvantul (oprire) care este o indicatie muzicala, :"Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea ? Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni ? Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubeşte: Domnul aude când strig către El. Cutremuraţi-vă, şi nu păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre când staţi în pat: apoi tăceţi.Aduceţi jertfe neprihănite şi încredeţi-vă în Domnul." se da de inteles in acest mod ca autorul mentioneaza in versetul 2 ca cerea sa nu fie desconsiderat , batjocorit el, pentru ce le cerea , crezand mai repede minciunile desarte ale altora , deaceea atrage atentia ca Domnul l-a ales si ca Domnul il asculta , prin faptul ca Domnul il asculta dovedind ca este ales de Domnul. , iar prin versetul 4 le cere sa se caiasca de neascultarea lor , de faptul ca l-au desconsiderat si le cere sa aduca jertfe neprihanite si sa se increada in Domnul

- versetele 6-7 , arata bucuria interioara a autorului care in timp ce : "Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea ?”, el : "Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale, Doamne !”, astfel ne arata o diferenta in preocupari, o diferenta in incredintare , multi asteptand sa fie invatati de oameni, desi cel ce este redincios trebuie sa actioneze cum se da autorul de exemplu, iar efectul e vizibil : " Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului." astfel aratand solutia bucuriei, fericirii,

- versetul 8 este o concluzie :"Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea."

deci, acest psalm ne cheama sa ne rugam pentru :

- sa cerem ce a cerut psalmistul : " Fa sa rasara peste noi lumina Fetei Tale, Doamne ! "

- sa cerem ca Domnul sa dea credinta tuturor celor ce au indoieli

- ca Domnul sa-i lumineze pe toti care umbla dupa desertaciuni, minciuni,

- ca Domnul sa-i lumineze pe toti care cauta solutii prin metode "babesti"

- ca Domnul sa ne ierte daca am desconsiderat pe cineva ales de El

- ca Domnul sa-i ajute pe cei ce se afla in stramtorari,

- ca Domnul sa lase pacea in fiecare familie

- .....

Read more…

Psalmii cap.3

Psalmul 3 , Traducerea Dumitru Cornilescu  (aranjamentul textului imi apartine)

Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom

"Doamne, ce mulţi sunt vrăjmaşii mei ! Ce mulţime se scoală împotriva mea ! Cât de mulţi zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!” (Oprire)

Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul !

Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt. (Oprire)

Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părţile.

Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule ! Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei şi zdrobeşti dinţii celor răi.

La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. (Oprire)"

Psalmul 3 , Traducerea Bartolomeu Anania

Al lui David ; cand fugea de dinaintea fiului sau Abesalom.(nota explicativa : Vezi această istorie în 2Regi cap.15 . În altă ordine de idei, Versiunea Ebraică numerotează acest subtitlu drept versetul 1, aşa încât psalmul are 9 versete. Această ordine o adoptă şi ediţia Rahlfs, în concordanţă cu BJ, TOB, OSTY. Versiunea de faţă însă păstrează numerotarea clasică a ediţiilor româneşti; ea se află, de altfel, şi în KJV şi RSV. Cazul Psalmului 3 devine aproape general), (in traduerea aceasta 2Regi, este 2 Samuel din traducerea Cornilescu )

.1Doamne, de ce s'au înmulţit cei ce mă necăjesc?
Mulţi se ridică împotriva mea,

2mulţi îi spun sufletului meu:
„Nu-i este lui mântuire întru Dumnezeul lui“...

3Dar Tu, Doamne, Tu eşti ocrotitorul meu,
Tu eşti slava mea şi Cel ce înalţi capul meu.

4Cu glasul meu către Domnul am strigat
şi El m'a auzit din muntele Său cel sfânt.

5Eu m'am culcat şi am adormit;
sculatu-m'am, că Domnul mă va ocroti.

6Nu mă voi teme de miile de popoare
care'mprejur mă împresoară.

7Ridică-Te, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu,
că Tu i-ai bătut pe toţi cei ce fără pricină mă duşmănesc,
dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit.

8A Domnului este mântuirea
şi peste poporul Tău binecuvântarea Ta.

Psalmul 3 , Noua Traducere in Limba Romana

Un psalm al lui David, compus pe vremea când fugea dinaintea fiului său Absalom.[a]

Doamne, ce mulţi îmi sunt duşmanii!
    Mulţi sunt cei ce se ridică împotriva mea!
Mulţi grăiesc sufletului meu:
    „Nici Dumnezeu nu-l mai scapă!“Sela[b]
Dar Tu, Doamne, îmi eşti scut!
    Tu eşti slava mea, eşti Acela Care îmi ridici capul!
Cu glasul meu am strigat către Domnul,
    şi El mi-a răspuns din muntele Lui cel sfânt.Sela
Eu mă culc, adorm şi mă trezesc iarăşi,
    căci Domnul mă sprijină.
Nu mă tem de puhoiul de popoare
    care se ridică împotriva mea din toate părţile.
Ridică-Te, Doamne!
    Izbăveşte-mă, Dumnezeul meu!
Tu-i loveşti peste obraz pe toţi duşmanii mei
    şi zdrobeşti dinţii celor răi.

A Domnului este izbăvirea!
    Fie binecuvântarea Ta peste poporul Tău!Sela

Footnotes:

 1. Psalmii 3:1 Titlu. Vezi 2 Sam. 15:13-17:22; în textul ebraic, aceste titluri reprezintă primul verset al psalmului. De aici şi diferenţa în numerotarea versetelor pentru majoritatea psalmilor cu titlu
 2. Psalmii 3:2 Termen muzical desemnând probabil un interludiu instrumental; peste tot în Psalmi

- citind psalmul putem observa ca apare de trei ori cuvantul (oprire), sau "Sela" (in NTLR), (sau "selah" in alte versiuni), care este un cuvant care apare adesea in psalmi, se presupune de unii ca ar fi vorba de un termen muzical , sau se cunoaste ca "selah" este un termen ebraic care apare de 71 de ori in psalmi , spre deosebire de indicatiile masoretice care sunt pe margine , acest cuvant este inclus in textul psalmilor. fiind o indicatie pentru a marca o impartire in strofe, este o pauza in care se canta din instrumente sau in lipsa instrumentelor se repeta un refren. in liturgia crestina nu mai este o indicatie muzicala , deaceea unele traduceri nu mai mentioneaza cuvantul

- In liturgia orientala acest psalm este considerat ca fiind rugaciunea de diminiata , iar in ritualul sinagogal al evreilor este considerat ca o cantare la apusul soarelui, cand se considera ca este inceputul unei noi zile ,

iar noi ne uitam la versetul 5 unde se afirma : "Mă culc, adorm  " si putem considera ca este un psalm de seara , iar in intreg contextul versetului :"Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu.", putem considera ca este doar o referire in care se exprima linistea si pacea pe care o avea , desi toti din jurul lui nu vedeau vreo scapare , mai ales ca in cazul de fata chiar fiul lui era impotriva ,

- Psalmul este o rugaciune care oscileaza intre lamentatie si incredere , se poate deduce din psalm ca cel care se roaga se afla in fata unui mare numar de dusmani , intr-o situatie disperata , inonjurat de ostilitate si sarcasm , el isi inalta rugaciunea plina de incredere si speranta spre Dumnezeu , astfel acest psalm este rugaciunea inflacarata, expresia omului cazut in puterea celui rau, in lupta cu el insusi, cu semenii sai si cu lumea exterioara a duhurilor nevazute

- psalmul poate fi considerat si marturia increderii lui David in mijlocul descurajatilor , incredere care i-a dat biruinta

- in unele traduceri versetul 1 este titlul psalmului astfel acolo sunt 9 versete , dar majoritatea traducerilor sunt din 8 versete , titlul fiind separat , deci :

- versetele 1 si 2 ne arata presiunea dusmanilor - "Doamne, ce mulţi sunt vrăjmaşii mei ! Ce mulţime se scoală împotriva mea ! Cât de mulţi zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!” (Oprire)"

- versetele 3 la 6 ne arata certitudinea ajutorului divin - "Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul ! Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt. (Oprire) Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părţile."

- versetul 7 este o rugaciune impotriva dusmanilor - "Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule ! Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei şi zdrobeşti dinţii celor răi."

- iar versetul 8 este o concluzie , dar si un strigat de lupta al israelitilor cand se aruncau in lupta impotriva dusmanilor - "La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. (Oprire) " , strigat folosind inca din Numeri 10:35-36 , strigat care exprima certitudinea eficacitatii interventiei lui Dumnezeu - "Când pornea chivotul, Moise zicea: „Scoală-te, Doamne, ca să se împrăştie vrăjmaşii tăi şi să fugă dinaintea feţei Tale cei ce Te urăsc !” Iar când îl aşezau, zicea: „Întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel !”

- acest psalm ne aduce aminte ca sa ne rugam pentru :

- sa multumim Domnului ca El este siguranta noastra, scaparea noastra, ca binecuvantarea Lui este peste noi -  pacea din fiecare familie , deoarece contextul dat de titlu ne arata ca a fost scris din cauza problemei din familia lui David

- pentru copii razvrati, - sunt cunosute multe cazuri in care copii se scapa de parinti trimitandu-i in azile de batrani, sunt luptele pentru obtinerea mai rapida a mostenirii , etc,

- pentru fiecare om care este oprimat, abuzat, prigonit,

- pentru fiecare om disperat

- pentru obtinerea increderii exprimata de autorul rugaciunii , ca in momentele critice , cand tuturor li se pare ca nu mai avem sanse , noi sa avem nadejde si pace sufleteasca incat sa nu ne ingrijoram ce sa putem dormi in pace

- pentru cei care din cauza ingrijorarii, disperarii au insomnii , ca Domnul sa-i umple de pacea Lui

- ....

Read more…

Psalmii cap.2

Psalmul 2 , Traducerea Dumitru Cornilescu  (aranjamentul textului imi apartine)

 "Pentruce se întărîtă nemulţumirile, şi pentruce cugetă popoarele lucruri deşerte ?

 Împăraţii pămîntului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicînd:,,Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor !`` -

 Celce şade în ceruri rîde, Domnul Îşi bate joc de ei. Apoi, în mînia Lui, le vorbeşte, şi -i îngrozeşte cu urgia Sa, zicînd: ,,Totuş, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfînt.

``,,Eu voi vesti hotărîrea Lui,`` -zice Unsul-,,Domnul Mi -a zis: ,Tu eşti Fiul Meu ! Astăzi Te-am născut. Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pămîntului în stăpînire! Tu le vei zdrobi cu un toiag de fer, şi le vei sfărîma ca pe vasul unui olar.`

 Acum dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune ! Luaţi învăţătură, judecătorii pămîntului! Slujiţi Domnului cu frică, şi bucuraţi-vă, tremurînd.

 Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mînie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mînia Lui este gata să se aprindă ! Ferice de toţi cîţi se încred în El !"

- un psalm care in aceasta traducere nu ne este prezentat vreun autor, , dar in alte traduceri psalmul este atribuit lui David

Psalmul 2, Traducerea Bartolomeu Anania , aici, ne este prezentat ca autor pe David si se da o nota explicativa :"Psalm profetic prin excelenţă, cu trimiteri mesianice şi eshatologice, fapt pentru care el stă alături de Psalm 109(110). Personajul central al acestui psalm transcende cu mult circumstanţele istorice ale regelui David, aşa încât El a putut fi uşor identificat cu Iisus Hristos: „fiul lui David”.

1De ce oare s'au întărâtat neamurile
şi de ce'n deşert au cugetat popoarele?

2S'au strâns laolaltă regii pământului,
mai-marii între ei s'au sfătuit
împotriva Domnului şi a Hristosului Său:(nota explicativa : „Hristos“ înseamnă „uns“ şi e corespondentul ebraicului „Maşiah“ = rege învestit prin ungere. Unele traduceri din T. M. redau: „împotriva lui Mesia al Său“ (BJ, TOB), în timp ce altele (KJV, RSV, OSTY) preferă: „împotriva unsului Său“.)

3„Să rupem legăturile lor de pe noi
şi jugul lor de pe noi să-l azvârlim!“

4Cel ce locuieşte'n ceruri Îşi va râde de ei,
Domnul îi va lua'n bătaie-de-joc.

5Atunci va grăi către ei întru pornirea Sa
şi întru mânia Sa îi va îngrozi:

6„Eu Împărat sunt pus de El peste Sion
– muntele cel sfânt al Lui –

7ca să vestesc porunca Domnului. (nota explicativa :Sf. Grigorie de Nyssa pune acest text în relaţie cu profeţia din Isaia 9:6. Pe de altă parte, Fericitul Augustin crede că dacă „Sion“ înseamnă „contemplaţie“, acest cuvânt nu se poate referi decât la Biserică, potrivit textului din 2Corinteni 3:18 unde se mai explica :Fiinţa reflectată care-şi atrage propria-i imagine. Text fundamental referitor la îndumnezeirea treptată a omului prin contemplaţie. Cuvântul „icoană“ îl traduce pe eikón = chip, imagine, portret, reprezentare, chip reflectat în oglindă; verbul metamorfóo = a (se) schimba, a (se) transforma, a (se) transfigura, este acelaşi cu cel folosit în Marcu 9:2 pentru schimbarea la faţă a Domnului. ; aşadar, traducerea lăuntrică ar fi: „Eu Împărat sunt, pus de El peste Biserică“.)

Zis-a Domnul către Mine: – Fiul Meu eşti Tu,
Eu astăzi Te-am născut (nota explicativa : „Astăzi“, înseamnă prezentul continuu. E vorba, aşadar, de naşterea Fiului din Tatăl în eternitate („mai înainte de toţi vecii“), eternitatea în care nu poate exista nici trecut, nici viitor, de vreme ce tot ceea ce e veşnic e pururea în fiinţă (Fer. Augustin).

8cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile să-Ţi fie moştenire
şi marginile pământului să-ţi fie stăpânire.

9Pe ei îi vei păstori cu toiag de fier,
ca pe un vas al olarului îi vei zdrobi în bucăţi“.

10Şi acum, voi, regilor, înţelegeţi,
învăţaţi-vă voi toţi cei ce judecaţi pământul!

11Slujiţi Domnului cu frică
şi vă bucuraţi Lui cu cutremur ! (nota explicativa : Ebr.: „tremurând sărutaţi-I picioarele“.)

12Luaţi învăţătură, ca nu cumva Domnul să Se-aprindă de mânie
şi să pieriţi din calea cea dreaptă!
Atunci, când degrab I Se va aprinde mânia,
fericiţi vor fi toţi cei ce se încred într'Însul!

- pentru a intelege mai bine psalmul e util sa vedem cum este scris in Noua Traducere in Limba Romana , aici psalmului nu-i este atribuit vreun autor

De ce se întărâtă[a] neamurile
    şi de ce cugetă popoarele lucruri deşarte[b]?
Regii pământului iau poziţie
    şi conducătorii se strâng laolaltă
împotriva Domnului şi împotriva Unsului[c] Său, zicând:
„Să rupem legăturile Lor
    şi să aruncăm funiile Lor de pe noi!“

Cel Ce tronează în ceruri râde;
    Stăpânul îşi bate joc de ei.
Apoi le vorbeşte în mânia Lui
    şi-i îngrozeşte în furia Lui, zicând:
„Totuşi Eu Însumi L-am înscăunat pe Împăratul[d] Meu peste Sion,
    muntele Meu cel sfânt.“

Voi vesti hotărârea Domnului:
    El Mi-a zis: „Tu eşti Fiul[e] Meu!
        Astăzi Te-am născut!
Cere-Mi
    şi-Ţi voi da neamurile drept moştenire
        şi marginile pământului în stăpânire!
Tu le vei zdrobi[f] cu un toiag de fier
    şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!“

10 De aceea, regilor, purtaţi-vă cu înţelepciune!
    Judecători ai pământului, luaţi învăţătură!
11 Slujiţi Domnului cu frică
    şi bucuraţi-vă tremurând!
12 Daţi sărutare Fiului[g],
ca nu cumva să se mânie şi să pieriţi pe cale,
    căci mânia Lui este gata să se aprindă!

Ferice de toţi cei ce-şi găsesc refugiul în El!

Footnotes:

 1. Psalmii 2:1 TM; LXX: se mânie
 2. Psalmii 2:1 LXX; TM: în zadar sau un lucru deşart
 3. Psalmii 2:2 Sau: unsului; psalmul era rostit iniţial la încoronarea regilor davidici, însă este unul mesianic, citat în NT cu referire la Cristos (corespondentul grecesc al ebraicului Mesia, care înseamnă Unsul); vezi F.A. 4:25-26
 4. Psalmii 2:6 Sau: regele; vezi nota de la 2:2
 5. Psalmii 2:7 Sau: fiul (vezi nota de la 2:2); şi în v. 12
 6. Psalmii 2:9 TM; LXX: le vei conduce
 7. Psalmii 2:12 Termenul (bar) este, probabil, de origine aramaică, versetul adresându-se conducătorilor popoarelor, care vorbeau această limbă; vezi nota la 2 Regi 18:26

- astfel comparand traducerile suntem teribil de tentati sa consideram acest psalm ca fiind unul in care ne sunt dezvaluite adevaruri despre Iisus - Regele , dar care parca contravin cu unele concepte teologice despre Iisus,

- in primele versete vedem o razvratire a regilor vasali impotriva Domnului si impotriva "Unsului Domnului" :" Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând: „Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!” razvratire observata de Domnul care si intreaba :"Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?" continuind sa ni se arate reactia lui Dumnezeu :"Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei. Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicând: „Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt.”

- deci, pana la versetul 5 inclusiv ar fi usor de inteles,dar versetul 6 se complica un pic , deoarece Dumnezeu arata ca El La uns pe Imparatul dorit de El ,"„Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu", dar problema este continuarea afirmatiei :"pe Sion, muntele Meu cel sfânt.” , si astfel , aici unii pot interpreta ca : a) Imparatul este Sionul si Muntele cel sfant al lui Dumnezeu ,b) Imparatul a fost uns pe Sion care este Muntele cel sfant al lui Dumnezeu, c) Imparatul a fost uns de doua ori ,odata pe Sion si odata pe Muntele el sfant al lui Dumnezeu

-iar,  de la versetul 7 la versetul 9 inclusiv, incep alte controverse , in aceste versete ne sunt relatate afirmatiile Imparatului sau Unsului, El zice :
„Eu voi vesti hotărârea Lui” – zice Unsul", confirmand prin aceasta rolul Unsului/Imparatului , de a vesti hotararile Domnului, si continua :
„Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu!" prin aceasta am putea deduce ca e vorba de confirmarile lui Dumnezeu ca Iisus este Fiul Sau, confirmari spuse la Botezul in apa, la "Schimbarea la fata" si ucenicilor inainte de Moartea lui Mesia pe Cruce, problema apare afirmatia care urmeaza :"
Astăzi Te-am născut", si se pune intrebarea la cand a avut acea nastere ? aceasta afirmatie pare sa sprijine interpretarea celor ce cred ca Iisus a fost un om pe care Dumnezeu La ales de pe pamant si ca in urma Botezului in apa , prin pogorarea Duhului Sfant peste El la Iordan , ar fi avut loc acel " Astăzi Te-am născut", sau ca a avut loc acea nastere la Invierea Unsului/Imparatului (Fapte 13:33, Evrei 1:2-9, Evrei 5:5)cand a devenit si Marele Preot, si a fost Inaltat peste toti ingerii si a ajuns sa stea la dreapta Scaunului de Domnie al lui Dumnezeu, dar, tot aceasta afirmatie am vazut cum o explica Bartolomeu Anania in traducere 

astfel afirmatiile din versetul 7 par a contraveni conceptelor marii majoritati a crestinilor , dar cum este loc mereu de rastalmacire se ajunge si la cum se crede despre Originea lui Iisus

- in versetul 8 , Unsul, afirma ca Dumnezeu i-a spus :"Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire! ", fapt care ar explica de ce am ajuns si noi neamurile sa avem acces la mantuire , dar, apare o alta afirmatie in versetul 9 , "Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar.”, ceea ce ar insemna fie transformarea neamurilor din idolatri in copiii Domnului, fie pedepsirea neamurilor

- in versetele 10 la 12 , se da indemnul la ascultarea vasalilor Impartului , la a fi intelepti "judecatorii pamantului", se indeamna la slujire Domnului, si la a fi cinstit Fiul , ca sa nu se manie ,

-incheindu-se psalmul cu concluzia :"Ferice de toţi câţi se încred în El !"

-deci, interpretarea acestui psalm poate fi controversata , mai ales ca nu sunt multi crestini care cred ca "Mileniul"sau "Domnia de o mie de ani" va exista cu adevarat pe pamant , si astfel sa se creada interpretarea ca acest psalm e unul profetic pentru acele vremuri cand Mesia va domni pe acest pamant timp de o mie de ani si ca la finalul Domniei , neamurile se vor rascula , iar acest psalm ar fi unul care sa indemne popoarele din acele vremuri la ascultare , care ar dura o mie de ani ,

in timp, unii crestini au transmis interpretari ca acest psalm se refera la Nasterea lui Iisus, altii la ritualul Botezului, altii il considera un imn pascal, altii considera ca acest psalm ar vorbi despre Biserica, in calitate de trup al lui Cristos, fiind asociat cu suferintele Bisericii, conspiratiile guvernantilor si framantarile popoarelor impotriva ascultarii fata de Biserica , fapt care se poate vedea si in istorie si in prezent si cu toate ca nelegiuirea este in crestere, ca Satan castiga tot mai multi oameni spre revolta fata de Biserica ,psalmul avertizand cu autoritatea Biseriii acordata de Domnul in a pedepsi, a supune pe cei ce se revolta , nu asculta,  psalmul incurajeaza Biserica , zicand ca sunt fericiti toti cei ce se incred in Fiul lui Dumnezeu, iar ideea cu "Astazi Te-am nascut !" ,in religia ebraica este refuzat in mod radical orice forma de panteism, adica de emanare a regelui din divinitate , deaceea nu inseamna un act bilogic , si nu doar regele este "fiu al lui Dumnezeu" ci intreg Israelul , si astfel si interpretarea dominatiei Israelului peste omenire

- pentru a intelege acest psalm trebuie sa nu neglijam interpretarea va acest psalm apartine epocii regale ale Israelului, si a fost compus pentru sarbatoarea intronarii regelui , astfel el facea parte din contextul ritualului de celebrare liturgica la incoronari,

nu se cunoaste carui rege a fost initial dedicat , tinand cont de primele versete , precis a fost vorba intr-o perioada in care Israelul a dominat si alte natiuni, perioada in care natiunile dominate de Israel se framantau incercand sa se elibereze , de sub Israel si de sub religia Israelului, iar acel rege al Israelul isi avertizeaza vasalii ca el a primit puterea de la Domnul, si-i indeamna la supunere ,

- orice perioada care preceda o incoronare era o perioada de criza politica , nu doar din cauza vidului de putere, de numeroase intrigi pentru a se ajunge la putere, ci si o perioada in care vasalii puteau incerca sa profite si sa se revolte, acel "astazi Te-am nascut " ar arata ca din momentul incoronorii regele devenea adoptat ca fiu al lui Dumnezeu, fiind Unsul Domnului imputernicit de Domnul si de care trebuie oamenii sa asculte

trecand peste controversele de interpretare din analiza psalmului vedem cateva :

MOTIVE DE RUGACIUNE

- vedem ca exista posibilitatea nemultumirii noastre ca credinciosi , si dorinta de a renunta la supunerea noastra fata de Fiul lui Dumnezeu , deaceea trebuie sa-i multumim Domnului ca prin acest psalm ne avertizeaza de acest pericol care ne-ar duce sa fim pedepsiti

- sa cerem iertare pentru numeroasele noastre revolte sau tentative de revolta fata de Domnul, pentru numeroasele noastre nemultumiri de cum actioneaza Domnul

- sa ne rugam pentru cei nemultumiti de Domnul, pentru cei ce doresc sa se revolte , sa nu asculte

- sa multumim Domnului ca si noi ,care suntem dintre neamuri, adica care nu suntem evrei am primit mantuirea prin Cristos

- sa ne rugam Domnului pentru guvernanti ca sa se poarte cu intelepciune

- sa ne rugam Domnului sa ne dea putere sa-I slujim cu frica si bucurie tremurand

- sa-I multumim Domnului ca ne da credinta , si ca sa ne-o mareasca

- ...

Read more…

Psalmii cap. 1

Psalmul 1 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

"Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori ! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui ! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.

Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi. Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire."

- Psalmul 1 este atat primul psalm din cartea de cantari ale iudaismului, cat si psalmul 1 din primul volum al acestei carti de cantari , practic continutul acestui psalm este ca o nota introductiva in cartea Psalmii, nu ne este specificat autorul, deci il putem considera ca fiind un autor anonim, 

Autorul prim modul in care scrie ne arata ca detinea o intelepciune aparte , si explica oamenilor existenta a doua cai pe care umbla oamenii,

- In primele secole ale crestinismului, se cauta legarea Psalmului 1 de Psalmul 2, iar prin aceasta fuziune , se facea o perspectiva hermeneutica al intregii carti , perspectiva antropologico-etica a vietii celui drept, si cea teologico-mesianica a sperantei, astfel psalmul 1si 2, ar fi un portret al Suveranului, al celui ce urma sa fie intronat , Ps.1 -un fel de manual pentru o guvernare dreapta , iar Ps.2 ar fi ritualul propriu-zis al incoronarii, imaginile simbolice ar face apel la pomul vietii plantat , la inceput de Dumnezeu si la fluviul ce iesea din Eden, pentru a iriga gradina,

- Folosind acest psalm cum este , separat de psalmul 2, se poate observa

a) in primele 3 versete confirmarea prosperitatii celui neprihanit , fiind considerat "fericit" , ne arata ce face si ce nu face un neprihanit, care are ca rezultat o viata plina de roade , care reuseste in tot ce face

b) in versetul 4 ne arata lipsa de perspectiva pentru cei rai,

c) versetele 5 si 6 ne trage o conluzie , a destinelor celor ce urmeaza aceste doua cai, aratand ca Domnul cunoaste calea urmata de fiecare om, fie pacatos, fie neprihanit

- pentru a intelege mai bine mesajul psalmului este util sa vedem cu ce complecteaza alte traduceri , astfel traducerea GBV 2001 , mai de remarcat este ca in versetul 3 unde afirma : " un pom sădit lângă pâraie de apă, care îşi dă rodul la timpul lui şi a cărui frunză nu se veştejeşte; şi tot ce face prosperă." de observat pluralul la "izvor de apa" - "paraie de apa", si concretizarea finalului acestui verset in a explica simplu prin "prosperitate" , in versetul 6 traduce "Pentru că Domnul cunoaşte calea celor drepţi, dar calea celor răi va pieri.",

- cum majoritatea romanilor sunt ortodocsi, in mod normal e absolut necesar sa vedem ce cunosc ei despre acest psalm, si vom afla :

"PSALMUL 1
Al lui David.

1. Fericit barbatul, care n-a umblat in sfatul necredinciosilor si in calea pacatosilor nu a stat si pe scaunul hulitorilor n-a sezut;
2. Ci in legea Domnului e voia lui si la legea Lui va cugeta ziua si noaptea.
3. Si va fi ca un pom rasadit langa izvoarele apelor, care rodul sau va da la vremea sa si frunza lui nu va cadea si toate cate va face vor spori:
4. Nu sunt asa necredinciosii, nu sunt asa! Ci ca praful ce-l spulbera vantul de pe fata pamantului.
5. De aceea nu se vor ridica necredinciosii la judecata, nici pacatosii in sfatul dreptilor.
6. Ca stie Domnul calea dreptilor, iar calea necredinciosilor va pieri.
5. Atunci va grai catre ei intru urgia Lui si intru mania Lui ii va tulbura pe ei;
6. Iar Eu sunt pus imparat de El peste Sion, muntele cel sfant al Lui, vestind porunca Domnului.
7. Domnul a zis catre Mine: “Fiul Meu esti Tu, Eu astazi Te-am nascut!
8. Cere de la Mine si-ti voi da neamurile mostenirea Ta si stapanirea Ta, marginile pamantului.
9. Le vei paste pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei zdrobi!”
10. Si acum imparati, intelegeti! Invatati-va toti, care judecati pamantul!
11. Slujiti Domnului cu frica si va bucurati de El cu cutremur.
12. Luati invatatura, ca nu cumva sa Se manie Domnul si sa pieriti din calea cea dreapta, cand se va aprinde degrab mania Lui! Fericiti toti cei ce nadajduiesc in El."

- de aici observam ca ortodocsii au la fel ca neoprotestantii primele 6 versete , dar la ei continua acest psalm cu inca alte 6 versete , dupa cum se poate observa , dar, de observat ca un alt site ortodox , arata acest psalm ca avand tot sase versete , astfel trebuie sa vedem si traducerea Bartolomeu Anania, o traducere tot ortodoxa,

Psalmul 1 (nota explicativa : Psalmul abordează paralela dintre omul credincios şi cel nelegiuit, ce anume i se întâmplă sau i se poate întâmpla fiecărui om din cele două categorii. Comentatorii îl consideră drept o introducere la întreaga Carte a Psalmilor.)

1Fericit bărbatul (nota explicativa : Deşi psalmistul foloseşte cuvântul „bărbat”, Sf. Vasile cel Mare, comentând textul, precizează că virtutea este aceeaşi, atât pentru bărbat cât şi pentru femeie, şi că aceasta din urmă este subînţeleasă, ca fiind parte din una şi aceeaşi natură umană. De notat acum scara ascendentă a acestor trei stihuri ale versetului, prin treptele celor trei verbe în asociere cu trei categorii de oameni: 1) „Necredinciosul” (asevés) este un termen generic: cel fără Dumnezeu şi, ca atare, lipsit de evlavie şi de orice sentiment religios; a nu umbla în sfatul necredincioşilor înseamnă a nu te lua după părerile sau după orientările lor, a nu te lăsa influenţat de ei. 2) „Păcătosul” este un termen specific: cel ce perseverează în păcat şi-l practică întocmai ca un profesionist; literal: „şi în calea păcătoşilor nu a stat”, dar în limba română „a sta în calea cuiva” înseamnă a încerca să-l opreşti, de unde trebuinţa tălmăcitorului de a apela la funcţia genitivului instrumental; mai mult, dacă în primul stih e vorba de o singură direcţie a mişcării, aici structura gramaticală sugerează două direcţii opuse, ceea ce ar însemna: fericit e omul care, întâlnindu-se în cale cu păcătoşii, nu s-a oprit, n-a intrat în vorbă cu ei, ci a trecut pe alături, văzându-şi de drumul său propriu. 3) „Ucigaşul” traduce termenul grecesc loimós, al cărui sens generic este acela de plagă nimicitoare, prăpăd, dezastru. (Textul Masoretic foloseşte cuvântul „batjocoritor” = cel ce ia în derâdere cele sfinte, ca şi pe cei ce cred în ele). A şedea pe scaunul ucigaşilor (pierzătorilor, nimicitorilor) înseamnă a te stabili în tagma lor şi, într-un fel, a le fi urmaş: un asemenea om e foarte aproape de prăbuşirea în neant. Pe de altă parte, Sf. Vasile cel Mare notează exactitatea termenilor: nu se spune: „fericit cel ce nu umblă...”, ci „cel ce n-a umblat”; fericirea nu-i este adresată omului în această viaţă, fiindcă nu se ştie cum va sfârşi: ea le este rânduită celor ce şi-au încheiat viaţa în sensul celor spuse de psalmist.) carele (nota explicativa: „carele” nu este o variantă a pronumelui relativ simplu „care”, ci un vechi cuvânt românesc folosit adesea în locul sintagmei „cel care” sau „cel ce”; aşadar, cu rol determinativ. Când se spune: „Tatăl nostru Carele eşti în ceruri”, expresia nu vizează relaţia „Tată ceresc” – „tată pământesc”, ci determinarea, cu valoare apoziţională, a lui Dumnezeu în transcendenţă – imanenţă. Femininul lui „carele” este „carea”, aşa cum apare, de pildă, în imnul Axion, cu sensul de „cea care”.)   n'a umblat în sfatul necredincioşilor
şi cu păcătoşii'n cale nu a stat
şi pe scaunul ucigaşilor n'a şezut;

2ci în legea Domnului îi este voia,
în legea Lui va cugeta( nota explicativa :Unii tălmăcitori ai T. M. preferă sensul primar al cuvântului ebraic şi traduc „murmură” (BJ, OSTY) sau „recită” (TOB), pornind de la vechiul obicei al evreilor de a recita zilnic, cu voce joasă, fragmente din Legea dată de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai. KJ şi RSV însă reţin sensul al doilea: „meditează”, sens pe care-l implică şi grecescul meletáo (cu toate că şi acesta se referă la practica declamaţiei). A cugeta în (iar nu despre) legea Domnului are acum şi un sens creştin: a te concentra lăuntric asupra esenţei la care se reduce, în ultimă instanţă, legea lui Moise: iubirea de Dumnezeu şi iubirea de aproapele (Mt.22:37-40). În dimensiunea mistică a textului, necontenita cugetare lăuntrică se învecinează şi cu practica isihastă a rugăciunii lui Iisus (a minţii în inimă).   ziua şi noaptea.

3Şi va fi ca pomul răsădit lângă izvoarele apelor,
cel ce roada şi-o va da la vreme,
a cărui frunză nu, nu va cădea
şi ale cărui fapte, toate, vor spori.

4Nu aşa-s necredincioşii, nu aşa, nu!,
ci-s ca praful ce-l spulberă vântul de pe faţa pământului...

5De aceea nu se vor scula necredincioşii în judecată,(nota explicativa : Necredincioşii nu vor avea dreptul să-i judece pe alţii, aşa cum în viziunea creştină sfinţii sunt aceia care, împreună cu Iisus Hristos, vor judeca lumea (vezi 1Corinteni 6:2). Sensul acestui stih e luminat de cel următor.)
nici păcătoşii în sfatul celor drepţi.

6Că Domnul cunoaşte (nota explicativa :„A cunoaşte” are aici sensul de „a purta grija”, „a ocroti”, ceea ce traduce exact şi termenul ebraic.)   calea drepţilor,
iar calea necredincioşilor va pieri."

- astfel si aceasta traducere are tot sase versete

- tot util este de a se vedea cu ce ar complecta in a cunoaste mai bine mesajul acestui psalm, comparand si cu Noua Traducere in Limba Romana ,

deci, acest Psalm ne da ca motive de rugaciune :

1) multumim Domnului ca prin acest psalm ne face constienti ca El cunoastea trairile noastre ,ale fiecaruia

2), multumim Domnului ca ne arata cum putem fi fericiti, cum putem prospera ,

3), multumim Domnului ca ne arata rezultatul celor rai, si astfel suntem indemnati sa ne ferim de sfaturile celor rai, sa ne ferim ca sa cochetam cu drumul celor pacatosi, sa ne ferim de a fi batjocoritori,

4), Sa-L rugam pe Domnul ca sa ne ierte ca nu meditam chiar zi si noapte la voia Lui, sa aprinda si mai tare in noi ravna pentru a medita la El,

5 )....

Read more…